Keresés

2014. október 28., kedd

Ajándékkötetekkel gyarapodott könyvtárunk

Kedves Oktatók és Hallgatók, Intézeti Könyvtárunk állománya a közelmúltban a Tinta Könyvkiadó ajándékkönyveivel gyarapodott. Az alábbi kötetek állnak rendelkezésükre:

Hollós János: Bevezetés a kommunikációelméletbe - A hírek értéke, 2013.
Szathmári István: Stíluseszközök és alakzatok kislexikona, 2010.
Bódi Zoltán: Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata, 2010.
Kiss Gábor – Bárdosi Vilmos: Szinonimák - 20 000 rokon értelmű szó dióhéjszótára, 2008.
Balassa József: A nyelv élete - A nagyközönség számára, 2014.
Parapatics Andrea: Szlengszótár - A mai magyar szleng 2000 szava és kifejezése fogalomköri szinonimamutatóval, 2013.

2014. október 23., csütörtök

Konferencián Splitben

Marijana Misetic, a Horvát Könyvtáros Egyesület (CLA) elnöke meghívására Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony képviselte a Magyar Könyvtárosok Egyesületét a 39th General Conference and Assembly of the Croatian Library Association-on.

A 2014. október 15 és 18 között megrendezett spliti konferencia témája: Libraries – from Mission to Strategy volt. A konferencia külföldi előadói között volt többek között Donna Scheeder az IFLA leendő elnöke, aki az IFLA trend Riport egyes elemeit ismertette, Gerald Leitner az IFLA Könyvtáros Egyesületek Menedzsmentje Szekció elnöke, aki az e-könyvekről és ezek jogi vonatkozásairól beszélt. A konferencia egy szekciója egyben az IFLA Jogi Könyvtárosok Szekciójának workshopja is volt. Itt Edita Bačic szervezésében a parlamenti és jogi könyvtárosok tanácskozását Donna Scheeder, valamint Claire M. Germain (IFLA Jogi Könyvtárosok Szekciójának elnöke) vitaindító előadása nyitotta meg.

A konferencia harmadik napján a közkönyvtárosok szervezésében meglátogattak egy - tíz évvel ezelőtt leégett, s most újjáépített - könyvtárat a varázslatos Kvar szigeten.

A közgyűlésen megköszönték Marijana Misetic leköszönő CLA elnök eddigi munkáját és Dunja Holcert választottak meg a következő időszakra a Horvát Könyvtáros Egyesület elnökének.

2014. október 20., hétfő

Élő, eleven műveltségért - sikeres szakmai napot rendeztünk

Egy bonyolult probléma megoldására, összegző tisztázására aligha vállalkozhat egy szakmai nap, de sikerrel, globális konferencia is csak ritkán. Az Intéztünk által az Országos Könyvtári Napok Okoskönyvtár tematikus napjának keretében szervezett E-book, e-olvasás rendezvény sikerének titka az lehetett, hogy létező szakmai érdeklődést szolgált magas szinten: a problémakör sokszínű, szakértői felmutatásával, a sztereotípiák kontextusának tisztázásával, elméleti és gyakorlati érdeklődést egyaránt kielégítő, kollegiális megközelítésben.
A Kar vezetését képviselve, ám jórészt saját, bölcsész-informatikai kötődésére  hivatkozva hangsúlyozta a kérdéskör fontosságát megnyitójában Orlovszky Géza, majd a digitalizálási projektekben korábban személyesen is részt vett Biró Albert fejtette ki a Könyvtári Napok nyitó satótájékoztatóján  már rendezvényünkre is utaló véleményét: az elektronikus könyvtárat ne csak a kormány digitalizációs programja alapján képzeljék el, hanem az e-könyv kérdéskör felől is.
Kiszl Péter megnyitójában - a közönséget egy 20 évvel korábbi szakmai programunk előadáscímeivel szembesítve - arra mutatott rá, hogy a könyvtárosképzésben már akkor évtizedekkel előre, a most jelenné vált problémák felé tekintettünk. Kritikus társadalmi, tudományos és üzleti problémák kezeléséhez csakis a minőségi képzés folyamatos fejlesztésével, az új elméletek oktatásba illesztésével biztosíthatjuk a mindenkor kompetens szakemberek megnyugtató jelenlétét.
S e problémák összetettségét a kerekasztalbeszélgetés során tapasztalhatta is minden jelenlévő, hiszen Kerekes Pál, - ki aznap reggeli tévés szereplésében a kételkedők meggyőzésére vállalkozva hívta fel a figyelmet rendezvényünkre és az e-bookokra -, szakmai napunk vitájához egy nyíltan e-book ellenes kiáltvány szerzőjét, Békés Mártont hívta meg. Békés, aki harcias, de kikerülhetetlenül jogos érvekkel éltette a nyomtatott könyvet, jó választásnak bizonyult, a vita tétje így az e-könyv jelentőségének bemutatása helyett a szakmai szempontú hozzáállások és elvárások kölcsönös tisztázása lett.
Könyvek, periodikák kiadói oldaláról (Molnár József, Sándor Júlia), a legnagyobb országos és legnagyobb városi könyvtárunk gyakorlata szerint (Dippold Péter, Káldos János) és a tudományos képzés elméleti szemszögéből (Kerekes Pál, Fodor János), bár a vitázó felek az időhatárokon belül egymást meggyőzni csak részben tudták, az egyértelművé vált, hogy a nyomtatott könyv jelentőségében, s jövőben megújuló szereplehetőségeiben senki sem kételkedik. A technológiai változásokra azonban akkor is reagálnia kell könyves-könyvtáros szakmánknak, ha részben azok felelősek a kedvezőtlen társadalmi változásokért, a műveltség, olvasáskultúra módosulásaiért. Szerepünk és viszonyulásunk az e-olvasás korához éppen azért fontos, mert résztvevőként, szolgáltatóként, kutatóként aktívan formálhatjuk az elkerülhetetlenül bekövetkező események hatását. Kerekes Pál szavaival: az e-könyv a jövő élő, eleven, dinamikus műveltségének  eszköze, ezért fontos, hogy ismerjük a jelenben, s képesek legyünk alkalmazkodni további fejlődéséhez.
A szakmai nap második fele az érdeklődők bevonására építve éppen ezt szolgálta: e-könyv kiadók kitelepült standjain konzultálva, e-kiadványok és elérhető készülékek széles skáláját kipróbálva a teltházas esemény 120 résztvevője nyugodt körülmények között ismerkedhetett eszközzel, tartalommal, olvasásélménnyel és kezelési sajátságokkal. Aki izgalomra vágyott, annak műveltséget, könyvtáros tájékozódási kvalitásokat is próbáratévő vetélkedést, s értékes nyereményeket is kínált a program: a letöltési verseny szerencsés résztvevőjének egy új Kindle olvasó tette évekre emlékezetessé e délutánt, de abban joggal bízunk, hogy minden résztvevő értékes, hasznos szakmai eseményként gondol majd vissza rendezvényünkre.

Kapcsolódó linkek:
- A résztvevő szakértők, kiállító e-könyv kiadók részletes megnevezése, felsorolása
Fényképek a szakmai napról - galéria
- Videófelvétel a kerekasztalbeszélgetésről
- Dr. Kerekes Pál interjú  MTVA Médiatár/Ma Reggel/okt.15./1ó25p30mp -

Beszámolók szakmai napunkról:
- Kerekes Pál: Válság vagy megújulás: kulturális és könyvpiaci trendek. IT-Business, 2014. 10. 28.
- Az e-könyv protézis, műláb vagy kultúraközvetítő eszköz? (EDUPRESS)
Beszámoló és statisztikák a szakmai nap interaktív szakaszáról (Könyvkonnektor)
- Pethő Anita: E-könyv - Az átmenet kora? Prae, 2014-10-24
- Fodor János: E-olvasásról a tagadás tükrében. Egy bölcsészkari vita tanulságai. - Könyvtári Figyelő, 60. évf. (2014) 4. sz. pp. 481-485.
- Németh Márton: E-könyvekről sokszemközt. Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai napja. - Könyvtári Figyelő, 60. évf. (2014) 4. sz. pp. 486–491.
- Boda Gáborné KöntösNelli: Pro és kontra az e-könyvekről: E-könyv, e-olvasás szakmai nap az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetében. - TMT. 61. évf. (2014) 11-12. sz.2014. október 18., szombat

Intézetünk a Könyvtáros életpálya bizottság otthona

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség Könyvtáros életpálya bizottsága szeptember 17-i alakulása óta üléseit a Könyvtár- és Információtudományi Intézetben tartja szerdánként.

A szervezet tagjai:
- az MKE részéről: Bartos Éva, Barátné Hajdu Ágnes, Kührner Éva, Eszenyiné Borbély Mária, Redl Károly
- az IKSZ részéről: Ásványi Ilona, Benczekovits Beatrix, Fülöp Attiláné, Haszonné Kiss Katalin, Horváth Sándor Domonkos, Nagy Zsuzsanna.
Elnöke: Barátné Dr. Hajdu Ágnes.

A bizottság a könyvtáros életpálya különböző állomásaihoz kapcsolódó lehetőségeket igyekszik kidolgozni és mintaként a már elfogadott pedagógus életpálya modelljére tekintenek. A bizottság számos elvi határozatot hozott. Ajánlásaink érintik a könyvtárban dolgozó valamennyi kategóriába sorolt munkatársat.

A javaslatokat először valószínűleg a november 26-i MKE konferencián ismerheti meg a szakma.

2014. október 15., szerda

Vendégelőadónk volt Nagy Marianna cégvezető

2014.október 14-én Nagy Marianna felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász, az Agenor Consulting Kft. cégvezetője tartott előadást a Gazdasági, vállalkozói, jogi alapismeretek című alapszakos kurzus keretében.
Előadásának témája a fizetésképtelenségi- és megszüntetési eljárások ismertetése a vonatkozó jogszabályok és gyakorlati példák bemutatásán keresztül.
Meghívott vendégünk 15 éve foglalkozik, a hétköznapokban nem túl jól ismert, de a gazdasági életben nagy jelentőséggel bíró fizetésképtelenségi szakterülettel. Ez a szakmai tapasztalat tette lehetővé, hogy a száraz törvényi szabályozás bemutatása mellett az elmúlt másfél évtized gyakorlatából vett anonim példákkal színesített előadás érthetőbbé tegyen - a nem jogász hallgatóság számára is - egy különleges területet.