Keresés

2020. március 30., hétfő

Köszöntjük a 85. születésnapját ünneplő Szabó Sándort

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete 
tisztelettel köszönti 
dr. Szabó Sándor nyugalmazott tanszékvezető főiskolai docenst
 85. születésnapja alkalmából! 


Szabó Sándor könyvtáros generációk szeretett tanára, 1975-től nyugdíjba vonulásáig, 2007-ig intézményünk meghatározó oktatója. A könyvtári tájékoztatás emblematikus egyetemi előadójának jó egészséget, sok boldogságot, további aktív éveket kívánunk, hogy megoszthassa velünk tudását, tapasztalatait, emlékeit.
Legutóbb 2019 novemberében, a Valóságos könyvtár - könyvtári valóság IV. című konferenciánk pódiumbeszélgetésén üdvözölhettünk körünkben Szabó tanár urat, várjuk a következő találkozást!

2020. március 29., vasárnap

ELTE BTK - hasznos információk

Tisztelt Hallgatók,
figyelmükbe ajánljuk a Bölcsészettudományi Kar honlapján közreadott összeállítást, ahol karunk munkatársai a távolléti oktatással összefüggő információkat gyűjtik Önöknek.Az oldalon - bejegyzésünk publikálásakor - elérhetőek 
az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület által létrehozott sajátos tanulmányi és vizsgaszabályok (TVSz) részletei

Közzétett tanulmányi előmenetelt segítő anyagok:

2020. március 27., péntek

Sport mindenkor – online BEAC edzések

Március 23-tól kezdetét vette a „Sport mindenkor” program, amelynek keretében a hét minden napján online edzésvideókat kínál a BEAC, hogy a megváltozott körülmények ellenére segítsen az egészség és a sprotolás rendszerességének megtartásában.


Aerobik minden mennyiségben, a BEAC Aerobik Szakosztály koordinálásban
Négyféle jógaóra, a BEAC Szabadidősport Szakosztálynak köszönhetően
Erőnléti edzések a BEAC Erőnléti Szakosztály támogatásával, szervezésében
Futás tippek Csere Gáspártól és Dani Árontól, a BEAC atlétáitól
Küzdősportok
Edzéstervek

2020. március 25., szerda

Digitális ügymenet - gyakorlati információk


Tisztelt Hallgatók és Munkatársaink,
Figyelmükbe ajánljuk az ELTE honlapjának összeállítását, melyben a koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben a távolléti oktatással, az elektronikus ügyintézéssel, továbbá az otthoni munkavégzéssel és a működtetés elektronikus útra terelésével kapcsolatos információkat gyűjtik és adják közre.


Menüpontok a bejegyzés publikálásakor:


2020. március 23., hétfő

Borhy László rektor üzenete


"legyünk mindvégig tudatában annak, hogy mindez saját magunk, családunk, szüleink és gyermekeink, tágabb értelemben egyetemi közösségünk védelmét is szolgálja. Az otthonról végzett munka során adjunk új ritmust is életünknek, a megváltozott körülmények közepette rendületlenül lássuk el továbbra is feladatainkat"

Teljes közlemény:


2020. március 20., péntek

Távolléti oktatás 2020. március 23-tól


Tisztelt Hallgatóink!

A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel előrehozott tavaszi szünet vasárnap véget ér, 2020. március 23-án elkezdődik a távolléti oktatás. Az elmúlt napokban oktatóink és intézetünk valamennyi munkatársa, ahogy egyetemünk is azon dolgozott és dolgozik most is, hogy e példátlan és váratlan helyzet ellenére magas színvonalon biztosítsa felsőfokú könyvtár- és információtudományi képzésünk valamennyi szintjének (BA, MA, OTAK, RTAK, PhD) távolléti formában történő folytatását. Örömmel érzékeljük, hogy Önök is felelősségteljesen, a megváltozott helyzethez alkalmazkodva várják az oktatás újraindulását. Oktatóink legkésőbb 2020. március 22-ig (vasárnapig) tájékoztatni fogják Önöket az egyes kurzusok oktatásához kiválasztott felületekről és kommunikációs csatornákról. Annak érdekében, hogy ne keletkezzenek elhagyott tanegységek, minden erőnket arra fordítjuk, hogy a távolléti oktatás keretei között is lehetővé tudjuk tenni a vizsga- és gyakorlati jegyek megszerzését, a projektmunkák teljesítését, a szakdolgozatok elkészítését, valamint szakmai gyakorlóhelyeink segítő közreműködésével a szakmai gyakorlatok elvégzését is.

Egyetemi polgártársakként tudatában kell lennünk annak, hogy hétfőtől nem csak a tavaszi szemeszter folytatásán munkálkodunk együtt, hanem - a nehézségek digitális áthidalásával - egy világjárvány megfékezésében vállalunk közös, aktív szerepet. Kérjük Önöket, hogy a Neptun üzeneteiket és az elektronikus leveleiket, valamint egyetemünk, karunk és intézetünk honlapjait rendszeresen ellenőrizzék. További kiemelt információforrások: ELTE koronavírus tájékoztatóGyakorlati információk.

Oktatóink a tanóráik időpontjaiban és a fogadóóráik alatt továbbra is az Önök rendelkezésére állnak. A korábban személyes jelenlétet igénylő egyéni konzultációkat hanghívások biztosítására alkalmas programokkal bonyolítjuk, amelyekhez az oktató felhasználónevét az egyes kurzusokhoz alkalmazandó oktatási felületeken, illetve e-mailben közvetlenül az oktatótól vagy intézetünk központi e-mail címéről (lis@btk.elte.hu) tudják elkérni. Intézeti titkárságunk ezután is a megszokott időpontokban (naponta 9:00 és 16:00 óra között, pénteken 9:00 és 12:00 óra között) megkereshető a 485-5200/2233-as telefonszámon és a lis@btk.elte.hu e-mail címen.

Mindannyiuknak jó egészséget kívánunk!
Vigyázzunk egymásra!


ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet

2020. március 16., hétfő

Barátné Hajdu Ágnes állami kitüntetése

A könyvtártudomány területén folytatott több évtizedes kutatói-oktatói munkája, valamint a hazai és nemzetközi könyvtáros szakmai szervezetekben betöltött jelentős szerepe elismeréseként

Barátné dr. Hajdu Ágnes,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézete Könyvtártudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára

2020. március 15-én

Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata

kitüntetésben részesült.Professzor asszonynak szívből gratulálunk, további sikeres munkát és jó egészséget kívánunk!


- Forrás: A köztársasági elnök 128/2020. (III. 15.) KE határozata kitüntetés adományozásáról
Magyar Közlöny 2020. évi 44. szám

2020. március 13., péntek

Szakmai gyakorlatok felfüggesztése

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület mai napon közzétett tájékoztatója alapján ellenkező rendelkezésig a hallgatók nem végezhetnek szakmai gyakorlatot.


Folyamatosan frissülő ELTE koronavírus tájékoztató:

2020. március 11., szerda

Tájékoztató - ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület

TÁJÉKOZTATÓ A KORONA-VÍRUS JÁRVÁNY TERJEDÉSE MIATTI 
KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete (JOKT) a Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én meghozott intézkedések, valamint a felsőoktatást érintő járványügyi veszélyhelyzet miatti kötelezettségek intézményi végrehajtásáról átmenetileg az alábbiakban rendelkezik. 

Az alábbi intézkedések a fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium és a felsőoktatási intézmények vezetői között lefolytatott videokonferencia alapján készültek. 

1. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora a jelen TÁJÉKOZTATÓ közzétételével 2020. március 12–13. napokra a hallgatók számára rektori szünetet rendel el. 
2. A hallgatók a rektori szünet kezdő időpontjától a JOKT ellenkező rendelkezéséig nem látogathatják az Egyetem épületeit, valamennyi hallgatót távolmaradási kötelezettség terhel 2020. március 12-től. Az Egyetem hallgatói a rektori és tavaszi szünet alatt nem utazhatnak külföldre, lehetőség szerint maradjanak a lakóhelyükön. 
3. A kormányzati döntésnek megfelelően a 2019/2020-as tanév tavaszi szünete a tanév rendjében meghatározott időtartamot megváltoztatva, 2020. március 16–22. között lesz a hallgatók számára megtartva. 
4. A hallgatók számára személyes ügyfélszolgálat 2020. március 12-től megszűnik. A hallgatók számára elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosítunk. Kérjük, ezzel kapcsolatos információkéréseket ne fogalmazzanak meg, erről az Egyetem és a karok honlapján néhány napon belül külön tájékoztatót adunk ki, amelyben a diákigazolvány érvényesítéséről is rendelkezni fogunk. 
5. A hallgató személyes jelenlétét igénylő oktatás kivételével az egyetem működése az elrendelt rektori szünet és a tavaszi szünet alatt, valamint azt követően is fennmarad. 
6. Az ELTE egésze 2020. március 26-tól az ellenkező rendelkezésig távolléti oktatásra áll át. 
7. Az egyetem működésének üzemszerű fenntartása érdekében – különös tekintettel a távolléti oktatás megszervezésével összefüggő feladatok ellátására – az oktatók, kutatók és az adminisztráció munkatársai számára a munkavégzési kötelezettség fennáll az elrendelt rektori szünetek, valamint a tavaszi szünetek alatt, valamint azt követően is. 
8. A doktori hallgatók kötelesek a kutatási tevékenységüket folyamatosan ellátni és a távoktatásban közreműködni. 
9. Az elrendelt rektori és tavaszi szünet időpontjára eső számonkérések (beleértve a szakdolgozatvédések) új időpontjáról és a számonkérés módjáról a későbbiekben rendelkezünk. 
10. A kormányzati döntés alapján magyar hallgatóknak a kollégiumi tartózkodási helyükről otthonukba távozniuk szükséges legkésőbb 2020. március 13-ig. Ennek végrehajtásáról az ELTE JOKT részletes szabályokat dolgoz ki a holnapi napon. Amennyiben a magyar hallgatónak nincs hova mennie, a JOKT méltányossági engedélye alapján maradhat a kollégiumban. 
11. A nemzetközi és külhoni hallgatók kollégiumi tartózkodása a továbbiakban is megengedett. 
12. A JOKT a 2020. március 9-én kiadott tájékoztatóját egyebekben fenntartjuk. 
13. Jelen Tájékoztatóban foglalt intézkedések 2020. március 12. 00:00 órától hatályosak. 

További információkat és rendelkezéseket az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete legkésőbb 2020. március 12-én ad ki. 

Budapest, 2020. március 11. 
ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testülete

2020. március 8., vasárnap

Meghívó – Tanulmánykötettel köszöntjük Barátné Hajdu ÁgnestA koronavírus terjedésével összefüggő egyetemi intézkedéseknek megfelelően
a rendezvény elmarad, későbbi időpontban tartjuk meg.

*

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete
tisztelettel várja az érdeklődőket 

Kiszl Péter és Németh Katalin szerk.: 
Információközvetítés és közösségépítés – multifunkciós könyvtári hálózatok 

című tanulmánykötetének bemutatójára, mellyel 
Barátné Hajdu Ágnest, a Könyvtártudományi Tanszék vezetőjét köszöntjük 
65. születésnapja, valamint egyetemi tanári kinevezése alkalmából. 


A rendezvényt megnyitja:
Károly Krisztina, 
az ELTE BTK nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese 

A kötetet ismerteti: 
Czeglédi László, az Eszterházy Károly Egyetem docense 
Dani Erzsébet, a Debreceni Egyetem docense 
Mandl Erika, a Kaposvári Egyetem docense 
Varga Katalin, a Pécsi Tudományegyetem docense 

Moderátor:
Kiszl Péter, 
az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója 

A kötet szerzői:
Bibor Máté János, Boda Gáborné Köntös Nelli, Csík Tibor, Dippold Péter, Dula Marina, Eszenyiné Borbély Mária, Fehér Miklós, Fodor János, Gazda István, Kámán Veronika, Kerekes Pál, Kiszl Péter, Kosztyánné Mátrai Rita, Kőműves Renáta, Lencsés Ákos, Lengyelné Molnár Tünde, Mészáros Kornélia, Nagy Enikő, Németh Katalin, Ramháb Mária, Senkei-Kis Zoltán, Tószegi Zsuzsanna, Tóth Máté, Virágos Márta, Zsámbékiné Domsa Zsófia

Időpont és helyszín: 
2020. március 17. (kedd) 16:30 óra 
ELTE BTK Kari tanácsterem 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39. 

A rendezvény keretében a regisztrált résztvevőknek nyomtatott tiszteletpéldányokat biztosítunk. 

Digitális elérés:
https://doi.org/10.21862/infkoz
További információ: lis@btk.elte.hu

Regisztráció: http://lis.elte.hu/reg

2020. március 7., szombat

Vendégünk volt Zelliger Erzsébet

Sorozatunk idei első délutánjára 2020. február 26-án került sor. Az újjászületett Nyitott Napok történetében harmadszor fordult elő, hogy a nagy érdeklődés miatt a rendezvényre nem a szokásos helyszínen, a KITI 6-os termében, hanem a Központi Olvasóteremben került sor. Ezúton is köszönjük Dániel Szonjának, hogy a folyóiratolvasót rendelkezésünkre bocsátotta.
Zelliger Erzsébet, az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének nyugdíjas docense "Egy mostoha sorsú hungarikum: a rovásírás" címmel elhangzott előadásában abból a tényből indult ki, hogy a múlt század fordulóján a krónikák híradásán kívül csak három a székelyekhez köthető rovásírásos emlék volt ismert, közülük is kettő másolatokban maradt fenn. Csupán az Orbán Balázs által felfedezett énlakai mennyezetkazetta eredeti. A humanizmus korának a régi írások iránti érdeklődéséből fakadóan keletkeztek székely rovásírásos másolatok, ábécék, albumbejegyzések. Ezek az adatok és a 19. századi hamisítások felülvizsgálata alapozta meg a 20. századi rovásírás-kutatásokat.
A régészeti kutatások során a Kárpát-medencében talált rovásírásos jegyeket tartalmazó leletek megfejtésének alapját a meroving és karoling kori dokumentumok magyarok jelenlétéről szóló adatai szolgáltatják, amelyekkel összhangban vannak a nagyszentmiklósi kincs többnyelvű karcolásos rovásfeliratai, de a poncolással alkotott, Kárpát-medencei rovásos feliratok is olvashatók magyarul. Ezek az olvasatok egyúttal a hangtörténeti, morfológiai és szintaktikai elemzést is kiállják. Velük, és a székely rovással írt Bodrog-alsóbűi fújtatócső feliratával a magyar nyelvű írásbeliség kezdeteit az eddigieknél több évszázaddal korábbra lehet tenni.
A vargyasi keresztelőmedence új olvasata a tárgyhoz illő szövegével a kereszténység bizánci térítésének és a vallási szövegek szóbeli hagyományozódásának is példája. Rovásírásos felirataink nyelvészeti (nyelvtörténeti, nyelvjárás-történeti) értékükön túl a történettudomány és a művelődéstörténet számára is forrásértékű kulturális emlékek. A 16–18. századi adatok a rovásírás változatos szerepére, terjedésük pedig a kor értelmiségének szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszerére hívja fel a figyelmet. Ezen a nyomon további kutatások lehetségesek. A tudományos életben a rovásemlékekben rejlő tartalom felhasználása várat magára.


- Képek az eseményről [a fényképeket Bibor Máté készítette]
Az eseménysorozat honlapja
Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi előadásairól blogunkban

2020. március 3., kedd

Doktoranduszaink a 28. BOBCATSSS konferencián

Idén 28. alkalommal rendezték meg a nemzetközi BOBCATSSS konferenciát, ezúttal Párizsban. A BOBCATSSS a European Association for Library and Information Education and Research (EUCLID) égisze alatt évente rendezett konferencia, amelyen könyvtárosok, könyvtáros hallgatók és információs szakemberek tartanak előadásokat. Franciaország legutóbb 2016-ban adott helyszínt a konferenciának, akkor Lyonban.
Az idei eseményt január 22. és 24. között a párizsi University Paris-Est Marne-La-Vallée, a Institut Francilien d'Ingénierie des Services, illetve a bolgár University of Library Studies and Information Technologies szervezte.
A konferencia minden évben a könyvtár- és információtudomány területén felmerülő fontos és aktuális kérdésekkel, kihívásokkal foglalkozik. Az idei konferencia fő témája az információkezelés, a fake news és a dezinformáció volt.
A konferencián idén doktori programunk két hallgatója vett részt. Arany-Nagy Zsuzsanna iskolai könyvtárosként az álhírek felismeréséről és az okostantermek könyvtárhasználati órákon való hasznosításáról, Nagy Andor pedig a személyes digitális hagyatékok hosszútávú megőrzésének lehetőségeiről és a könyvtár ebben betöltött lehetséges szerepéről beszélt előadásában. A konferencián elhangzott előadások anyaga konferenciakötetben is megjelenik, várhatóan a nyár folyamán.
A konferencia helyszíne jövőre Porto lesz, a beharangozó kisfilmet az érdeklődők itt tekinthetik meg.

- Fényképek

2020. március 2., hétfő

Meghívó Manuela Zanescu vendégelőadására

FRISSÍTÉS:
Sajnálattal értesítjük az érdeklődőket, hogy Manuela Zanescu március 5-re meghirdetett előadása elmarad - az eseményre később egyeztetett időpontban kerül sor.
----------------------------------------------------------------------
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Könyvtár- és Információtudományi Intézete tisztelettel várja az érdeklődőket

Manuela Zanescu, 
a temesvári Eugen Todoran Egyetemi Könyvtár munkatársának 

Romanian Academic Libraries című angol nyelvű, tantermi előadására. 


Időpont és helyszín: 
2020. március 5. 14-től 14:45 óráig 
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet 
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 6-os tanterem) 

Az előadás nyilvános és ingyenes, de regisztrációhoz kötött

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!