Keresés

2016. június 15., szerda

Tartalomszolgáltató műhelyünk tavaszi bemutatója


Intézetünk tartalomszolgáltatást kutató műhelye bemutatta tavaszi munkáit. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral kötött együttműködési megállapodás keretében feldolgozott Könyvek holokausztja kiállítás virtuális változatát Sándor Tibor (Budapest Gyűjtemény) és Fodor János adjunktus mutatta be 2016. június 13-án, a Központi Könyvtár fogadótermében. A 140 weboldalon interpretált, bonyolult összefüggésrendszert feltáró dokumentumrendszer közzétételét Fodor Péter főigazgató (FSZEK) is méltatta  bevezető szavaiban, s reményét fejezte ki, hogy az együttműködés további hasonló projektekhez vezet.
- Könyvek holokausztja - virtuális kiállítás
- A bemutatóról a FSZEK honlapján
- A virtuális kiállításról a Budapest Gyűjtemény oldalán
- Fényképek (FSZEK)

A tartalomszolgáltatás elméleti hátterét, gyakorlatát vizsgáló kurzusok eredményeit évek óta a Kutatásinapló felületén publikálja műhelyünk. Ízelítő a 2016. tavaszi tartalomból:

Tartalomszolgáltatás-kutatás
Palásti Gábor: Könyvtárpláza - multifunkcionális információszolgáltató intézmény
Császár János: Adatbiztonság a XXI. században
Böhm Karolina: A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár (MILEV) digitalizálási projektjei
Tampu Ferenc: Román koncepciók a moldvai csángó-magyarokról a II. ezredfordulón
Kőműves Renáta: Vickery osztályozási elképzelései
Laczkó Soma: Példa egy ingyenes integrált könyvtári rendszerre - a KOHA
+ további írások a rovatban

Tématerület-elemzések
Gálos-Horvát Cecilia: Illés Árpád festőművész vendégkönyve
Kertész Zoltán: Grafikai albumok Lipták Pál kiadásában
Nagy Gábor: Szociális és kulturális reform a századelő Budapestjén
Bálint Dániel: Tápiómente néprajza
Kiss Attila Csaba: Kínai könyvtárak
Incze Dorottya: Töredékek a német juhászkutyáról
Török Karola: Határon túli magyar költők a weben
+ további írások a rovatban

Digitális gyűjtemények szemléje
Szlovákiai Magyar Adatbank / Farkas Csenge
A KSH Könyvtár tudásbázisai / Kállai Anita
Békés Megyei Elektronikus Könyvtár / Kertész Zoltán
OSZK 1956-os intézet és Oral History Archivum / Török Karola
+ további írások a rovatban

Szakirodalmi szemle
Chapman, Joyce; DeRidder, Jody; Thompson, Santi: Developing Best Practices in Digital Library Assessment: Year One Update [A digitális könyvtárak legjobb praktikái egy év távlatából]
Oliver, Gillian: Storage is a Strategic Issue: Digital Preservation in the Cloud [A tárolás egy stratégiai feladat: digitális megőrzés felhő rendszerben]
Huwe, Terence: Digital Publishing: The Next Library Skill
[Digitális kiadás: A következő könyvtári szolgáltatás]
Bond, Sarah E.: Creating A Public Space: Open Access, Book Theft, and the Epigraphy of Ancient Libraries [Közösségi tér létrehozása: Nyílt hozzáférés, könyv lopás és az ókori könyvtárak epigráfiája]
Yasuyo INOUYE: Manga as a study aid at school libraries [Manga, mint az iskolai könyvtárak tanítási segédlete]
+ további írások a rovatban

IT-szemle - adatbiztonság
Császár János - Biztonságos adattárolás és veszélyek
Dula Marina - Bitcoin
Gyura Eszter - Fiatalok a közösségi hálón
Kőműves Renáta - Gyerekek és fiatalok a weben
Laczkó Soma - Adatbiztonság, adatvédelem - szoftverrel, vagy anélkül?
Nagy Roland - A cyberháborúk korában: hogyan zajlik és mit tehetünk?
Palásti Gábor - A digitális Akasha-krónika felé : digitális lábnyomok mindenütt
+ további írások a rovatban

2016. június 11., szombat

V4+ országok hagyományos konferenciája Brnoban

2016. május 31-én és június 1-én rendezték meg Brnoban a V4+ országok könyvtárainak immár hagyományosnak mondható konferenciáját. A konferencia főtémája a a digitális korszak lehetőségeit és csapdahelyzeteit járta körül, de a szekciók által tárgyalt kérdések ennél lényegesen tágabb körben mozogtak:

1. Nemzeti könyvtári koncepciók 2016 és 2020 között
2. A digitalizáció jogi aspektusai
3. Központi virtuális eszközök
4. Könyvtárosi hivatás
A konferencia előadásokat a Poster Szekcióban bemutatói egészítették ki.

Barátné Hajdu Ágnes az MKE elnökeként elsősorban a könyvtáros kompetenciákról beszélt, kitérve a kulturális életpálya aktuális kérdéseire is. A tanszékvezető asszony az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézetében 2017. szeptemberétől induló a könyvtárostanár osztatlan tanári mesterképzési szakpártaggal összhangban, a könyvtárostanár hivatással kapcsolatos kompetenciákról is szólt előadásában, érintve az új képzés által kialakítandó könyvtárosi és tanári kompetenciák körét. Az előadásban vázolta hivatásunk humnánerőforrásának helyzetét, a lehetséges életpályamodellt, az előttünk álló feladatokat és a bevezetés várható ütemezését és lehetséges lépéseit. Előadásának címe: Competencies for Librarians and an Education form in the Master level. Magyarországot a konferencián előadással képviselte: Barátné Hajdu Ágnes, Dancs Szabolcs, Simon András; posztert mutatott be: Béres Judit, Jávorka Brigitta, Lengyel Réka.

- A konferencia honlapja
- Fényképek

2016. június 10., péntek

Egy hivatás 120 éve - tiszteletpéldány könyvtárunkban

A Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal 1896 tavaszán kezdte meg működését, melyet 1920 és 1949 között Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság néven folytatott. A teljes állami intézményrendszer átszervezését követően, 1949-től egészen az 1996. évi centenáriumig viselte az Országos Találmányi Hivatal nevet, majd ekkor visszakapta a patinás Magyar Szabadalmi Hivatal elnevezést. 2011. január 1-től az intézmény új neve: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jól tükrözi a jelentősen kibővült feladat- és hatáskört.
A hivatal fennállásának 120. évfordulója alkalmából megjelent, gazdagon illusztrált ünnepi kötet két tiszteletpéldányával gyarapodott intézeti könyvtárunk. A könyv szerkesztője és két fejezetének szerzője intézetünk címzetes egyetemi docense, Tószegi Zsuzsanna.
A könyv hat fejezete Magyarország polgárosodását, a hivatal jogi státuszának kialakulását és fejlődését, az elmúlt évtizedek legfontosabb történéseit, az iparjogvédelem számokban tükröződő eredményeit, a szellemitulajdon-védelmi tevékenységet segítő testületeket, valamint a 120 év alatt az intézmény élén munkálkodó elnökök rövid pályarajzát mutatja be. A könyvet a csaknem 400 képről készült, jól dokumentált képjegyzék, illetve az irodalomjegyzék egészíti ki.

Egy hivatás 120 éve : a Magyar Királyi Szabadalmi Hivataltól a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivataláig. Szerkesztette Tószegi Zsuzsanna. Budapest : Typotex Kiadó, 2016. 276 o.

2016. június 9., csütörtök

Könyvheti kiadvány Intézetünk digitalizálási műhelyének eredménye

A ma kezdődő 87. Ünnepi Könyvhétre Intézeti digitalizálási munkánk újabb eredményeként, Utam a zenéhez címmel jelennek meg Fodor András összegyűjtött, zenei tárgyú írásai a Gondolat Kiadó kínálatában.
„1948 óta, amióta Budapest zenei életében járatos vagyok, a hangversenyeken szinte mindig ugyanazokkal a kollégákkal találkozom. Az idősebbek közül néhányan már hiányzanak, a fiatalok viszont mintha irtózva menekülnének a koncertlátogatás konvenciója elől. Távolmaradásuk ásítóan figyelmeztet az aktív művelődési igény kóros beszűkülésére. Valószínű, hasonló baljós jelentést készíthetnénk a festők, zeneszerzők, színészek kölcsönös tájékozódásának és az érdeklődés nemzedékek közti kontinuitásának rövidzárlatairól is.”
E látlelet adhat kulcsot Fodor András egyedi esszéírói jelentőségének értékeléséhez is:  két, zenetudósok körében is elismert, monografikus kötete (Igor Sztravinszkij, 1976; Vallomások Bartókról, 1978.) ellenére véleményformálásait társművészeti témákban pályája végéig költő-irodalmár értelmiségiként, a múzsák rokonságát személyes, baráti hitellel bizonyítva publikálta. Nyitottságából következő érdeklődése, zenész, képző- és előadóművész barátságai segítették abban, hogy megszólalásai társművészeti témákban is érvényesnek bizonyuljanak, s írásai – a zenét, érzést, élményt költőien megragadó leírásokkal – zenetudósokénál gyakorta érzékletesebben, közvetlenebb hatással szólítsák a zene iránt is érdeklődő olvasókat.
- A kötetet szerkesztő Fodor János utószava oktatói blogján elolvasható.
- A kötet a Gondolat Kiadó könyvheti standján már megvásárolható, szeptemberre tevezett bemutatójáról elsőként adunk majd hírt blogunkon!
A 87. Ünnepi Könyvhét teljes kínálta
A Gondolat Kiadó intézetünk közreműködésével kiadott könyvsorozatának korábbi részei:
Különös szép hajsza 1944–1976 (2013)
A párbeszéd oltalma 1977–1997 (2013)
Kulcsolt vállak tengelye (2014)
Megfejtett párhuzamok (2015)

2016. június 8., szerda

Iniciálé kiállítás

2016. június 7-én délután öt órakor nyílt meg az Egyetemi Könyvtár tanácstermében a TypoSzalon Magyar Tipográfusok Egyesülete és az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete közös szervezésében megvalósult "Iniciálé" című kiállítás. A TypoSzalon Typomage sorozatában megrendezett tárlatot az alkotók Dr. Voit Krisztina könyv- és sajtótörténész tiszteletére ajánlották.
Elsőként Kálóczi Katalin, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója üdvözölte a megjelenteket, majd Kiszl Péternek, az ELTE BTK KITI intézetigazgatójának köszöntője következett.
A kiállítást, amelynek kurátora Bornemisza Rozi, Maczó Péter, a Metropolitan Egyetem tanszékvezetője nyitotta meg.
Az ünnepi beszédeket szakmai előadások követték. Először Bibor Máté, az ELTE BTK KITI tanársegéde ismertette dióhéjban Egyetemi Könyvtár történetét és könyvkincseit. Fölhívta a figyelmet arra is, hogy az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban egyebek mellet számos muzeális dokumentum digitalizált változatát is megtekinthetik az érdeklődők.
Wehli Tünde, az MTA BTK Művészettörténeti Intézetének tudományos főmunkatársa és a PPKE BTK Művészettörténet Tanszék oktatója "Látvány és tradíció" címmel tartott az Egyetemi Könyvtár kódexeinek és kódextöredékeinek iniciáléival foglalkozó előadást. Az ezt illusztráló diasor ide kattintva tekinthető meg.
A megnyitó programjának méltó zárása volt Buzogány Dezső kalligráfiai bemutatója.

A tárlat 2016. június 23-ig tekinthető meg hétfőtől péntekig 10-től 16 óráig.


2016. június 5., vasárnap

Megújult egyetemünk honlapja

Szíves figyelmükbe ajánljuk az ELTE új, korszerű honlapját!


Az URL változatlan: https://www.elte.hu/

2016. június 3., péntek

Együttműködési megállapodás az OSZK-val

2016. május 27-én szakmai együttműködési megállapodást írt alá Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) fõigazgatója, valamint Kiszl Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (ELTE BTK KITI) igazgatója. A megállapodást ellátta kézjegyével Borhy László akadémikus, az ELTE BTK dékánja is.

Az együttműködés alapvető célja, hogy a felek elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, valamint kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik elérése érdekében együttesen mozgósítsák, különösen a következõk teljesüléséért:
- Az OSZK nemzeti könyvtári és szakkönyvtári működésének, tevékenységének, valamint a felsőoktatásban tanultak gyakorlati alkalmazásának bemutatása az ELTE BTK KITI hallgatói számára.
- Az ELTE BTK KITI hallgatói gyakorlati tapasztalatszerzésének és munkaerő-piaci bekapcsolódásának elősegítése, s egyben szakmai utánpótlás biztosítása az OSZK számára.
- Közös kutatási projektek és tudományos rendezvények szervezése, kölcsönös szakértői közreműködés és konzultáció, pályázati kooperáció, továbbképzések lebonyolítása, szakdolgozati és doktori témák könyvtári konzultációs lehetőséggel egyeztetett kiírása.

Az OSZK lehetővé teszi, hogy az ELTE BTK KITI munkatársai és hallgatói –jogviszonyuk igazolása után – mentesüljenek a beiratkozási díj térítése alól, továbbá a felek elhatározták egy komplex szakmai gyakorlati rendszer létrehozását. Az OSZK az ELTE informatikus könyvtáros hallgatóinak támogatása érdekében egy ösztöndíjprogram kidolgozását vetítette előre, a közeljövőben ezzel is serkentve a kiemelkedő tehetséggel bíró pályakezdők OSZK-beli elhelyezkedését. Az ELTE BTK KITI oktatói és könyvtártudományi doktori programjának hallgatói fokozott bevonásával segíti a Könyvtári Figyelő című könyvtár- és információtudományi folyóirat szakmai színvonalának megtartását, illetve emelését.

Tüske László főigazgató és Kiszl Péter intézetigazgató az ünnepélyes aláírás alkalmával a két intézmény között már eddig is számos területre kiterjedő közös szakmai munka még intenzívebb folytatásáról állapodott meg. Ezzel új távlatok nyílnak az ország első számú könyvtára és a hazánkban elsőként alapított – valamint a legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező, a BA, az MA és a PhD szintű végzettségek megszerzését egyaránt lehetővé tevő felsőfokú könyvtár- és információtudományi képzőhelye vonatkozásában.

- További fényképek a megállapodásról