Keresés

2010. május 24., hétfő

Záróvizsgák és felvételi vizsgák

Záróvizsgák és felvételi vizsgák, 2009/2010. tanév tavaszi félév


ZÁRÓVIZSGÁK


Írásbeli:

Informatikus könyvtáros BA

2010. június 10. 9:45
Múzeum krt. 6-8. mfszt. 11.

témakörök:

 • Írás-, könyv- és sajtótörténet
 • Formai feltárás, dokumentum-leírás
 • Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek, tartalmi feltárás
 • Könyvtártan
 • A könyvtári menedzsment alapjai
 • Információelmélet, adatbázis-építés és -kezelés, könyvtárgépesítés
 • Információs rendszerek
 • Hálózati ismeretek


Szóbeli:

Informatikus könyvtáros BA információ- és tudásmenedzsment szakirány

2010. június 17. 9:00
Múzeum krt. 6-8. mfszt. 6.

Informatikus könyvtáros egyetemi kifutó nappali és esti (kiegészítő) tagozat
Informatikus könyvtáros BA EU-információ szakirányt és minort végzők

2010. június 18. 9:00
Múzeum krt. 6-8. mfszt. 6.

BA-s tételsorok:
http://www.btk.elte.hu/download/Zarodolgozatok/zv_informatikus_ktar_2009-03.pdf


Informatikus könyvtáros főiskolai kifutó nappali, levelező, esti tagozat

2010. június 10. 12:00
Múzeum krt. 6-8. mfszt. 6.


FELVÉTELI

Informatikus könyvtáros MA szóbeli felvételi

2010. június 28., 29., 30., július 1. 9:00
Múzeum krt. 6-8. mfszt. 6.


Sikeres vizsgázást kívánunk!

2010. május 13., csütörtök

Tételek: INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 1.

update: az információs rendszerek 1. tantárgy segédanyaga hozzáférhető a titkárságon.


INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 1. (ELMÉLET)
Informatikus könyvtáros BA
Nappali tagozat
2010. tavaszi félév
 
1. A multinacionális szolgáltatóközpontok funkcionális-strukturális ismertetése
2. Az EISZ ismertetése, különös tekintettel a Web of Science-re, (ezen belül a hivatkozási indexelés és Eugene Garfield munkásságára is)
3. Thomas Kuhn paradigmaelméletének (ld. A tudományos forradalmak szerkezete c. művében) bibliológiai alkalmazásai
4. A tudományos és műszaki információ, valamint a társadalomtudományi információ  jellemzői, Hogeweg-de-Haart és Jean Meayriat vonatkozó munkássága
5. A UNISIST, ezen belül az  INTERCONCEPT  Projekt (Ingetraut Dahlberg és Fred Riggs vonatkozó munkássága alapján, valamint Szigetvári Sándor kapcsolódó kutatási eredményei)
6. Az ISDS és az ECSSID
7. A társadalomtudományi információkereső nyelvek nemzetközi integrációja
8. A tezaurusz funkcionális-strukturális ismertetése; a tezaurusz szerkesztés alapjai; a tezaurusz, mint a modern, számítógépes információs rendszerek alapja
9. A modern információs rendszerek tudománytörténeti előzményei a XVIII. századtól napjainkig
10. A globalizáció-lokalizáció fogalma, a globális információs társadalom az Okinawai Charta definíciója szerint
11. Paul Otlet és Henri-Marie La Fontaine, mint a globális információs társadalom előfutárai (Bibliographie Universelle, az ETO bevezetése, Mundaneum)
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
Megjegyzések:
  1. Az előadásokon számos olyan ismeretet is közöltem, amelyek az ajánlott irodalomhoz kapcsolódnak, de ezekben nem találhatók meg – ezért véleményem szerint az előadásokon készített jegyzetek igen hasznosak.
  2. Az ajánlott irodalmi jegyzékben szereplő idegen nyelvű tételeket az előadásokon magyarul ismertettem és részleteztem.


1. Az EISZ honlapja 
www.eisz.hu
2. Kuhn, Thomas S.: 
A tudományos forradalmak szerkezete. Bp. Osiris, 2002. ISBN 963-379-362-9
3. Sebestyén György: 
Nemzetközi integrációs törekvések és ezek akadályai a társadalomtudományi információs rendszerek nyelvi rendszereiben. Bp. MTA Könyvtára. 1985. Ld. a köv. részeket: 22-26. p. – 55-65. p. – 107-118. p. – 145-185. p.
4. Sebestyén György: 
L'application des méthodes d'analyse de textes du Professeur Süpek dans l'indexation informatisée. = Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Philologica Moderna. Redigit Katalin Kulin. Tomus XIX. Budapest, 1989-90. 1. 25-41. p
5. Sebestyén György: 
Le synchronisme paradigmatico-sémantique dans l'analyse documentaire de l'âge électronique. = Nouvelles technologies, modèles sociaux et sciences de l'écrit. Actes du 13e Colloque international de bibliologie & 2e Colloque bilatéral Algéro-français. Paris, Carré des Sciences, 23-26 Octobre 1995 sous la dir. de Robert Estivals. [ed.] Association Internationale de Bibliologie. Paris. 1996.  Delagrave : SBS Édition, 1996. 320-326. p. ISBN 2-206-00775-4
6. Sebestyén György: 
Nemzetközi integrációs törekvések és ezek akadályai a társadalomtudományi tájékoztatásban alkalmazott információkereső nyelveknél. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 1988. 8. sz. 335-341. p.
7. Sebestyén György: 
Légy az információs társadalom polgára! Bp. 2002. ELTE Eötvös Kiadó. 2002. ISBN 963 463 559 8 Ld. 19-30. p.
8. Sebestyén György: Knowledge Management on the Web: Global Anarchy or Global Standardization? = Web Document Analysis II: Proceedings of the 2nd International Workshop on Web Document Analysis. [szerk. biz. A. Antonacopoulos et al.] Salford. 2003. PRImA. 78-82. p. ISBN: 0-9541148-1-7
9. Sebestyén György: 
Információs rendszerek a kutatásfejlesztés számára - Rózsa György, a globalizmus és a tudásmenedzsment. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 18. évf. 2009. 3. sz. 41-49. p.  10. Magyar nyelvű információkereső tezauruszok szerkezete, részei és formái. MSZ 3418-87. Bp. Magyar Szabványügyi Hivatal, 1987.

2010. május 12., szerda

Voit tanárnő doktori témavezetéseiről


KÖZLEMÉNY DR. VOIT KRISZTINA ELHUNYTÁVAL KAPCSOLATBAN

Tisztelt Doktoranduszok!

Bizonyára mindenki olvasta honlapunkon a tragikus hírt, hogy dr. Voit Kriszina ny. tanszékvezető docens asszony - a könyvtártudományi doktori program alapítója - váratlanul elhunyt. A nekrológot és a gyászjelentést is kitettük a honlapra.

Többen vannak, akiknek témavezetője volt dr. Voit Krisztina. Habár szakértelmét és szeretetteljes gondoskodását szinte reménytelen vállalkozás pótolni, mégis intézkednem kell új témavezetők felkéréséről.
A fentiek érdekében kérek minden érintett doktoranduszt, hogy doktori értekezése címét számomra elektronikus levélben megküldeni szíveskedjék.

Akinek témakonzultációs jegye esedékes lenne Voit tanárnőtől, jelentkezzen nálam.

Tisztelettel:

--
Prof. Dr. Sebestyén György
intézetvezető egyetemi tanár
doktori program vezető
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai és Könyvtártudományi Intézet
http://konyvtartudomany.elte.hu/sebestyen

2010. május 4., kedd

Voit Krisztina temetése - május 14.

Voit Krisztina temetése 2010. május 14.-én, pénteken lesz.
A gyásszertartás 12.45-kor kezdődik a Farkasréti temető ravatalozójában (Makovecz-terem).