Keresés

2015. június 25., csütörtök

Vállalati könyvtárosok 20. műhelybeszélgetése

"Jól gondoltuk, hogy érdemes lesz átbeszélni, honnan hová jutottak a vállalati és intézményi könyvtárak az elmúlt 10 évben - a résztvevők nagyon érdekesen mutatták be könyvtáraik ,,életútját", valamennyiünknek tanulságos volt, hogy az egyre nehezedő gazdasági helyzetben, a kényszerű költségmegszorításokat, létszámleépítéseket ötletes módszerekkel, és lelkesedéssel áthidalva hogyan tudtak mégis fennmaradni, sőt fejlődni!

A vállalati könyvtárosok eddigi 20 műhelybeszélgetésén 65 különböző könyvtárból 197-en vettek részt, összesen 525 részvételt regisztráltunk. 15 különböző könyvtár volt a vendéglátónk - egy-egy új fejlesztés apropóján némelyikhez több alkalommal is ellátogattunk. A legfontosabb témákra többször is visszatértünk - a fenntartókkal való kapcsolat, a költséghatékonyság, az eredményes kommunikáció a legtöbb kérdés kitárgyalásakor előtérbe került. És foglalkoztunk többször azzal is, ami elsőre inkább ideológiának tűnik, mégis minden gyakorlatunkat áthatja - a könyvtáros identitás, az elhivatottság, a lelkesedés kérdésével." (Kóródy Judit, Infodok Kft.)

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciója 2015. június 11-én tartotta a Magyar Telekom Infotékájában a Vállalati könyvtárosok 20. műhelybeszélgetését.

Kiszl Péter intézetigazgató hozzászólásában kiemelte a műhelybeszélgetések jelentőségét, mely elsősorban az aktuális szakmai kérdések, a napi szakkönyvtári gyakorlat képzésbe történő folyamatos beépítésében, az intézményi kapcsolatok élénk ápolásában nyilvánul meg számunkra. Hangsúlyozta, hogy hallgatóink több műhelybeszélgetésen is részt vettek és szívesen választják szakmai gyakorlatuk helyszínéül a vállalati információs központokat, ahol kivétel nélkül hasznos útravalót kapnak az ott dolgozó kollégáktól.

Kiszl Péter megköszönte a rendezvénysorozat szervezőjének, Kóródy Juditnak áldozatos munkáját, együttműködését intézetünkkel, és további sok sikert, jó egészséget kívánt a folytatáshoz.

- MKE MKSZ  2015/4. hírlevél
- A vállalati könyvtárosok 19. műhelybeszélgetése intézetünkben

2015. június 24., szerda

Tartalomszolgáltatás a gyakorlatban

A 2014/2015. tanév tavaszi félévében Fodor János adjunktus A tartalomszolgáltatás eszközrendszerei III. kurzusán mesterszakos hallgatóink olyan, korábban nálunk végzett, gyakorló könyvtári szakemberekkel találkozhattak, akik vezető, vagy operatív munkatársként aktív szerepet vállalnak gyűjteményük hálózati megjelenésében, webes szolgáltatások, digitális gyűjtemények fejlesztésében. Pályakezdés előtt álló hallgatóink számára tanulságos volt belelátni a Corvinus Repozitórium, a MEK és az EPA vagy a Budapest Gyűjtemény admin felületén zajló napi tevékenységekbe, hallani az ELDORADO, vagy a MOME repozitórium tervezésének komplexitásáról, s leendő könyvtárosokként személyes útravalót is meríthettek a szakmai munka értelméről, szépségéről Börzsönyi Nóra, Fecz Ágnes vagy Rónay Gabriella szavaiból. A kurzus hallgatói részletes elemzéseket készítettek a "személyesen" megismert gyűjteményekről, tartalomszolgáltatási szolgáltatásaikat összevetve más hazai példákkal, gyakorlati megoldásokkal.
A vendégelőadóknak ezúton is köszönetet mondunk szíves közreműködésükért:
- február 25. Virágvölgyi István, szakmai igazgató, Capa Központ
- március 18. Börzsönyi Nóra, honlapszerkesztő, Corvinus - Központi Könyvtár
- március 25. Fecz Ágnes, MEK könyvtáros, OSZK - Elektronikus Szolgáltatások Osztály
- április 15.  Uri-Kovács József, EPA könyvtáros, OSZK - Elektronikus Szolgáltatások Osztály
- április 22. Hoffman Ádám osztályvezető, honlapszerkesztő,  Corvinus - Központi Könyvtár
- április 29. Dávid Adrienne könyvtáros, Budapest Gyűjtemény - FSzEK
- május 6.  Kun Dorottya, könyvtáros, honlapfelelős, MOME Könyvtár
- május 13. Rónay Gabriella, könyvtáros, OSZK Fényképtár  
A vendégelőadásokról részletes feljegyzések olvashatóak Fodor János oktatói blogjában.

2015. június 23., kedd

Kérelmek a Tanulmányi Bizottság részére

A TB-kérelmek leadási határideje a Tanulmányi Hivatalban: 2015. július 6.

TB-kérelmeikkel forduljanak dr. Németh Katalin intézeti oktatásfelelőshöz, aki
2015. július 2-án 10.00-11.00 között tart fogadóórát.

2015. június 21., vasárnap

Piacgazdaság és könyvtárügy

A 2014/2015. tanév tavaszi félévében Kiszl Péter intézetigazgató Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című, informatikus könyvtáros nappali és levelező tagozatos mesterszakos hallgatóknak hirdetett kurzusát neves vendégelőadók bevonásával tartotta.

2015. március 12.
Káldos János
az Országos Széchényi Könyvtár általános főigazgató-helyettese és különgyűjteményi igazgatója (nemzeti könyvtár)

2015. március 26.
Nagy Zsuzsanna
a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár főigazgatója és az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma elnöke (felsőoktatási könyvtárak)

2015. április 9.
Takács Dániel
a Budapesti Ügyvédi Kamara szolgáltatási igazgatója (köztestületek)

2015. április 23.
Haszonné Kiss Katalin
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár régióigazgatója (közkönyvtárak)

Az esettanulmányokkal bőségesen illusztrált előadások után minden alkalommal élénk eszmecsere bontakozott ki, hiszen hallgatóink aktuális szakmai kérdésekről, napjaink intézményi gyakorlatairól, gazdálkodásáról és menedzsment tevékenységéről tettek fel kérdéseket a tanórákra meghívott könyvtári vezetőknek.

2015. június 16., kedd

Múzeumok Éjszakájára ajánljuk

2015. június 20-án ismét megrendezésre kerül a Múzeumok Éjszakája, amely egyetlen éjszakába sűrítve kínálja szinte mindazt, amit a kultúra adni képes. Az időpont az év legrövidebb éjszakájához, Szent Iván napjához igazodik. Intézetünk oktatója, Dr. Bibor Máté az Egyetemi Könyvtár rendezvényén tart könyvtárvezetést eredeti erdélyi magyar muzeális dokumentumok bemutatásával 19:00-tól 20:00-ig és a 20:30-tól 21:30-ig.
Az Egyetemi Könyvtárért Alapítvánnyal együttműködésben szervezett esemény további programjai is izgalmasnak ígérkeznek (pl. digitalizálási bemutató Cséka György és Hajtmanszki Péter vezetésével, könyvrestaurálás bemutatása Szalaváry Miklós vezetésével). A rendezvényről további információk és regisztráláció az Egyetemi Könyvtár oldalán.

2015. június 13., szombat

Barátné Hajdu Ágnes a V4-es országok könyvtári kollokviumán

Barátné Hajdu Ágnes 2015. június 7 és 9 között a részt vett a V4-es országok 5. könyvtári kollokviumán Pozsonyban. A konferencia címe: The 5th Colloquium of Library and information experts of V4+ Countries. A konferencia a Visegrádi országok szlovák elnöksége alatt szervezett egyik legjelentősebb kulturális esemény volt.
Magyarországot Tüske László, Koreny Ágnes, Dippold Péter és Barátné Hajdu Ágnes képviselte.
A tanszékvezető asszony Bakos Klárával írt előadásának címe: Challenges and activities of professional librarians' associations, particularly for Association of Hungarian Librarians. 
A konferencia fő témái: a könyvtári fejlődés stratégiái; a könyvtárak és könyvtárosok társadalmi szerepe és státusza; valamint a szakmai szervezetek és egyesületek tevékenysége, feladatai és hatása a V4 országaiban.

2015. június 10., szerda

Továbbra is informatikus könyvtáros BA és MA

Megjelent a Kormány 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelete a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről, melynek értelmében ezután is lehetőség nyílik informatikus könyvtáros BA és MA végzettséget szerezni:

- informatikus könyvtáros szakképzettség (informatikus könyvtáros alapképzési szak);
- okleveles informatikus könyvtáros szakképzettség (könyvtártudomány mesterképzési szak).

Forrás: Magyar Közlöny 

2015. június 2., kedd

Barátné Hajdu Ágnes az IFLA igazgatótanácsának tagja

Örömmel adunk hírt róla, hogy az IFLA honlapján a mai napon közzétett választási eredmények szerint Intézetünk tanszékvezetője, az MKE elnöke, Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető egyetemi docens az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) Governing Board tagja lett. Magyar nemzetiségű képviselő ilyen magas pozíciót még soha nem töltött be a szervezetben.

Barátné Hajdu Ágnes Intézetünk nemzetközi kapcsolatait is meghatározóan, hosszú ideje képviseli a könyvtártudomány és szakma érdekeit az IFLA-ban. Tíz éve tagja, 2006 és 2009 között titkára volt a Tudásmenedzsment Szekciónak, 2006-tól a szekció programjait szervező bizottságban, három konferencia megszervezésében pedig (Göteborg 2010, Helsinki 2012, Szingapúr 2013.) annak elnökeként vállalt szerepet. Tudományos tevékenysége révén számos nemzetközi szervezethez kötődik (ISKO, UDC Consortium), 2010 és 2011 között tagja volt a Bill and Melinda Gates Alapítvány Tanácsadó Testületének is.
Az IFLA Governing Board-jába 2013-ban elsőként kapott jelölést a magyar könyvtárosok közül.


Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszonyt MKE elnökké és IFLA igazgatósági tanácstaggá választása alkalmából 2015. június 2-án - dr. Dezső Tamás dékán és dr. Kiszl Péter intézetigazgató úr jelenlétében - köszöntötték az Intézeti Tanács oktatói és hallgatói tagjai.

A választás híre és a további igazgatótanácsi tagok névsora az IFLA honlapján.
Az elismeréstől további információk az MKE honlapján.