Keresés

2020. június 23., kedd

Meghívó Vass Anna Johanna kutatóhelyi vitájára

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola
Könyvtártudomány Doktori Programja, valamint
Könyvtár- és Információtudományi Intézete

tisztelettel meghívja Önt

Vass Anna Johanna doktorjelölt
Resource Description and Access: az RDA hatása a jövő katalogizálási gyakorlatára című PhD-értekezésének

kutatóhelyi vitájára

2020. július 2-án (csütörtökön) 10:00 órától az MS Teams alkalmazáson keresztül.Témavezető: Prof. Dr. Sebestyén György, habil. CSc
Vitaindítót tart: Dr. Németh Katalin, PhD és Dr. Dudás Anikó, PhD
Titkár: Ráczné Radó Rita, PhD-hallgató

A munkahelyi vitán történő részvételhez 2020. június 30-ig a lis@btk.elte.hu címen a név és az e-mail közlésével előzetes regisztráció szükséges.

A disszertáció és a vitaindító opponensi vélemények az MS Teams alkalmazásban hozzáférhetők.

Dr. habil. Kiszl Péter
doktori programvezető, intézetigazgató

2020. június 19., péntek

Rendhagyó félév - sikeres záróvizsgák

2020 júniusának harmadik hetében, a tavaszi félévet meghatározó országos veszélyhelyzet utolsó napjaiban az MS Teams alkalmazás segítségével 45 végzős, alap-, mester-, valamint tanárszakos nappali és levelező tagozatos hallgatónk tett sikeres záróvizsgát, továbbá 3 hallgatónk eredményesen szerepelt komplex doktori számonkérésén.
A körülményekhez alkalmazkodva egyetemünk, karunk és intézetünk is törekedett arra, hogy jól vizsgázzon, hogy bizonyítsa: az egyetem nem pusztán épületegyüttes, oktatási intézmény vagy képzőhely, de a tudás közvetítésére vállalkozó szakemberek és a pályájukra készülő szakemberjelöltek élő, összetartó közössége. Olyan szellemi műhely, amely a váratlan helyzetek megoldásában is képes a megújulásra. A távolléti oktatás technikai és tartalmi megvalósításától a felkészülést segítő, szabadon elérhető szakirodalom jegyzék összeállításáig munkatársaink is mindent megtettek, hogy rendhagyó, de teljes értékű félévként emlékezhessünk erre a szemeszterre. Szakmai együttműködő partnereink aktív közreműködésével hallgatóink szakmai gyakorlatukat is teljesíthették.Mindenek előtt azonban most végző hallgatóinkat illeti az elismerés, amiért ebben a nehéz időszakban, a globális vészhírek és az életük számos területét érintő korlátozások dacára is tanulmányaikra összpontosítottak. Személyes találkozások és konzultációk nélkül, a könyvtárak olvasótermeitől és az egyetem tanulásra késztető közösségi tereitől megfosztva is képesek voltak felkészülni, az évek során tanult ismereteket sikerrel összegezni.

Minden végző hallgatónknak gratulálunk és sikeres pályakezdést kívánunk!

2020. június 13., szombat

Frissült a Hálózati életműkiadás


Elsőéves nappali, levelező és osztatlan tanárképzést választó hallgatóink ebben a félévben is az Intézetünkben készülő Fodor András Hálózati életműkiadás tartalmát fejlesztve gyakorolták a HTML kódolást, az adatbázis alapú weboldal generálást és a megosztott munkakörnyezetben végzett háttérkutatást, forrásfeldolgozást.
Munkájuk eredményeként a napló információnövelt webkiadása egy teljes évszakkal, a Fodor András által 1971. tavaszáról kiadott valamennyi naplóbejegyzés digitalizálásával gyarapodhatott. 
A kulcsszavak feltárása mellett kronológiai forrásokban kutattak, s a korabeli sajtó kivonatait is elkészítették hallgatóink minden naplóbejegyzéshez.

1971. március

1971. április

1971. május