Keresés

2021. május 30., vasárnap

Meghívó - Vass Anna Johanna doktori védése


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskolája nevében
tisztelettel meghívjuk Önt

Vass Anna Johanna
Resource Description and Access. Az RDA hatása a jövő katalogizálási gyakorlatára
című PhD disszertációjának nyilvános vitájára,

amelyet
2021. június 4-én (pénteken) 10:00 órától
tartunk az MS Teams alkalmazásban.

A bírálóbizottság elnöke:
Barátné Dr. Hajdu Ágnes PhD, egyetemi tanár

A disszertáció opponensei:
Dr. Németh Katalin PhD, egyetemi adjunktus
Dr. Dudás Anikó PhD, könyvtárvezető

A bírálóbizottság titkára:
Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD, c. egyetemi docens

A bírálóbizottság további tagjai:
Dr. Kiszl Péter PhD, habilitált egyetemi docens
Dr. Virágos Márta PhD, tudományos főmunkatárs
Dr. Csík Tibor PhD, egyetemi adjunktus

A disszertáció témavezetője:
Dr. Sebestyén György CSc, professor emeritus
*

2021. május 26., szerda

Szemle és kutatás: hallgatóink tavaszi munkáibólA világjárvány és a távolléti oktatás ellenére hallgatóink ezen a tavaszon is új fejezetekkel bővítették Intézetünk technológiai és társadalmi változásokat könyvtártudományi nézőpontból naplózó szemleblogját. A féléves témafigyelés során a hiteles források keresését, az információk kivonatolását gyakorolták. Önálló összefoglaló cikkeikkel a webes publikálás alapvető kompetenciáit sajátították el, miközben egymás munkáit elemezve naprakész képet kaptak a hálózati jelenségek aktualitásairól.

Műhelyünk másik blogjában, a KutatásiNaplóban MA képzésben résztvevő hallgatóink bővítették a Gyűjteményelemzések rovatot, megfigyelték a választott gyűjtemények közösségi média jelenlétét és tematikus mintát állítottak össze a cirkuszművészet webes reprezentációjáról.

- Összefoglaló (válogatott) tartalomjegyzék
- Szemleblog 2021. tavasz
- KutatásiNapló 2021. tavasz

2021. május 21., péntek

Munkatársunk a 3K szerkesztőbizottságábanIntézetünk munkatársa, Ráczné Radó Rita egyetemi tanársegéd a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagja lett. 

Felkéréséhez gratulálunk, munkájához sok sikert kívánunk!

2021. május 20., csütörtök

Németh Márton vendégelőadása

A Könyvtár- és Információtudományi Intézet, valamint az Országos Széchényi Könyvtár együttműködési megállapodásának keretében Tájékoztatás, Információforrások 2. kurzusunk vendégeként Németh Márton az OSZK Webarchiválási osztályának munkatársa előadást tartott Bevezetés a webarchiválásba – A webarchívumok működése, szolgáltatásai, az archivált webes anyagok szolgáltatásának alapelemei címmel.


Közelmúltunkból már rengeteg, egykor a weben fellelhető információ veszett el az utókor számára. Ma már a magyar kulturális örökség egyre nagyobb része érhető el online, ezért a kulturális örökségünk webes szeletének megőrzése is egyre fontosabbá válik. A tartalom mellett ugyanakkor a hardver és szoftverkörnyezet megőrzése, illetve jövőbeni emulálása is különös kihívást jelent.

Az előadás keretében éritett témakörök:
- A webarchiválás alapjai
- Tájékoztató munka során hogyan tudjuk alkalmazni a webarchiválás eredményeit?
- Tájékoztató könyvtárosok milyen módon tudják támogatni a webarchiválási munkálatokat?
- Intézetünk hallgatói hogyan tudnak részt venni az OSZK webarchiválási tevékenységében?

2021. május 18., kedd

Együttműködési megállapodás a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárral

Szakmai együttműködési megállapodást írt alá 2021 májusában Tóth Máté, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatója, valamint Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének (KITI) igazgatója. A dokumentumot ellátta kézjegyével Bartus Dávid, az ELTE BTK dékánja is.Az együttműködési megállapodás szerint a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár lehetőséget teremt az ELTE-n tanuló informatikus könyvtáros hallgatóknak arra, hogy szervezett könyvtárlátogatások keretében megismerjék a szentendrei könyvtárban folyó szakmai munkát, s ott végezhessék szakmai gyakorlatukat. A könyvtár konzultációs alkalmakat biztosít a megyei hatókörű városi könyvtári és általában a közkönyvtári feladatokról a szemináriumi vagy tudományos diákköri dolgozatok, doktori disszertációk, hallgatói vagy oktatói publikációk szerzői számára.

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete támogatja a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár munkatársainak szakmai továbbképzését, segíti a megfelelő gyakornok megtalálásában, a humán erőforrás kiválasztásában. A Könyvtár számíthat oktatási műhelyünkre szakmai-tudományos rendezvények kezdeményezésében és szervezésében.

Intézetünk képzési programjában a könyvtár- és információtudomány elméleti oktatását szervesen egészíti ki a működő könyvtári gyakorlat bemutatása. A kölcsönös, intézményi szintű szakmai tudásmegosztás mellett ezt szolgálják az utóbbi években megkötött, dinamikusan bővülő szakmai együttműködési megállapodásaink:

Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár - Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár - Budapesti Műszaki Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár - Csorba Győző Könyvtár - ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat - Evangélikus Országos Gyűjtemény - Forum Hungaricum Nonprofit Kft. (MaNDA) - Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár - Infodok Kft. - Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár - Magyar Könyvtárosok Egyesülete - Magyar Olvasástársaság - Monguz Információtechnológiai Kft. - Nemzeti Audiovizuális Archívum - Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. - Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zenei Gyűjtemény - Országos Széchényi Könyvtár - Országgyűlési Könyvtár - Ráday Könyvtár - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtár, Kottatár és Médiatár

2021. május 17., hétfő

1% az ELTE javára

Az ELTE oktatási tevékenységét, kutatómunkáját, hallgatói életét, a kulturális és szabadidős tevékenységeket és az Alumni szervezetet évről évre támogathatják azok, akik személyi jövedelemadójuk 1%-át az egyetem körül létrejött alapítványoknak ajánlják fel.


Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadónk 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2021. május 20-ig az szja-bevallástól függetlenül is megtehetjük. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen számos regisztrált civil szervezet működik, amely munkájával, rendezvényeivel, szolgáltatásaival hozzájárul az Egyetem különféle intézményeinek sokrétű tevékenységéhez, és jogosult az szja 1% felajánlására.

Néhány szervezet és alapítvány, ahol várják a felajánlásokat:
- Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
- Trefort-kert Alapítvány (BTK)
- ELTE Alumni Alapítvány
- ELTE Kollégiumi Hallgatói Alapítvány
- Az ELTE Eötvös Collegiumért
- ELTE Bartók Béla Énekkari és Egyetemi Koncertzenekari Alapítvány
- Alapítvány az ELTE Apáczai Gimnáziumért
- ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítványa
- Trefort Gyakorlóiskola Alapítvány

- További támogatható szervezetek listája (linkekkel a felajánláshoz szükséges adatokhoz) az eredeti hírben, az ELTE honlapján

2021. május 16., vasárnap

mindennapiNapló: kronológiai projektünk új felülete


Mesterszakos hallgatóink közreműködésével elkészült az a vizuális felület, amely összeköti a Fodor András Hálózati életműkiadást és a naplófeldolgozásokhoz kapcsolódóan évek óta (BA, BAL és média szakos hallgatók közreműködésével) készített kronológiai háttérgyűjtéseket. A különböző (asztali gépen vagy laptopon élvezhető) nézetekben megjeleníthető, szűrhető és kereshető gyűjtemény 1945-től 1979 végéig 420 hónapról közöl (változó kidolgozottsággal) adatokat: a hónap eseményeinek szöveges összefoglalását, korabeli irodalmi lapok tartalomjegyzékét, kronológiai adatsort, vizuális illusztrációkat (korabeli Fortepan képet, a hónap eseményeit összefoglaló brosúrát, egy-egy jelenséghez kapcsolt infografikát). A gyűjteményt a későbbiekben mozgóképes illusztrációk is gazdagítják majd.

Mesterszakos hallgatóink közreműködésével már napi bejegyzéseket is készítettünk a tavaszi félévben, válogatva a félévszázaddal ezelőtti tavasz napjaiból:

- 1971 tavasza a mindennapiNaplóban

A teljes gyűjtemény különböző nézetekben:
- Alapbeállítás (Snapshot) - minden kép látható bélyegképként
- Egy tétel - egy kép (Flipcard)
- Oldalsáv - gyors navigáció
- Magazin - szövegrészletekkel

Mobil telefonon nyitólapként a navigációs oldal használatát javasoljuk, mert a fenti nézetek nem használhatóak (a 400+ bejegyzés egymás alatt, sorban jelenik meg). 

2021. május 15., szombat

Doktoranduszaink a 17. Nemzeti és Nemzetközi lifelong learning konferencián

 A MELLearN Egyesület 2021. május 6-án rendezte meg 17. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferenciáját, melynek idei témája: LLL 4.0 Hogyan alakítja át a digitalizáció az LLL stratégiákat? Az előadásokra online térben került sor. 


A konferencián, amelyet Kiss Ferenc, a METU rektor-helyettese, Zentai László, az ELTE rektorhelyettese, András István, a DUE rektora és Németh Balázs, a MELLearN ügyvezetője nyitották meg, két hallgatónk képviselte doktori programunkat:

Arany-Nagy Zsuzsanna "Könyvtárak a digitális térben: a könyvtár- és információkeresés által kiváltott szorongás leküzdése a könyvtárak hagyományos szolgáltatásainak átalakításával" címmel tartotta meg előadását, amelyben a könyvtári- és információs szorongás jelenségével foglalkozó kutatásának eredményeit vázolta. A kutatás az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.

Nagy Andor kollégájával, a Könyvtári Intézet Kutatási és Elemző Osztályának munkatársával, Békésiné Bognár Noémi Erikával tartott közös előadást egy friss felmérés eredményeiről, "A könyvtári szolgáltatások fejlődése a világjárvány idején" címmel. Az előadás során a hallgatóság képet kaphatott arról, hogy a világjárvány milyen hatással volt a könyvtári szolgáltatások átalakulására és fejlődésére.

- A konferencia programja