Keresés

2008. november 12., szerda

Szentmihályi János emlékülés

Az

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

INFORMATIKAI ÉS KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI INTÉZETE

és a

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekció 

Tisztelettel meghívja

A

Prof. Dr. Szentmihályi János

egyetemi tanár, bibliográfus

Születésének 100. évfordulója tiszteletére rendezett

emlékülésre 

Program: 

Moderátor: Szőnyi Éva elnök (MKE Bibliográfiai Szekció) 

10:30 - 10:40 Köszöntő 

10:40 - 11:10 Az ELTE Könyvtártudományi Tanszékének bibliográfiai kutatóműhelye
    Előadó: Prof. Dr. Sebestyén György egyetemi tanár, intézet igazgató 

11:15 - 11:45 Modernizáció több szólamban - könyvtárosképzés új utakon
    Előadó: Dr. Kiszl Péter PhD, egyetemi adjunktus, intézeti titkár 

11:50 - 12:20 Egy kézikönyv története: mit kell(ene) tudnunk az időszaki kiadványokról?
    Előadó: Szilvássy Zoltánné ny. igazgató (Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ) 

12:25 - 12:55 Nemzeti bibliográfiai szolgáltatások az Országos Széchényi Könyvtár honlapján
    Előadó: Kégli Ferenc ny. osztályvezető (Országos Széchényi Könyvtár) 

Időpont: 2008. november 25. 10:30

Helyszín: ELTE BTK A épület

Budapest, VIII. Múzeum krt. 4-6. Kari Tanácsterem 

képek az eseményről

2008. november 10., hétfő

Mesterek Napja

November 14-én 10:00-tól
a
Gólyavárban

Az Informatikus Könyvtáros MA külön standdal fog szerepelni!

A kari Hallgatói Önkormányzattal és az ELTE Karrierközponttal együttműködve 2008. November 14-én (pénteken) 10 órai kezdettel rendkívüli nyílt napot szervez a Bölcsészkar, amelynek célja az ELTE BTK-ra felvételizni szándékozó érdeklődők informálása a Bologna Rendszer mesterképzési szakaszáról, felvételi eljárásairól, valamint az ELTE Bölcsészkarán induló mesterszakokról.

Az akkreditációs folyamat első nagy köre csaknem teljesen lezárult, s örömmel számolhatunk be róla, hogy az országban egyedülállóan nagy létszámú, 40 ún. diszciplináris mesterszak hivatalos elismertetését sikerült befejezni a Karon. Ezen kívül közel 20 tanári mesterszak is indul jövő szeptembertől, így tényleg azok a hallgatók is jelentkezhetnek mesterszakos képzésre az ELTE BTK-ra, akik más intézményben fejezik be az alapszakos tanulmányaikat.

A rendezvény helyszíne a Trefort kerben a Gólyavár.

Program:

A Mesterek Napjának programjai 10 órakor kezdődnek, tájékoztató előadást tart Manherz Károly felsőoktatási szakállamtitkár, Dezső Tamás dékán, ill. Kerekes Gábor, az Educatio Kht. ügyvezetője. Ezt követően az egyes intézetek által gondozott mesterszakokról tájékozódhatnak az érdeklődők.

2008. november 8., szombat

Hallgatóink Kolozsváron jártak

Az Országjáró Könyvtárosok kirándulássorozat részeként 2008. november 5-8. között Erdélybe, Kolozsvárra látogattak az ELTE BTK könyvtár szakos hallgatói. 
A Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) kalauzolásában megtekintették a Szent Mihály templomot, a Bánffy Palotában lévő Szépművészeti Múzeumot és a Teológia Könyvtárat
Jártak a Jakabffy Elemér Könyvtárban, majd az Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) könyvtárában, s bejárták a Babes-Bolyai Tudományegyetem főépületét. Megtudták, hogy a könyvtár szak a Történelem Karon belül található, s mindössze egy-két hallgatót számlál. 
Másnap az Egyetemi Könyvtár megtekintése után körbejárták a Történeti Múzeumot is.

Részletes beszámoló és képek a hallgatói oldalakon.

2008. november 6., csütörtök

November 13. - oktatás csak kiegészítő szakon

Tisztelt Hallgatók!
1635-ben november 13.-án hangzott el az első előadás egyetemünkön. A kar ünnepeként ezentúl nem lesz tanítás november 13-án.
Felhívjuk viszont kiegészítő szakos hallgatóink figyelmét arra, hogy a félévi óraszámra tekintettel az Önök óráit megtartjuk - várjuk tehát Tanszékünkön minden kiegészítő szakos hallgatónkat 2008. november 13.-án is, a megszokott, órarend szerinti időpontokban!

2008. október 5., vasárnap

A Dialog alapjai

Az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában megjelent dr. Kiszl Péter adjunktus
"Információs rendszerek 2. (alkalmazás). A Dialog alapjai" című munkafüzete:


2008. szeptember 8., hétfő

Képek a Fülöp Géza emlékülésről

Miután az ELTE Könyvtártudományi Tanszéke F. Csanak Dóra és számos családtag jelenlétében május 18-án megkoszorúzta Fülöp Géza sírját a Farkasréti Temetőben, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete idei, 40. vándorgyűlésén, Szombathelyen, május 22-kén külön szekcióülés foglalkozott életművével, amelyen tanszékünk részéről Prof. Dr. Sebestyén György, Barátné dr. Hajdú Ágnes, valamint dr. Szabó Sándor is előadást tartott.
Képek: Emlékezés Fülöp Gézára

Doktori program 2008 ősz

Tisztelt Doktoranduszok!

Sebestyén professzor úr tartja a 2008. őszi félévben a szakmai PhD kurzust,

Információs rendszerek és hermeneutika címen. (ismertető és ajánlott irodalom)

Az első órára professzor úr tervezett külföldi útja és a beiratkozás megkönnyítése végett

2008. szeptember 18-án csütörtökön 12.30-kor kerül sor, a többi óra pénteken lesz, amelynek részleteit akkor megbeszélik.

A FÉLÉVI KURZUST szeptember 22-ig az ETR-ben is fel kell venni!

2008. szeptember 3., szerda

Félévkezdés

Tisztelt Hallgatók!

A nyári pihenés után szeretettel köszöntjük Önöket,
az elsőéveseknek szívből gratulálunk sikeres felvételi vizsgájukhoz!
 • Az informatikus könyvtáros szak összes képzési formájának órarendje az ETR-ben jelenik meg;
 • Az esti tagozatos egyetemi kiegészítő hallgatók konzultációs időpontjairól blogunkon (http://harleqin.blogspot.com) és a tanszéki faliújságon adunk bővebb tájékoztatást.
 • Kérjük, tanulmányi kérdésekkel a Tanulmányi Hivatalhoz szíveskedjenek fordulni.
Tanszékünkön kizárólag a következő ügyintézésekre van lehetőség:
 • Prof. Dr. Sebestyén György
  intézetigazgató és tanszékvezető egyetemi tanár
  szakfelelőshöz benyújtandó kérelmek,
  órarend (terem és időpont), továbbá tanszéki és intézeti adminisztráció
  :
  Moravcsik Szilvia tanszéki és intézeti ügyintézőnél
   moravcsik@ludens.elte.hu
 • Tanterv, kredit, tanegység-befogadás:
  Dr. Kiszl Péter egyetemi adjunktus, intézeti titkár
  pkiszl@ludens.elte.hu
Eredményes félévet kívánunk minden Kedves Hallgatónknak!


2008. július 18., péntek

Fülöp Gézára emlékeztünkKoszorúzással emlékeztünk
Fülöp Géza tanszékvezetőnkre
halálának 10. évfordulóján.

2008. július 8., kedd

Sikeres MA akkreditáció

Kedves (Leendő) Hallgatóink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB)
2008. július 4-én kelt határozatával
engedélyezte
informatikus könyvtáros mesterszak indítását egyetemünkön.
2009 szeptemberétől így két szakirányon nyílik lehetőségük informatikus könyvtáros mesterképzés folytatására:
A MAB vonatkozó gyorslistája letölthető: http://www.mab.hu/doc/gyors80704.doc

Kellemes nyarat kívánunk!

2008. július 3., csütörtök

Szakirányválasztás

Tisztelt Hallgatók!

A szakirányválasztás eredményeiről az ETR-en keresztül generált e-mailben értesítjük Önöket legkésőbb 2008. július 4-ig.

Amennyiben nem kapják meg a levelet, kérjük, forduljanak Moravcsik Szilvia tanszéki ügyintézőhöz.

Kellemes nyarat kívánunk s várjuk Önöket szeptemberben!

2008. június 17., kedd

Szakdolgozat védése - kérdések

Tisztelt végző Hallgatók!

Kérjük ellenőrizzék, megkapták-e a felkészüléshez és szakdolgozat védéshez támpontként is szolgáló 5 kérdést témavezetőjüktől - bírálójuktól. Aki a dolgozatával, témájával kapcsolatosan megfogalmazott 5 kérdését még nem ismeri, vagy nem kapta meg, kérjük haladéktalanul keresse értük témavezetőjét. Sebestyén professzor úr kérdései ügyében a titkárságnak írjanak e-mailt.

A felkészüléshez - védéshez sok sikert kívánunk!

2008. június 12., csütörtök

BA szakirányválasztás

Tisztelt Elsőéves Informatikus Könyvtáros Hallgatók!

A Tanulmányi Hivatal tájékoztatása alapján jelen félévben a szakirány- és minorválasztást az illetékes intézetekben nyújthatják be a hallgatók.

Az informatikus könyvtáros alapszakon a 2008/2009-es tanév őszi szemeszterében két szakirány indul:

 • EU információ
  (felelős: Prof. Dr. Sebestyén György intézetigazgató egyetemi tanár)
 • Információ- és tudásmenedzsment
  (felelős: Dr. Kiszl Péter egyetemi adjunktus)

Kérjük, akik a fenti szakirányok egyikére kívánnak jelentkezni, a kari vagy a tanszéki honlapról letölthető formanyomtatványon tegyék ezt meg. Intézetünk minort nem gondoz, kizárólag a felsorolt szakirányokra vonatkozó jelentkezési lapokat fogadja be!

Az űrlapot 2 (1 eredeti és 1 másolati) példányban 2008. június 17. – 2008. június 27. között kell leadni az intézeti titkárságon. Az eredeti példány Moravcsik Szilvia intézeti ügyintézőnél marad, a másolati példányt érkeztetve minden hallgató visszakapja.

A szakirányfelelősök 2008. július 4-ig döntenek arról, kik folytathatják tanulmányaikat a választott szakirányon, és az EHA kódokat tartalmazó listát a tanszéki honlapon és hirdetőn elérhetővé teszik. A Tanulmányi Hivatal 2008. július 31-ig gondoskodik a szakirányok hallgatókhoz rendeléséről az ETR-ben.

Az informatikus könyvtáros alapszakos hallgatók – a bölcsész alapszakoktól való eltérő, társadalomtudományi képzési szerkezetből adódóan – vagy egy szakirányt vagy egy minort választhatnak! Akinek nem sikerül bejutnia az általa megjelölt szakirányra vagy minorra, a Tanulmányi Hivatallal kell augusztus folyamán egyeztetnie.

További – aktuális – információkkal a kari és a tanszéki honlap szolgál.

Budapest, 2008. június 12.

Dr. Kiszl Péter
egyetemi adjunktus
intézeti titkár

Nyomtatvány és további információ letölthető: http://eltebtk.aspnet.hu/cikk.minor.aspx

2008. június 5., csütörtök

Informatika és Könyvtárhasználat

Az Informatika és Könyvtárhasználat következő (júnis 3.-án írt dolgozatok) jegybeírása június 24.-én 14 órakor lesz a Könyvtártudományi Tanszéken.

2008. május 21., szerda

BA szakdolgozati témakörök

Szakdolgozati témakörök
a 2008/2009-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázó BA-s hallgatók részére

Informatikus könyvtáros (BA) alapszak
 • Könyvtörténet szakirány
 1. Az Alexandriai könyvtár története
 2. A tridenti zsinat jelentősége az egyetemes könyvtörténetben
 3. A dél-amerikai könyvkultúra megsemmisülése Amerika felfedezését követően
 4. Könyv- és könyvtár megsemmisítés az egyetemes könyv- és könyvtártörténetben
 5. Az 1933. május 10-i szervezett németországi könyvégetések
 6. Határon túli magyar nyelvű periodika a XX. század első felében
 7. Fehér Gábor szerkesztői és írói tevékenysége Hajdúszoboszlón (1891-1931)
 8. Melvil Dewey a könyvtáros, a pedagógus és a feltaláló
 • Információ- és tudásmenedzsment szakirány
 1. Információs kisvállalkozások indítása, működtetése; információbrókerség, információs tanácsadás, térítéses információszolgáltatás itthon és külföldön
 2. Marketing és pr a könyvtárakban, információs vállalkozásoknál. Szervezeti- és ügyfél-kommunikáció, etikett és protokoll.
 3. Az üzleti információ típusainak és szolgáltatóinak komplex elemzése, értékelése, minősítése
 4. A hazai könyvtári rendszer szerepe és lehetősége a kis- és közepes vállalkozások információellátásában. Piacképes könyvtári szolgáltatások. Könyvtárak és az üzleti szféra együttműködésének lehetőségei
 5. Vállalati könyvtárak, információs központok Magyarországon és külföldön. Szervezetek információgazdálkodása, tudásmegosztása
 6. Hagyományos és korszerű (pl. CRM, IAM, mystery shopping, coaching, lean management, outsourcing) menedzsment eljárások, módszerek, technikák stb. könyvtári-információs szervezetekben
 7. Forrásszerzés, lobbi az információs szférában
 8. Új típusú könyvtárak, multifunkciós információszolgáltató intézmények – a jövő könyvtára, a könyvtárak jövője. A könyvtárak szerepváltozása, trendek és tendenciák az információs munkában
 9. Magyarországi és külföldi könyvtári stratégiák elemző összehasonlítása, értékelése
 10. Egy konkrét könyvtár teljes körű átvilágítása; javaslatok, modellek a korszerű és hatékony működéshez
 11. Felhasználói elégedettség vizsgálata könyvtári környezetben, változások elemzése, megoldási módszerek kidolgozása
 12. Határterületek: sajtó- és hírfigyelés, adatbányászat, szövegelemzés, információbiztonság, versenytársfigyelés, hírszerzés, rejtett tartalmak megszerzése stb.
 13. Multinacionális tartalomszolgáltatók rendszereinek vizsgálata, az információkeresés módszertana, eszköztára, hatékonysága
 14. Képzés, továbbképzés – elsősorban az itt felsorolt témakörök vonatkozásában. Modern oktatási formák és stúdiumok az információs szakemberek kompetenciafejlesztésében
 15. Szabadon választott, szakirányfelelőssel előre egyeztetett és általa jóváhagyott témakör

III/2008. (IV. 30.) sz. Dékáni Utasítás az alapképzésben (BA) résztvevő hallgatók záródolgozatának elkészítési rendjéről http://eltebtk.aspnet.hu/cikk.utasitas.aspx

2008. május 15., csütörtök

Könyvtörténeti szakdolgozatok

2. éves BA hallgatók figyelem!

Akik szakdolgozatukat könyvtörténeti szakirányból írják, szíveskedjenek témajavaslatukat minél előbb leadni titkárságon!

2008. április 13., vasárnap

Tanszéki feed aggregátor

Tisztelt Munkatársak és Hallgatóink,
figyelmükbe ajánlom az ingyenes Netvibes-szolgáltatáson létrehozott, jelenleg 7 lapból álló forrásgyűjteményt. 

Segítségével bármikor áttekinthetik a 
A gyűjtemény oldalai között a lap tetején látható fülekkel lapozhatnak.
A gyűjteményhez vezető linkeket megtalálják blogunk oldalsávjában is.
További lapok létrehozására javaslatokat örömmel veszek!

üdvözlettel

2008. április 3., csütörtök

Felvételi: 267-en jelentkeztek hozzánk

www.felvi.hu közlése alapján – 2008. március 31-i adatok szerint – országosan összesen 917 fő jelentkezett nappali tagozaton informatikus könyvtáros alapképzésre (államilag finanszírozott és költségtérítéses formában). Ebből legtöbben, 267-en (221 államilag finanszírozott és 46 költségtérítéses) az ELTE BTK-ra adták be jelentkezési lapjukat, így a nappali tagozatos pályázók közel 30%-a szeretné 2008 őszétől – a hazánkban működő 11 felsőfokú könyvtárosképző intézmény közül – nálunk megkezdeni tanulmányait. Szeretettel várjuk leendő hallgatóinkat!

2008. március 30., vasárnap

Országjáró könyvtárosok

Hallgatóink március 28.-án Nyíregyházán jártak, ahol többek között a
Kállay Gyűjteményt és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárat tekintették meg, majd
március 29.-én Debrecenben az
Egyetemet és a Déri Múzeumot, a Református Kollégiumot és a megyei Méliusz Könyvtárat látogatták meg.
Az idei tavasz első napfényes hétvégéjének tartalmas szakmai és kulturális programjáért csakúgy, mint a jó hangulatért, köszönet illeti a szervező diákokat.

2008. március 17., hétfő

Doktori blog indult

Tisztelt Doktoranduszaink!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy Köntös Nelli tanárnő gondozásában külön blog indult az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktoriskola Könyvtártudományi Doktori Programjában résztvevők számára. Kérjük vegyék fel könyvjelzőik közé a http://konyvtartudomany-phd.blogspot.com/ címet! Az új blog rss-feedjét természetesen befűztük a tanszéki blog oldalsávjába is (lásd jobbra).

2008. február 13., szerda

Doktori program - 2008 tavasz

Kedves Hallgatók,
Dr. Horváth Péter "Az információ jellege és története" című
PhD kurzusa 2008 február 28-án (csütörtökön) 
15.00 órától kezdődik a Könyvtártudományi Tanszék 
6-os számú tantermében.

Várjuk Önöket!

2008. február 2., szombat

Bölcsészinformatika - BIÖP órák

Kedves Hallgatók,
a BA programunkba integrált BIÖP órákkal kapcsolatban figyelmüket és türelmüket kérjük, mint minden együttműködés, ez is egyeztetéseket igényel, s lehetnek átmeneti fennakadások az információáramlásban...

Amit már tudunk:
 • a BIÖP hagyományos Tanárvásárát február 7.-én, csütörtökön 13 órakor nyitja meg Horváth Iván professzor úr, az A épület 329. termében.
 • Képes Gábor óramegbeszélése február 5-én, kedden 11.00-tól lesz az I (i) épület alagsori -107-es termében.
  BIN-111 Technológiatörténet 1. keddenként 11.00-12.30
  BIN-112 Technológiatörténet 2. keddenként 13.00-14.30
  Az első óra február 19-én lesz.
 • A BIN-132 Tartalomfejlesztés 2. is meg lesz hirdetve, Nagy Lajos fogja tartani.

2008. január 31., csütörtök

Elhunyt Dr. Szelle Béla


A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy
DR. SZELLE BÉLA
az ELTE BTK Központi Könyvtárának Szinnyei-díjas nyugalmazott igazgatója,
az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékének nyugalmazott oktatója,
az Akadémiai Kiadó egykori lexikon-főszerkesztője
méltósággal viselt, hosszú szenvedés után, 
életének 75. évében, 2008. január 25-én elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2008. február 12-én, 14 órakor lesz 
- római katolikus szertartás szerint -
a Városmajori Jézus Szíve Plébániatemplomban, 
gyászmise keretében.
Emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrizzük!


Szelle tanár úr 1958-tól 2004-ig tanított tanszékünkön.

2008. január 29., kedd

Munka hallgatóknak az Egyetemi Könyvtárban

frissítve - jelentkezés február 7-ig!

Kedves Hallgatók!
az alábbi álláspályázat érkezett hozzánk ma az Egyetemi Könyvtárból:


Állás könyvtárszakos hallgatók számára

Az ELTE Egyetemi Könyvtár Tájékoztató és dokumentumszolgáltató osztálya könyvtárszakos hallgatókat keres teremőri munkakörbe, 4 órás munkaidőben.

Feladat:
 A tájékoztató és dokumentumellátó osztály munkatársaként részvétel az online szolgáltatások ellátásában.
A könyvtár dísztermének felügyelete, vendégek, látogatók fogadása.

Feltétel:
Egyetemi könyvtár szakon 4, ill. BA képzésben legalább 3 elvégzett szemeszter.
Idegen nyelv/ek ismerete.

Az állás betölthető: 2008. február-
Bérezés: KJT szerint

Jelentkezés:
A pályázatokat írásban vagy e-mailben lehet benyújtani Cséka György osztályvezető részére.
A beadás határideje: február 7.
1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
e-mail: cseka_gy@ludens.elte.hu

2008. január 25., péntek

2008. január 17., csütörtök

Frissített BA hálóterv

Kedves hallgatók és érdeklődők!

Az informatikus könyvtáros BA képzés
tantervének szakdolgozati és szakzárási követelményekkel bővített,
aktualizált változata letölthető.


További információkkal Dr. Kiszl Péter egyetemi adjunktus szolgál.

2008. január 10., csütörtök

Kiegészítő szak - tavasz

Kedves Hallgatók!
Boldog új évet kívánunk, s mert közeledik a tavaszi félév, közzé tesszük -elsőként a Kiegészítő képzésre vonatkozó - oktatási tervünket.
A kurzusok tavasszal is csütörtökön és pénteken, a két évfolyamban váltakozva, kéthetente kerülnek megtartásra tanszékünkön.

A tanegységek és foglalkozások pontos ütemezését itt olvashatják.

Sikeres vizsgákat kívánunk a februári viszontlátásig.