Keresés

2016. május 31., kedd

Fodor János a portói egyetemen

2016. május 17. és 23. között az Erasmus tanárcsere-programjának keretében oktatónk előadásokat tarthatott kutatásairól portugál parteregyetemünk, az Universidade do Porto könyvtáros hallgatóinak.
Az alapképzésben és mesterképzésben részt vevő hallgatók számára is megtartott angol nyelvű prezentációk intézetünk tartalomszolgáltatási és digitalizálási projektjei mellett bemutatták a könyvtárak közösségi-média jelenlétét vizsgáló kutatásaink eredményeit is. Kollégánkkal tartott Rónay Gabriella, aki az OSZK Fényképtárának munkatársaként az ott zajló munkafolyamatokkal, gyűjteményekkel keltette föl a portugál diákok érdeklődését.
A magyar előadókat Olívia Pestana docens asszony fogadta és kalauzolta az egyetem különböző épületegyüttesei között (az alapszakosok a bölcsészkaron, a mesterszakos hallgatók az információ-mérnöki karon tanulnak). A portugál hallgatók figyelemre méltó tájékozottságról, s nem utolsó sorban angol tudásról tettek bizonyságot (az MA hallgatók már jórészt angolul hallgatják óráikat), többen jártak már Budapesten, vagy tervezték az utazást. Az előadásokat követő beszélgetések során nyilvánvalóvá vált, Portugáliában a könyvtárügy (és általában a kultúra) hangsúlyos, támogatott terület, a könyvtáros pálya vonzó és megbecsült. Az előadások között lehetőség nyílt több, könyvtáros szemmel nézve is érdekes helyi nevezetesség felkeresésére (pl. Livraria Lello, az ország legrégebbi könyvesboltja) illetve a városi könyvtár megtekintésére is sor került. Hallgatóink és kollégáink figyelmébe ajánljuk az Erasmus programban való részvételt, a pályázható helyszínek között pedig feltétlenül mérlegeljék Portót!

- További fotók

2016. május 30., hétfő

Oktatóink előadása az IKSZ közgyűlésén

2016. május 18-án az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) meghívására az Országos Széchényi Könyvtárban rendezett éves beszámoló közgyűlésen tartottak előadásokat oktatóink:
- Kiszl Péter: Könyvtárosképzés a modern könyvtárügy szolgálatában
- Barátné Hajdu Ágnes: Könyvtáros életpálya modell szakmai alapokon
A közgyűlés keretében került sor a Könyvtárügyért kitüntetések átadására is. Egykori hallgatónknak, az IKSZ korábbi felügyelőbizottsági elnökének, Knorrné Csányi Zsuzsának és szakmai együttműködő partnerintézményünk, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatójának, az IKSZ volt elnökének, Fodor Péternek szívből gratulálunk a rangos elismeréshez!

- Az esemény meghívója az IKSZ oldalán
- További képek az eseményről

2016. május 29., vasárnap

Meghívó - Könyvek holokausztja

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete szeretettel várja Önt a FSZEK Budapest Gyűjtemény 2014-es kiállítása alapján 2016 tavaszán elkészült

KÖNYVEK HOLOKAUSZTJA
című virtuális kiállítás bemutatójára.

Időpont: 2016. június 13. (hétfő) 11:00
Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár, fogadóterem (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.)

Megnyitót mond
Fodor Péter főigazgató, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár,
és
Kiszl Péter intézetigazgató, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet.

A weboldal alapjául szolgáló kiállításról
Sándor Tibor osztályvezető, a FSZEK Budapest Gyűjteményének vezetője,
a virtuális változat elkészítéséről
Fodor János adjunktus, az ELTE BTK KITI tartalomszolgáltatási műhelyének vezetője beszél.

A szervezők köszönettel veszik az érdeklődők 2016. június 9-ig történő előzetes regisztrációját:

- Regisztráció
- Nyomtatható meghívó letöltése

2016. május 28., szombat

Meghívó - Iniciálé kiállítás

Az ELTE BTK Könyvtár-­ és Információtudományi Intézete
és a TypoSzalon Magyar Tipográfusok Egyesülete
tisztelettel meghívja Önt
2016. június 7­-én 17 órára
az Egyetemi Könyvtár második emeleti kiállítótermébe
(1053 Budapest, Ferenciek tere 6.)

INICIÁLÉ

című kiállítására, amelyet a TypoSzalon Typomage sorozatában
Dr. Voit Krisztina könyv-­ és sajtótörténész tiszteletére ajánl.
A kiállítás ideje alatt vetített képek láthatók a könyvtár anyagából.

A megnyitó programja:

Kálóczi Katalin (ELTE EK főigazgató) üdvözlő szavai
Kiszl Péter (ELTE BTK KITI intézetigazgató) köszöntője
Maczó Péter DLA (METU tanszékvezető) megnyitó beszéde

Előadások:
Bibor Máté (ELTE BTK KITI): Az Egyetemi Könyvtár történetéről és könyvkincseiről dióhéjban
Wehli Tünde (MTA BTK MI – PPKE BTK MI): „Látvány és tradíció” - A budapesti Egyetemi Könyvtár néhány kódexének, kódextöredékének iniciáléi

Kalligráfiai bemutató: Buzogány Dezső
Kurátor: Bornemisza Rozi
Megtekinthető: 2016. június 7-­től június 25-­ig.

- Nyomtatható meghívó

2016. május 26., csütörtök

Vendégünk volt Pálffy Géza

A Nyitott Napok 2016 tavaszi szemeszterének utolsó előadója május 11-én Pálffy Géza volt. Az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója és "Lendület" Szent Korona Kutatócsoportjának vezetője "Egy kevéssé ismert közép-európai Habsburg-kódexsorozat magyarországi vonatkozásai. A Szent Korona legkorábbi ábrázolásai a 16. században" címmel tartott érdekes és élvezetes előadást.
Pálffy Géza referátumában kutatócsoportja egyik legfontosabb felfedezésével, a magyar Szent Korona legkorábbi, részletekben és színekben is meglehetősen pontos ábrázolásának keletkezéstörténetével és egy a Habsburg-dinasztia históriájáról készült, napjainkra csaknem elfeledett 16. századi kéziratsorozat történetével ismertette meg a hallgatóságot. Ezt a témát az elmúlt esztendőkben kutatócsoportja tagjával, Buzási Enikő művészettörténésszel közösen tárták fel.
Az előadó részletesen ismertette azt, az augsburgi és bécsi történetírók, humanisták, genealógusok, heraldikusok és rézmetszők (mindenekelőtt Clemens Jäger augsburgi városi történetíró és herold, Wolfgang Lazius bécsi udvari történetíró, orvos és térképész, valamint Hans Sebald von Lautensack rézmetsző) között a 16. század közepén fennállt kapcsolatrendszert, amelynek köszönhetően 1553 és 1561 között megszülethetett legfőbb történeti ereklyénk legkorábbi autentikus ábrázolása.
Emellett a hallgatóság betekintést nyerhetett abba az izgalmas interdiszciplináris alapkutatásba is, amelyet Buzási Enikő és Pálffy Géza a koronaábrázolást őrző kéziratos Habsburg-dinasztia-történet (az ún. Ehrenspiegel des Hauses Österreich, s nem Fugger Krónika, mint a magyar koronakutatás nagy része napjainkig tévesen állítja) díszesen illuminált példányainak keletkezéstörténetéről végeztek. Ennek eredményeként – elsősorban a kódexekben található korona-kép és egyéb ábrázolások művészettörténeti elemzése révén – elsőként sikerült tisztázni a München, Bécs és Drezda nagykönyvtárainak kézirattáraiban fennmaradt (eredetileg Augsburgban és Innsbruckban készült) négy illuminált kéziratos példány készítési sorrendjét. Ez nemzetközi jelentőségű felfedezésnek tartható. A témára vonatkozó új kutatási eredmények elsőként rövidebb magyar változatban a Művészettörténeti Értesítőben láttak napvilágot: BUZÁSI Enikő, PÁLFFY Géza, A magyar korona eddigi ismert legkorábbi autentikus ábrázolásának keletkezéséről: A Szent Korona a Habsburg Ehrenspiegelben, Művészettörténeti Értesítő, 62(2014)/2, 217–264.
A téma nemzetközi jelentőségére tekintettel a kutatási eredményeket mind terjedelmében, mind képanyagában jelentősen kibővítve a két kolléga 2015 novemberében önálló német nyelvű monográfiában is közzétette. Az e kötetben nagyrészt első ízben megjelent illusztrációk (köztük a Szent Korona ez ideig sohasem közölt színes ábrázolásai a 16. század végéről) számottevő újdonságot jelentenek a hazai és határon túli történészeknek, művészettörténészeknek és könyvtárosoknak, korona- és humanizmuskutatóknak, valamint a Habsburg-dinasztia-történet, a historiográfia és a heraldika iránt érdeklődőknek egyaránt: Enikő BUZÁSI, Géza PÁLFFY, Augsburg – Wien – München – Innsbruck: Die frühesten Darstellungen der Stephanskrone und die Entstehung der Exemplare des Ehrenspiegels des Hauses Österreich: Gelehrten- und Künstlerbeziehungen in Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Bp., Institut für Geschichte des Forschungszentrums für Humanwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 2015. [168 p.]

- Az eseményről az MTB BTK TTI honlapján is beszámoló olvasható
- Az előadóval itt olvashat eddigi pályájáról szóló beszélgetést.
- Pálffy Géza honlapja | Az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport honlapja
- Az előadásban ismertetett témát tudományos alapossággal kifejtő, gazdagon illusztrált, német nyelvű kötetről.
- További fényképek az eseményről. A fényképeket Németh Katalin és Bibor Máté készítette.

*
Intézetünk Nyitott Napok előadás-sorozata a 2016 ősz félévében is folytatódik, az első előadásra (Gábor Csilla, BBTE, Kolozsvár) várhatóan szeptemberben 21-én kerül sor. Kérjük, figyelje honlapunkat: - lis.elte.hu/nyitottnapok.

2016. május 23., hétfő

Pázmány napi könyv-örökbefogadások

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány a Pázmány nap alkalmából 2016. május 6-án könyv-örökbefogadással egybekötött rendezvénnyel tisztelgett az egyetemalapító Pázmány Péter előtt. Egyetemünk alapításának 381. évfordulóján a könyvtár zsúfolásig telt érdeklődőkkel, az eseményt Kálóczi Katalin, az Egyetemi Könyvtár főigazgatója és Kiszl Péter, az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány kuratóriumának elnöke, intézetünk igazgatója nyitotta meg.

Az ünnepség keretében Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata az Egyetemi Könyvtár Pázmány-relikviáinak hat kötetét, míg az 1898-ban alapított Budapesti Egyetemi Atlétikai Club a BEAC – Az elsők című kiállításmegnyitó részeként az Egyetemi Könyvtár állományából a híres spanyol jezsuita, Ludovicus Crucius drámakötetét fogadta örökbe.


A restaurálási költségek támogatásáról szóló megállapodást az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Kiszl Péter, az örökbefogadók részéről pedig Wohlmuth István kulturális tanácsnok és Karácsony András, a BEAC elnöke hitelesítették aláírásukkal.

- Az eseményről az ELTE oldalán | Az Egyetemi Könyvtári Szolgálat oldalán
- További fényképek: ELTE-Online

2016. május 20., péntek

Fogadóórák - 2015/2016. tavaszi vizsgaidőszak

Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes:
május 18. 14.00-15.00, május 26. 9.00-10.00, június 21. 15.00-16.00

Bella Katalin:
május 27. 15.00-16.00, május 02. 14.00-15.00, június 22. 12.00-13.00

Dr. Bibor Máté:
május 25. 9.00-10.00, június 6. 9.00-10.00, június 15. 9.00-10.00

Boros Tibor:
május 24. 13.00-14.00, június 8. 13.00-14.00, június 23. 13.00-14.00

Dr. Fodor János:
május 30. 9.00-10.00, június 14. 10.00-11.00, június 21. 9.00-10.00

Dr. habil. Kiszl Péter:
május 26. 14.00-15.00, június 8. 13.00-14.00, június 29. 14.00-15.00

Dr. Németh Katalin:
május 31. 14.00-15.00, június 7. 14.00-15.00, június 21. 14.00-15.00

Dr. Senkei-Kis Zoltán:
május 24. 13.00-14.00, június 9. 12.00-13.00. június 23. 15.00-16.00

2016. május 19., csütörtök

Meghívó Barátné Hajdu Ágnes könyvbemutatójára

Szeretettel várjuk Önt a hódmezővásárhelyi bemutató után most Budapesten, a Kölcsey Ferenc Olvasókör, a Könyvtárellátó és a KSH Könyvtár szervezésében megrendezésre kerülő könyvbemutatón.
Barátné Hajdu Ágnes Társadalmi egyletek a két világháború között és a koalíciós időszakban Hódmezővásárhelyen könyvéről a szerzővel beszélget Rácz András, a Könyvkultúra Magazin főszerkesztője.

A rendezvény időpontja:
2016. május 26. (csütörtökön) 16.30
A rendezvény helyszíne:
KSH-könyvtár, Bibó-terem, Budapest, II. Keleti Károly u. 5.

2016. május 18., szerda

Látogatás az OSZK-ban

2016. április 27-én a KITI másodéves, könyvtörténet-specializációs diákjai az OSZK-ba látogattak.
A program a Hegyközi Ilona által vezetett Könyvtártudományi Szakkönyvtárban kezdődött. Itt előbb Tóth Béla, majd Borvölgyi Györgyi ismertette meg velünk a gyűjteményt és az ott folyó munkát.
Ezt követően Zichy Mihály kalauzolásával a Kézirattár újkori dokumentumainak földolgozásába nyerhettünk bepillantást. A bemutató keretében kézbe vehettünk egy kézzel festett, 17. század végi, erdélyi viselettörténeti albumot, 18. századi katonai kéziratokat, valamint a Jónás könyve és a Thomas Mann üdvözlése szerzői autográfját is.
A látogatás zárásaként Farkas Gábor, a Régi Nyomtatványok Tárának  vezetője látott vendégül bennünket a nemzeti könyvtár Apponyi-termében. Az osztályvezető lebilincselő kalauzolásával eredetiben csodálhattuk meg sok egyéb mellett a Negyvenkétsoros Biblia egy töredékét, egy Drakuláról szóló unikum-ősnyomtatványt és Andreas Hess Chronica Hungarorumának egy példányát, ill. ez utóbbi első, 1900-ban megjelent hasonmás kiadását is.

- További fényképek (a fényképeket Németh Katalin és Bibor Máté készítette).

2016. május 16., hétfő

Oktatóink és hallgatóink a XXIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Idén is a Millenáris B épületében, a galérián alakította ki a Fesztiváliroda a Magyar Könyvtárosok Egyesülete számára a Könyvtáros Klubot és a standot.
Az MKE a standon kiállította a tavalyi Fitz-díjas könyveket és azokat a magyar mesekönyveket, amelyek a világ legszebb könyvei közé kerültek – melyek kiválasztásában hallgatóink is aktívan bekapcsolódtak – valamint az MKE jubileumi köteteit. Idén 23 programmal jelent meg az MKE a könyvfesztiválon, melyek tematikus blokkokba voltak szervezve, ezek közül háromban is szerepet kapott Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony, az MKE elnöke.
A központi, egyben nyitó rendezvény április 22-i Projektek és szolgáltatások – lehetőségek és megvalósítás volt, melynek moderátora Barátné Hajdu Ágnes volt. A nagy érdeklődésre számot tartó a rendkívül aktuális programot, a 120 fős teremben néhányan állva, illetve a lépcsőn ülve hallgatták, közöttük számos hallgató és kísérőjük Bella Katalin tanárnő, akik az itt hallott ismereteket jól tudják hasznosítani tanulmányaik során. Mindhárom téma nagyon fontos volt, különösen a Minősített Könyvtár címet és a Könyvtári Minőségi Díjat elnyert könyvtárak vezetőinek előadása bizonyult inspirálónak.
A Könyvtáros Klubban zajló önálló programok során 53 résztvevővel (előadók, beszélgetőtársak, moderátorok) és közel 650 főnyi hallgatósággal találkozhattunk. A közönség soraiban több érdeklődő hallgató kísérte figyelemmel az előadásokat mind a pénteki mind a szombati programokon. A Gyermekkönyvtáros Szekció programja bevezető előadását Barátné Hajdu Ágnes tartotta és összegezte az IFLA projekt eseményeit és beszámolt a most folyó világkiállításról A világ a magyar képes gyermekkönyveken keresztül (is) címmel.
A Könyvtárostanárok Egyesülete rendezvényén a Könyvtárhasználati óravázlatok 1-2. kötete szerkesztői kerekasztalánál az előadók között hallhattuk Barátné Hajdu Ágnest. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az MKE könyvfesztiváli rendezvényeinken összesen több mint 700-an vettek részt. Intézetünket Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony képviselte, aki az MKE elnökeként a rendezvénysorozat szervezéséért is felelős volt.

- További fényképek

2016. május 13., péntek

MKE 48. Vándorgyűlés - pályázat költségmentes hallgatói részvételre

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) pályázatot hirdet az MKE 48. vándorgyűlésén való részvételre. Az idei rendezvényre 2016. július 07. és 09. között Veszprémben kerül sor ”Kapcsolat- Könyvtár - Együttműködés. Felelősséggel a sikeres közösségekért” címmel.

A pályzat célja: hallgatók szakmai konferencián való részvételének támogatása. A nyertes pályázók a vándorgyűlésen való részvétel teljes költségét (részvételi díj, 2 éjszakai szállás, 2 reggeli, 2 ebéd, 1 vacsora, baráti találkozó, utazási költség) nyerhetik el.
Pályázhatnak: nappali, esti, levelező tagozatos, távoktatásban részt vevő; a 30. életévüket be nem töltött informatikus könyvtáros, könyvtárpedagógia-tanár, valamint könyvtárostanár szakos hallgatók.

A pályázat leírása | Pályázati adatlap

Képes beszámolóink:
- Intézetünk a 47. Vándorgyűlésen
- Intézetünk a 46. Vándorgyűlésen

2016. május 10., kedd

Záróvizsgaidőpontok a 2015/16. tanév tavaszi vizsgaidőszakában

Írásbeli záróvizsga

BA: 2016. június 09. 10.00 MÚK 6-8. mfszt. 11.
MA: 2016. június 09. 13.00 MÚK 6-8. mfszt. 11.

Szóbeli záróvizsga

BA: 2016. június 21. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.
BA: 2016. június 22. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.
MA: 2016. június 22. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.
MA: 2016. június 23. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.
Egyetemi osztatlan: 2016. június 22. 09.00 MÚK 6-8. mfszt. 6.

Minden végző hallgatónknak eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánunk!

2016. május 4., szerda

Nyitott Napok 4.


 


Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat negyedik délutánjára:

Egy kevéssé ismert közép-európai Habsburg-kódexsorozat
magyarországi vonatkozásai
A Szent Korona legkorábbi ábrázolásai a 16. században

Pálffy Géza (MTA BTK Történettudományi Intézet) 

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2016. május 11. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

2016. május 3., kedd

Vendégünk volt Boreczky AnnaA "Nyitott Napok" áprilisi alkalmán Boreczky Anna, az MTA-OSzK Res Libraria Hungariae Kutatócsoportja Fragmenta Codicum Műhelyének tudományos munkatársa tartott nagy érdeklődéssel várt előadást. A zsúfolásig telt teremben a középkori könyvfestészetre specializálódott művészettörténész számos vetített képpel illusztrálta mondandóját. A „Papirusz-stílus” a középkori könyvfestészetben: Egy családregény hagyományozódás-történeti konzekvenciái c. előadásában az európai könyv- és illusztráció-történet egyik legizgalmasabb időszakáról beszélt. Azt a folyamatot mutatta be, amelynek során a klasszikus antikvitás papirusztekercsre írt könyveit felváltotta a pergamenre írt, kötetes kézirat; és amelynek során – részben a görög-római, részben a zsidó vizuális kultúra elemeit felhasználva – megszületett a képekkel gazdagított középkori könyv: a kézzel írt és illusztrált kódex. Erre a jelentőségében csak a nyomtatott könyv feltalálásához, illetve a képernyő elterjedéséhez hasonlítható médiumváltásra egy kulturális forradalommal, a kereszténység elterjedésével párhuzamosan és attól korántsem függetlenül az 1. század (a kötetes könyv, a kódex megjelenése) és a 4–5. század (a kötetes könyv térhódítása) között került sor.Az illusztrált kódex kialakulásáról szólva Boreczky Anna elsősorban Kurt Weitzmann (Witzenhausen, 1904–Princeton, 1993) kutatásaira támaszkodott (Illustrations in Roll and Codex, Princeton, 1947, 1970), pontosabban az általa kidolgozott, sokat vitatott, de máig megkerülhetetlen koncepcióból indult ki. Weitzmann, aki a szöveg–kép viszonyban a szöveget tekintette elsődlegesnek, a filológia hagyományozódás-modelljét ültette át a művészettörténetbe. Úgy vélte, hogy minden illusztrációciklusnak volt egy első, eredeti, „teljes” változata, amely azután az örökítődés (másolás) során változtatásokon ment keresztül, és hogy e változatok alapján a fennmaradt példányok leszármazási „családfákba” rendezhetők. Ez a hagyományozódás-modell megengedi, hogy egyes középkori illusztrált kódexekben jóval korábbi, adott esetben akár papirusz-tekercsre készített művek lenyomatait fedezzük fel, belőlük következtessünk a klasszikus antikvitás (egyébként csak szórványosan ránk maradt) könyvillusztrációinak jellegzetességeire. A múltból a régmúltba visszatekintő, a maga nemében zseniális, de problematikus metodika az évek során rendkívül megtermékenyítőnek bizonyult, ugyanakkor a középkori illusztrált kódexek egy csoportját csalóka fénytörésbe helyezte: az antik vonásokat őrző középkori kéziratokat óhatatlanul egy letűnt kultúra rekvizitumaiként láttatta.
Az előadás második felében a művészettörténész a szöveg–kép elsődlegességének kérdését, illetve a hagyományozódás folyamatának összetettségét vizsgálta. Egy késő antik családregény – Apollonius király históriája – legkorábbi fennmaradt illusztrációciklusát, az első ezredforduló tájékán készült ún. Apollonius pictus kézirat (OSZK, Kézirattár, Cod. Lat. 4) „papirusz-stílusú” rajzait állítva középpontba amellett érvelt, hogy a filológiai hagyományozódás-modell csak egy a lehetséges leiratok közül. Amikor a képek és szövegek együttes örökítődéséről beszélünk, akkor egy olyan rugalmas rendszerben kell gondolkoznunk, amely a képi és a szöveges tartalmak sajátságait, vándorlásaiknak egymástól sok esetben független útvonalait is figyelembe véve képes a középkori kódexekben egymásra rétegződött idősíkok értelmezésére.

Boreczky Anna témába vágó kutatásairól az érdeklődők a következő tanulmányban olvashatnak:
The Illustrated Life of Apollonius and Tarsia. A 'Papyrus-style' Narrative in Ottonian Art. In: Anna Boreczky (ed.): Classical Heritage and Medieval Innovation. Illustrated Texts from Late
Antiquity to the Early Middle Ages. Convivium III. (2016) 1., 76--91.

A fényképeket Németh Katalin és Bibor Máté készítette.

- További fényképek
- Az eseménysorozat honlapja
- Beszámolók és képek az újrainduló Nyitott napok korábbi eseményeiről

2016. május 2., hétfő

Intézeti könyvtárunk új kötetei

Tisztelt Hallgatók és Kollégák,
a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjának keretében öt kötettel gyarapodott az intézeti könyvtári állomány:

1. Mészáros utca 48. Fejezetek a Duna Televízió történetéből. , 2013
2. Nagy Enikő: A tájékoztató szolgáltatások evolúciója a magyarországi közkönyvtárakban, 2014
3. Algorithms of informatics. Selected topics 3., 2013
4. Informatikai algoritmusok 3., 2013
5. Viskolcz Noémi: A mecenatúra színterei a főúri udvarban. Nádasdy Ferenc könyvtára, 2013

2016. május 1., vasárnap

Ferenczy Endréné Bibliothecaria Emerita kitüntetése

Intézetünk egykori oktatóját, Ferenczy Endréné Wendelin Lídiát 2016. április 29-én az Országos Széchényi Könyvtárban életpálya jelleggel végzett áldozatos munkájának elismeréseként Bibliothecaria Emerita címben részesítette a nemzeti könyvtár. Ferenczy tanárnő 1990-től egyetemi adjunktusként segítette az ELTE könyvtár szakán folyó képzést. Könyvtártannal foglalkozó kurzusain meggyőződhettünk óriási tárgyi tudásáról és gazdag szakmai tapasztalatáról, melyet könnyed, ugyanakkor szigorúan tudományos előadásmódja tett élvezetessé.

Szívből gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

- Laudáció az OSZK oldalán / a kép forrása