Keresés

2017. június 30., péntek

MKE Lengyel nap intézetünkben

2017 WLIC – Wroclaw. Lengyel impressziók a 2017-es IFLA konferencia előtt címmel tartott szakmai napot Intézetünkben június 23-án a Magyar Könyvtárosok Egyesülete.

Az IFLA (Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége – International Federation of Library Association and Institutions) idén Lengyelországban, Wroclawban tartja éves konferenciáját. A konferencia közelsége, az önkéntesek csapatának nyitottsága minden eddiginél nagyobb csapatot hozott össze, akik lehetőséget kaptak a konferencián való részvételre. Az MKE ösztöndíjas felhívásával több kollégának, önkéntesnek és előadónak sikerült támogatást nyújtania a részvételhez. Az önkéntesek között ott találjuk többek között három nappalis MA-s hallgatónkat: Bodnár Barbarát, Pataki Fruzsinát és Tót Barbarát.
A szakmai napon lehetőség nyílt a lengyel kultúrába való rövid bepillantásra. Előadást tartott: Megyes Klára a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanácsa elnöke és az Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület elnöke: Benyomások Lengyelországról - 13 év kirándulásai nyomán; Sebestyén Ewa az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár igazgatója: Két hazában - két kultúrában, valamint Barátné Hajdu Ágnes a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke: A lengyel könyvtárügy és a WLIC 2017 – Wroclaw címmel.
Az előadásokat baráti beszélgetés követte az előttünk álló feladatokról az önkéntesek, előadók, résztvevők, szervezők részvételével.

2017. június 26., hétfő

Bibor Máté "A könyv és olvasója" konferencián

A könyv és olvasója: A 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban címmel rendeztek konferenciát az ELTE BTK középkorászai az MTA Könyvtár és Információs Központban 2017. június 15–16-án.
A rendezvényt az MTA KIK főigazgatója, Monok István nyitotta meg, majd akadémiai, CEU-s, ELTE-s és OSZK-s kutatók, oktatók és doktoranduszok előadásai következtek. Többek között Gulyás Borbála (MTA BTK MI), Györkös Attila (DE BTK), Kelényi Borbála (MTA–ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport), Kiss Farkas Gábor (ELTE BTK), Korondi Ágnes (MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport), Mikó Árpád (MTA BTK MI), Molnár Dávid (MTA–ELTE HECE) és Zsupán Edina (MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport) referátumát hallhatták az egybegyűltek.
Külön szekció szólt az ELTE Egyetemi Könyvtár Cod. Ital. 3 jelzetű, olasz nyelvű kódexéről. A kézirat fizikai jellemzőiről és történetéről intézetünk oktatója, Bibor Máté beszélt, a kódexet művészettörténeti szempontból Boreczky Anna (MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport) vizsgálta, filológiailag Falvay Dávid (ELTE BTK) elemezte, nyelvészetileg pedig Fridl Viktória (ELTE BTK) mutatta be.

Az Arisztotelész-, Cassiodorus-, Cicero- és Seneca-szemelvényeket, ill. kivonatokat tartalmazó kéziratot sokáig spanyolként tartották számon, bár egyértelműen olasz nyelven írták. Hazai szemszögből azért érdekes, mert egyike annak a harmincöt kódexnek, amelyeket II. Abdülhamid szultán 1877-ben ajándékozott az Egyetemi Könyvtárnak. Szakmai körökben világhírűvé azonban a könyvtest utolsó lapján látható, 15. századi rajz teszi, amely feltehetően Iustinianus császár elpusztult lovasszobrát ábrázolja.

- A kézirat az ELTE EK online katalógusában
- A teljes kódex digitalizált változata az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban
- A konferencia programja

2017. június 20., kedd

IFLA: Újraválasztották Barátné Hajdu Ágnest

Örömmel adunk hírt róla, hogy az IFLA honlapján a pénteki napon közzétett választási eredmények szerint Intézetünk tanszékvezetője, az MKE elnöke, Barátné dr. Hajdu Ágnes tanszékvezető egyetemi docens az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) Governing Board tagja lett, immár második alkalommal.  Ezt a pozíciót a világszervezet szabályai szerint összesen kétszer lehet betölteni.  A tanárnő 2013-ban elsőként kapott jelölést az IFLA Igazgatósági Tanácsába a magyar könyvtárosok közül, majd a mostanit megelőzően először 2015-2017 közötti időszakra választották meg.

Barátné Hajdu Ágnes Intézetünk nemzetközi kapcsolatait is meghatározóan, hosszú ideje képviseli a könyvtártudomány és szakma érdekeit az IFLA-ban. Tizenkét éve tagja az IFLA Tudásmenedzsment Szekciónak. Tudományos tevékenysége révén számos nemzetközi szervezethez kötődik (ISKO, UDC Consortium), 2010 és 2011 között tagja volt a Bill and Melinda Gates Alapítvány Tanácsadó Testületének is. Szakmai kapcsolatainak számos eleme megjelenik Intézetünk ERASMUS kapcsolataiban.

Szívből gratulálunk Barátné Hajdu Ágnesnek!

- További információkat olvashat a Magyar Könyvtárosok Egyesülete honlapján.

2017. június 11., vasárnap

Könyvtárak a vállalkozókért - intézetünk a TMT-ben

Az ELTE BTK könyvtártudományi oktatási programjában kiemelt helyet kap a magyarországi (kis)vállalkozásfejlesztési törekvések könyvtári-információs támogatása, valamint a piacgazdasági környezetben magabiztos jártassággal rendelkező könyvtárosok képzése.
Az üzleti információ elmélete és gyakorlata 1-2. című informatikus könyvtáros mesterszakos tantárgy teljesítésének részkövetelményeként 2016 tavaszán és őszén készültek a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (TMT) könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat 2017. évi 5. számában - tematikus összeállításban - megjelent hallgatói recenziók, melyeket a kurzust vezető Kiszl Péter intézetigazgató tanulmánya foglal keretbe:

Kiszl Péter: Könyvtárak a vállalkozókért - nemzetközi impressziók 235-240. p.

Csordás Dániel: Vállalkozók támogatása és a gazdasági fejlődés a floridai könyvtárakban 252-253. p.
Kiss Attila Csaba: Az egyetemi könyvtárak és a vállalkozók együttműködése 254-255. p.
Farkas Csenge: Befektetési szakértők elektronikus és digitális információhasználata Kuvaitban 256-258. p.
Hujber Zsófia: Új kölyök a háztömbben: egy pályakezdő üzleti könyvtáros nehézségei és diadalai 259-260. p.
Henézi Katalin: A kínai egyetemi könyvtárosok új szerepe: szabadalmi információszolgáltatás fejlesztése a Nanjing Műszaki Egyetem könyvtárában 261-262. p.
Incze Dorottya: Könyvtárosok és a Vállalkozói Kiképzőtábor Veteránoknak 262-263. p.
Kiss Attila Csaba: Kisvállalkozás-fejlesztési központok és könyvtárak: egy felmérés 264-265. p.
Török Karola: Információs szakemberek a versenyszférában: esettanulmány francia vállalatokról 266-267. p.

- A szám teljes tartalomjegyzéke
- Szakmai együttműködési megállapodásunkról a TMT-vel, illetve a BME OMIKK-kal

2017. június 5., hétfő

Intézeti projektünkről a médiában

Tartalomszolgáltató műhelyünk Neon Budapest projektjének május 26-án megrendezett bemutatója népszerű témának bizonyult a médiában: az Index képszerkesztőjének másnapra megjelent helyszíni tudósítását követően, de attól függetlenül, Elképesztően klassz az új neonreklám-térkép címmel számolt be munkánk eredményéről Mindeközben rovatuk, s kisvártatva átvette hírét a 444.hu is.
Június elsején a Kossuth Rádió Közelről című magazinműsora is félórás tematikus blokkban foglalkozott Intézetünk munkájával. Prusinszki Istvánnal a Múzeum körút neonjairól a helyszínen készítettek külső felvételt, majd élő adásban, a rádió stúdiójában Fodor Jánossal és a grafikai arculatot megformáló Patkós Lucával készült interjú. Kránitz Balázs műsorvezető kérdésére Fodor János elmondta: valójában mindegy volt a téma, hiszen Intézetünk tartalomszolgáltatási projektjei olyan helyzetek modelljei, melyekben a könyvtáros feladata meglátni bármely értékes gyűjtemény összefüggéseit, hiteles információkig vezető kontextusát, s úgy kínálni azt a weben, közösségi médiában, hogy kedvet kapjon megismeréséhez és megosztásához is az olvasó. Így, bár természetes, hogy az újabb  nemzedéknek mást, kevesebbet jelentenek a neonjelek, tájékoztató munkájuk mégis felkeltheti irántuk a  jövő olvasóinak érdeklődését is. Az összeállítás a Mediaklikk archivumában 60 napig hallgatható vissza.

Június 8-án a We Love Budapest is hírt adott munkánkról, június 22-én visszatért a témára a Mindeközben, szeptemberben pedig a WMN.hu zárta neonörökségről szóló beszámolóját munkánk bemutatásával.

Bízunk benne, hogy a projektben részt vett hallgatóink is örömmel látják, hogy gyakorlásként létrehozott webmunkáik széles érdeklődésre számíthatnak!

Térképre vitték a fogyatkozó budapesti neonörökséget - Nagy Attila Károly - Index.hu, 2017.05.27.
Elképesztően klassz az új neonreklám-térkép - Zubreczki Dávid - Index.hu/Mindeközben, 2017. 05. 29.
- Itt nézheted meg, hol vannak neonreklámok Budapesten - Herczeg Márk - 444.hu, 2017. 05.29.
- A Neon Budapestről a Közelről adásában - Kossuth Rádió, Mediaklikk.hu, 2017. 06. 01.
Már neten és térképen is elérhetőek a legszebb budapesti neonreklámok - welovebudapest.com, 2017.06.08.
Utazik a neonfelirat. Tudjuk honnan jön, csak azt nem tudjuk hová viszik Zubreczki Dávid - Index.hu/Mindeközben, 2017. 06. 22.
- Budapest neonfényei - Egy letűnt világ örökségei. - Szőcs Lilla - WMN.hu 2017. szeptember 23.
- Beszámolónk az eseményrőlblogunkban 

2017. június 3., szombat

Egészség – Információ – Könyvtár

A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára, valamint az Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár 2017. május 18-án rendezte meg 3. konferenciáját Egészség – Információ – Könyvtár címmel.
A rendezvényen intézetünket  Barátné Hajdu Ágnes és Senkei-Kis Zoltán képviselte.
A bevezető nagyelőadás Ádány Róza: Népegészségügyi kihívások Magyarországon címmel hangzott el.
A konferencián workshopot tartott többek között egykori hallgatónk Ruttkay Szivia is Open Acces a gyakorlatban címmel.

- Összefoglaló az eseményről a Semmelweis Egyetem honlapján
- További képek az eseményről a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának honlapján

2017. június 2., péntek

A 110 éves Németh László Városi Könyvtár ünnepén

Idén ünnepli a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár fennállásának 110. évfordulóját, amelynek alkalmából 2017. május 16-án konferenciát szerveztek, illetve átadták a Németh László-plakettet is. Az elmúlt 110 év alatt sok minden történt a könyvtár életében. A kezdetektől napjainkig rengeteg program valósult meg, számos híres személy fordult meg a falak között, emléküket őrzik a vendégkönyvek, melyekben találkozhatunk helyi emblematikus szerepelők kézjegyével, illetve az ország nagyjainak bejegyzéseivel is. A 110 év alatt a jelenlegi, Andrássy utcai épület már a nyolcadik a sorban, ahol otthonra lelt a tudástár, ez a hely sem tűnik azonban  utolsónak, véglegesnek. Az épületet nem könyvtárnak szánták,  a raktárhelyiségek rossz állapotban vannak, napirendre került az új könyvtár létrehozásának igénye. Már lezárult a konzultáció, amelynek során kikérték a lakosok véleményét is, s ehhez kapcsolódott a pénteki konferencia is, amelyre olyan könyvtár- és építészeti szakembereket hívtak meg, akik saját példájukon keresztül, vagy szakmai szempontból világították meg a modern könyvtárépítészet kívánalmait. Az előadók között szerepelt Barátné dr. Hajdu Ágnes, Intézetünk tanszékvezetője, a MKE elnöke, az IFLA Igazgatótanácsának tagja, Ramháb Mária főtanácsos, a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtár igazgatója, az IKSZ elnöke, Liebhauser János, a szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár igazgatója, Lévai Tamás és Varsányi András okleveles építészmérnökök. Az ünnepség részeként átadták a Németh László-plakettet is. Ebben az évben Prof. Dr. Imre László egyetemi tanár kapta az elismerést.

- Képek az eseményről
- Beszámoló az eseményről -  Promenade.hu