Keresés

2023. január 30., hétfő

New York StartUP! - vállalkozói kompetenciák a mesterképzésben


Intézetünk kiemelt figyelmet fordít a pénzügyi műveltség, az üzleti információ és a vállalkozásfejlesztés témaköreinek oktatására. Kiszl Péter intézetigazgató Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban, majd az Üzleti információ és pénzügyi kultúra egymásra épülő kurzusainak folytatásaként könyvtár- és információtudomány mesterszakos hallgatóink a 2022/2023. tanév őszi félévben a Szervezeti információgazdálkodás, információs folyamatok című tantárgy keretein belül információs kisvállalkozások létrehozását és működtetését modellezték a New York Public Library New York StartUP! Business Plan Competition programjának eszköztárát is felhasználva.  

A félév során született ötleteket és üzleti terveket - a Mesterszakos Nyílt Hét alkalmából az alapszakos hallgatók számára is nyitott - záró foglalkozáson két szakértő, Kóródy Judit központvezető (Infodok Kft., a Magyar Telekom információszolgáltató partnere) és Kerekes Pál címzetes egyetemi docens (a Publio Kiadó társalapítója) is áttekintette, valamint segítette tanácsaival, javaslataival a projektdokumentumok elkészítését, a vizsgára történő felkészülést.

A tanegység a Könyvtári innovációk magyarországi implementációja: a New York Public Library üzleti információs szolgáltatásainak tudományos vizsgálata, különös tekintettel a New York StartUP! programra keretében, a Kulturális és Innovációs Minisztérium ÚNKP-22-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával valósult meg.

- Fényképek a záró foglalkozásról

- A New York StartUP! Business Plan Competition honlapja

2023. január 27., péntek

Szülői fórum 2.0


Hogyan változik a felvételi eljárás? Mekkora értéke van egy ELTE-s diplomának? Hogyan segítheti a család a pályaválasztás előtt álló diákot? Milyen nemzetközi lehetőségeket kínál az ELTE?

Kutatások alapján a felvételi előtt álló diákokra legnagyobb hatással a család véleménye van akkor, amikor kiválasztják azt a szakot és intézményt, ahol a felsőoktatásban eltöltött éveiket kívánják eltölteni. A fentiekben megfogalmazott kérdések minden bizonnyal elhangozhatnak a családi megbeszéléseken, így fontos, hogy a szülők is naprakész, hiteles információkkal rendelkezzenek a felvételi eljárásban bekövetkező változásokról vagy a Diplomás Pályakövetési Rendszerből kinyerhető tényekről. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szülői fórumán, 2023. február 02-án 16 órától az ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb, Gömb Aulájában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A) szeretnénk lehetőséget biztosítani számukra, hogy szakértő munkatársaink segítségével minden olyan kérdésükre választ kapjanak, amelyek alapján gyermekeik részére a legjobb tanácsot adhatják életük egyik legfontosabb döntésénél.

2023. január 26., csütörtök

Piacgazdaság és könyvtárügy mesterszinten


A 2022/2023. tanév őszi félévében Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária (Egyetemi Könyvtár és Levéltár), Kóródy Judit (Infodok Kft.), Rózsa Dávid (Országos Széchényi Könyvtár), Szóllás Péter (KIM Könyvtári és Levéltári Főosztály) és Miszler Tamás (Csorba Győző Könyvtár) vendégelőadásaival zajlott a Kiszl Péter intézetigazgató által a könyvtár- és információtudomány mesterszakos hallgatók számára meghirdetett Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című kurzus az ELTE BTK-n.

A tantárgy egyes alkalmai - a meghívott szakértők sorrendjében - a felsőoktatási könyvtárakat, a versenyszférát, a nemzeti könyvtárat, az ágazati irányítást és a közkönyvtárakat fókuszba helyezve különösen a következő záróvizsgatételekre készítettek fel:
A közgyűjtemények társadalmi hasznosságának és finanszírozásának összefüggései, modellértékű kezdeményezések.
Az eredményes könyvtárvezetés és -működtetés feladatrendszere, piacgazdasági környezetben elvárt kompetenciái.

Köszönjük együttműködő partnereink értékes közreműködését!

Fényképek a vendégelőadásokról:


2023. január 24., kedd

Doktori védés az Egyetemi Könyvtár dísztermében

2023. január 18-án, a regisztráltak számára tekintettel Hubay Miklós doktori védésére az Egyetemi Könyvtár szakolvasója helyett a reprezentatív díszteremben kerülhetett sor. A különleges környezetben lezajlott eseményről készült fényképek közreadása jó alkalom arra, hogy megköszönjük az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár rugalmasságát és támogató együttműködését, hiszen Intézetünk számára hasonlóan rendkívüli vizsgahelyszínként biztosítják ezen a télen az Egyetemi Könyvtár műemlékraktárát is.

- Fényképek Hubay Miklós doktori védéséről

- Dékáni utasítás a 2022/23-as tanév őszi félévi vizsgaidőszakának szervezéséről és helyszíneiről

2023. január 13., péntek

Bővülő ERASMUS-lehetőségek az ELTE-n


Az ELTE hallgatói minden februárban több mint 500 Európán belüli és számos Európán kívüli partnerintézmény között válogatva jelentkezhetnek féléves részképzésekre. A kiutazások minden évben a következő tanév őszi vagy tavaszi félévében valósíthatók meg, az ösztöndíjtámogatás mellett tandíjat sem kell fizetni a külföldi egyetemeken.

Fontos újdonság, hogy a hallgatók már szakterülettől függetlenül is pályázhatnak olyan egyetemekre, amelyekkel az ELTE-nek minden tématerületre szóló Erasmus keretmegállapodása van. Ilyen megállapodás született a CHARM-EU egyetemi szövetség intézményeivel is, amelynek tagjai a Barcelonai Egyetem, a Trinity College Dublin, az Utrechti Egyetem, a Montpellier-i Egyetem, a finn Åbo Akademi, a Würzburgi Egyetem és a Hochschule Ruhr West.

2023. január 10., kedd

Meghívó - Hubay Miklós doktori védése


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskolája nevében
tisztelettel meghívjuk Önt

Hubay Miklós

Szemantikusweb-technológiára épülő könyvtári forrásleírás. 
A BIBFRAME bibliográfiai keretrendszer használatának lehetőségei

című PhD disszertációjának nyilvános vitájára,
amelyet

2023. január 18-án, szerdán 15 órakor
tartunk az Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szakolvasójában
(1053 Budapest, Ferenciek tere 6.)

A bírálóbizottság elnöke: Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes PhD

A disszertáció opponensei:
Boda Gáborné Dr. Köntös Nelli PhD
Dr. Dudás Anikó PhD

A bírálóbizottság titkára: Dr. Dippold Péter PhD

A bírálóbizottság további tagjai:
Dr. Kiszl Péter PhD
Dr. Kerekes Pál PhD
Dr. Németh Katalin PhD

A disszertáció témavezetője:
Dr. Tóvári Judit CSc, ny. főiskolai tanár

A részvételhez regisztráció szükséges, a regisztrációkat 2023. január 17-e (kedd) 12:00 óráig tudjuk fogadni:

2023. január 5., csütörtök

ELTE BTK online toborzó kampány


Az ELTE BTK január első felében minden szakról mintatórákat tesz elérhetővé YouTube-csatornáján és honlapja szakos leírásaiban. Intézetünk részéről Dr. Fodor János tartotta a BTK videó stúdiójában nyáron felvett kiselőadást, melyben tartalomszolgáltatási gyakorlóprojektjeink tanulságain keresztül tette érzékletessé a könyvári gyűjtemények és szolgáltatások hosszútávon is nélkülözhetetlen közvetítő szerepét a tartalomiparban.

Oktatónk online kiselőadása:


Szakleírásunk a BTK honlapján:
- Alapképzés (BA): https://btk.elte.hu/alapszakok/informatikuskonyvtaros