Keresés

2008. június 17., kedd

Szakdolgozat védése - kérdések

Tisztelt végző Hallgatók!

Kérjük ellenőrizzék, megkapták-e a felkészüléshez és szakdolgozat védéshez támpontként is szolgáló 5 kérdést témavezetőjüktől - bírálójuktól. Aki a dolgozatával, témájával kapcsolatosan megfogalmazott 5 kérdését még nem ismeri, vagy nem kapta meg, kérjük haladéktalanul keresse értük témavezetőjét. Sebestyén professzor úr kérdései ügyében a titkárságnak írjanak e-mailt.

A felkészüléshez - védéshez sok sikert kívánunk!

2008. június 12., csütörtök

BA szakirányválasztás

Tisztelt Elsőéves Informatikus Könyvtáros Hallgatók!

A Tanulmányi Hivatal tájékoztatása alapján jelen félévben a szakirány- és minorválasztást az illetékes intézetekben nyújthatják be a hallgatók.

Az informatikus könyvtáros alapszakon a 2008/2009-es tanév őszi szemeszterében két szakirány indul:

  • EU információ
    (felelős: Prof. Dr. Sebestyén György intézetigazgató egyetemi tanár)
  • Információ- és tudásmenedzsment
    (felelős: Dr. Kiszl Péter egyetemi adjunktus)

Kérjük, akik a fenti szakirányok egyikére kívánnak jelentkezni, a kari vagy a tanszéki honlapról letölthető formanyomtatványon tegyék ezt meg. Intézetünk minort nem gondoz, kizárólag a felsorolt szakirányokra vonatkozó jelentkezési lapokat fogadja be!

Az űrlapot 2 (1 eredeti és 1 másolati) példányban 2008. június 17. – 2008. június 27. között kell leadni az intézeti titkárságon. Az eredeti példány Moravcsik Szilvia intézeti ügyintézőnél marad, a másolati példányt érkeztetve minden hallgató visszakapja.

A szakirányfelelősök 2008. július 4-ig döntenek arról, kik folytathatják tanulmányaikat a választott szakirányon, és az EHA kódokat tartalmazó listát a tanszéki honlapon és hirdetőn elérhetővé teszik. A Tanulmányi Hivatal 2008. július 31-ig gondoskodik a szakirányok hallgatókhoz rendeléséről az ETR-ben.

Az informatikus könyvtáros alapszakos hallgatók – a bölcsész alapszakoktól való eltérő, társadalomtudományi képzési szerkezetből adódóan – vagy egy szakirányt vagy egy minort választhatnak! Akinek nem sikerül bejutnia az általa megjelölt szakirányra vagy minorra, a Tanulmányi Hivatallal kell augusztus folyamán egyeztetnie.

További – aktuális – információkkal a kari és a tanszéki honlap szolgál.

Budapest, 2008. június 12.

Dr. Kiszl Péter
egyetemi adjunktus
intézeti titkár

Nyomtatvány és további információ letölthető: http://eltebtk.aspnet.hu/cikk.minor.aspx

2008. június 5., csütörtök

Informatika és Könyvtárhasználat

Az Informatika és Könyvtárhasználat következő (júnis 3.-án írt dolgozatok) jegybeírása június 24.-én 14 órakor lesz a Könyvtártudományi Tanszéken.