Keresés

2023. június 29., csütörtök

Köszönet külsős oktatóinknak!


Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet képzési programjának korszakokon átívelő, interdiszciplináris ismeretanyagot kell közvetítenie, s az elméleti tudást egy globális intézményhálózat gyorsan változó gyakorlatával összhangban, a könyvtáros szakmával szoros együttműködésben kell átadnia a jövő szakembereinek. Főállású oktatóink mellett nélkülözhetetlenek az intézményközi hosszú távú szakmai együttműködések és őszinte köszönettel tartozunk azoknak a szakembereknek is, akik saját munkájuk és kutatásaik mellett évről-évre elvállalják, hogy bekapcsolódnak az oktatásba. Megtisztelő, hogy képzéseink valamennyi szintjén (BA, MA, OTAK, PhD) szerepet vállalnak a könyvtári szektor jeles szakemberei és egy-egy terület elismert kutatói, s örömteli, hogy számíthatunk óraadóként doktorandszainkra is.

Intézetünk, egyetemi műhelyünk valamennyi polgára nevében köszönjük mindazok munkáját, akik a tavaszi félévben értékes szakmai szempontokkal gazdagították képzési programunkat, lehetővé téve, hogy hallgatóink több könyvtártípus gyakorló képviselőjével és számos szakterület kiemelkedő kutatójával már oktatóként is megismerkedhessenek!


A 2022/2023-es tanév tavaszi félévének megbízott (külsős) oktatói:

Schubert András - a Scientometrics Q1-es szakfolyóirat szerkesztője, az MTA KIK ny. tudományos tanácsadója
- BMA-IKTD-117 Tudománymetria (MA nappali)
- BMA-IKTD19-L-117 Tudománymetria (MA levelező)

Simon András - PhD-hallgató, ELTE / közgyűjteményi szakértő, Monguz Kft.
- BBN-IKT-487 Tartalomkezelő rendszerek (BA nappali)
- BBN-IKT-L-487 Tartalomkezelő rendszerek (BA levelező)

Dr. Szabó Panna - osztályvezető, Egyetemi Könyvtár
- BBN-KVT-480 Kutatástámogatás (BA nappali)
- BBN-KVT-L-480 Kutatástámogatás (BA levelező)

Dr. Tószegi Zsuzsanna - az ELTE BTK KITI címzetes egyetemi docense
- BTKD-IR-2 Szakmai tárgy (Doktori képzés)
- BTKD-IR-6 Konzultáció (Doktori képzés)
- BTKD-IR-17 Konzultáció (Doktori képzés)

Dr. Vass Anna Johanna - könyvtárvezető, Ökológiai Kutatóközpont 
- BMA-IKTD19-120 Formai feltárás, metaadat-rendszerek (MA nappali)- BMA-IKTD19-L-120 Formai feltárás, metaadat-rendszerek (MA levelező)

2023. június 26., hétfő

Barátné Hajdu Ágnes újabb megtisztelő nemzetközi megbízatásaJúnius elején tette közzé az IFLA legjelentősebb támogató alapítványa, a 2016-ban alapított Stichting IFLA Global Libraries (SIGL), hogy meghívták az öt tagú elnökségbe és május 25-én beválasztották Barátné Hajdu Ágnes professzor asszonyt, intézetünk oktatóját.

Az alapítványt az International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) és a Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) hozta létre, hogy támogassák az könyvtári terület egészét érintő IFLA programokat, akciókat és tevékenységeket. A két szervezet az 1997 és 2014 között működő BMGF Global Libraries program megszűnését követően hozta létre az alapítványt, támaszkodva a 2007 óta fennálló partnerségi megállapodásra. A SIGL 31 millió dollárt kapott, hogy 10 év alatt támogatást nyújtson az IFLA nemzetközi munkájához. Az IFLA eddig ennek a finanszírozásnak körülbelül a felét kapta meg.

Hatalmas elismerés és megtiszteltetés ez nemcsak a tanárnőnek, aki negyedszázada dolgozik elkötelezetten az IFLA különböző szervezeteiben, de Intézetünknek és az egész magyar könyvtárügynek is.

Gratulálunk a tanárnőnek és további jó munkát kívánunk!

2023. június 22., csütörtök

Meghívó kutatóhelyi vitára


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete, valamint az
Irodalomtudományi Doktori Iskola
Könyvtártudomány Doktori Programja

tisztelettel meghívja Önt

a 2023. július 4-én (kedden) tartandó 
kutatóhelyi vitákra:


9:30-11:30
doktorjelölt: Ráczné Radó Rita
disszertáció címe: Változások a nemzeti könyvtárak funkciórendszerében a digitális korban
témavezető: Dippold Péter
levezető elnök: Kiszl Péter
előopponensek: Varga Katalin, Virágos Márta
titkár, jegyzőkönyvvezető: Boda Gáborné Köntös Nelli


12:30-14:30
doktorjelölt: Zsömle Viktor
disszertáció címe: A tárgyak internete és a könyvtár
témavezető: Kiszl Péter
levezető elnök: Barátné Hajdu Ágnes
előopponensek: Fodor János, Lengyelné Molnár Tünde
titkár, jegyzőkönyvvezető: Németh Katalin


15:00-17:00
doktorjelölt: Nemes László
disszertáció címe: A hazai felsőoktatási intézmények és a magánszféra közötti együttműködés információáramlási rendszere, különös tekintettel a bölcsészet- és humántudományokra
témavezető: Kiszl Péter
levezető elnök: Barátné Hajdu Ágnes
előopponensek: Csík Tibor, Kerekes Pál
titkár, jegyzőkönyvvezető: Bella Katalin

Helyszín: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 6-os tanterem

A disszertációk az intézeti titkárságon hozzáférhetők.


Dr. Kiszl Péter
intézetigazgató, tanszékvezető, doktori programvezető

2023. június 16., péntek

Doktoranduszunk a Medical Library Association konferenciáján


2023. május 17-én másodéves PhD hallgatónk Joseph Marmol Yap nagy sikerrel mutatta be Joseph Marmol Yap, Ágnes Hajdu Barát, Péter Kiszl: Identifying Knowledge Practices in an Infodemic Era: Rediscovering the Professional Identities of LIS Professionals in an Infodiverse Environment c. előadását a Medical Library Association 2023. évi konferenciáján Detroitban.

2023. június 14., szerda

VKKV a Könyvtári Figyelőben


A Könyvtári Figyelő közelmúltban megjelent 2022. évi 1. száma kiemelten foglalkozik az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének Valóságos könyvtár - könyvtári valóság című konferencia- és tanulmánykötetsorozatával:

Fodor János egyetemi adjunktus képes beszámolója a 2021. évi online konferenciáról
(A konferencia absztraktfüzete /  A konferencia honlapja, programja):

Fodor János: A visszatérés ígérete – Valóságos könyvtár – könyvtári valóság konferencia 2021. = Könyvtári Figyelő. 68. évf. 2022. 1. sz. 26-33. p.

"Az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézete ötödik alkalommal, több mint 50 előadó közreműködésével szervezte meg kétévente esedékes, így lassan évtizedes hagyományt teremtő eseménysorozatát, amely a könyvtár- és információtudomány legnagyobb hazai tanácskozásává vált." Részlet Fodor János közleményéből

Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet ny. igazgatójának recenziója a Valóságos könyvtár - könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2020 című, Kiszl Péter és Boda Gáborné Köntös Nelli által szerkesztett tanulmánykötetről (Online elérhető az ELTE EDIT repozitóriumban):
 
Fehér Miklós: Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2020. = Könyvtári Figyelő. 68. évf. 2022. 1. sz. 103-105. p.

"Erő, nagyság, tudás. Az ismertetett könyv bír ezekkel az értékekkel, így kiváló olvasmány mind a gyakorló szakemberek, mind a hivatást, szakmát tanulók számára." Részlet Fehér Miklós írásából

2023. június 13., kedd

Doktoranduszunk publikációi

Egy nemzetközi és egy hazai kodikológiai írása jelent meg idén tavasszal doktoranduszunknak, Orosz Adriennek. Az angol nyelvű cikk a Rivista di storia della miniatura c. kodikológiai folyóirat hasábjain jelent meg februárban (tavalyi évszámmal), és egy konferencia-előadás absztraktját tartalmazza. A jóval terjedelmesebb magyar nyelvű tanulmány az Antik Tanulmányok 2023 áprilisában megjelent, 1. számában olvasható.
- «Iterum adsumit eum diabolus (...)». Some Questions about the Physical Contact between Jesus and the Devil in Romanesque and Gothic Manuscripts from England. In: Storia della miniatura: lavori in corso. Abstract degli interventi presentati in occasione delle Giornate di studio in modalità Webinar in memoria di Maria Grazia Ciardi Dupré dal Poggetto, 18–19 settembre 2021. Rivista di storia della miniatura 26 (2022) 198–199.
- Bész egy középkori zsoltároskönyvben. Képi források a kísértő ábrázolásához a Winchester Psalter illuminációjában (Cotton Ms Nero C. IV, f.18r). Antik Tanulmányok 67/1 (2023) 1–53. DOI: 10.1556/092.2023.00001. A tanulmány ITT érhető el.

2023. június 11., vasárnap

Doktoranduszunk a Mediawave Alapítvány Fenntarthatóság konferenciáján


2023. május 26-27. között rendezték meg Ravazdon a Mediawave Alapítvány interdiszciplináris doktorandusz konferenciát Fenntarthatóság címmel. A kétnapos konferencián három szekcióban (Ember és környezet, Társadalmi egyenlőtlenségek, Közösségépítés) tartottak előadásokat a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről, amelyek végén egy-egy rövid kerekasztal-beszélgetés keretében a közönség is megoszthatta gondolatait az elhangzott előadásokkal kapcsolatban. A konferencián Pataki Fruzsina harmadéves doktorandusz hallgató tartott előadást Fenntarthatóságra való nevelés könyvtári közösségekben: magyarországi megyei könyvtárak jó gyakorlatai címmel.

- A konferencia programja

2023. június 8., csütörtök

JELENTKEZZ INFORMÁCIÓ- ÉS TUDÁSMENEDZSMENT MINORRA!

 Bölcsészhallgatóként:
Szűrd ki a valótlant, ne légy manipulálható!
Szerezz üzleti, jogi, vállalkozói ismereteket!
Szervezd a tudást, légy információguru!
Légy hatékony tudományterületed adatbázisainak használatában!
Kerülj előnybe a tudományos önmarketing technikáinak ismeretével!
Legyél kelendő szakember a versenyszférában!
Tartozz a dinamikusan fejlődő tartalomszolgáltatási szektor szakértői közé!

Jelentkezés információ- és tudásmenedzsment minorra

A Könyvtár- és Információtudományi Intézet által indított Információ- és tudásmenedzsment minort mindazon hallgatóknak ajánljuk, akik:
- naprakész információ- és tudásszervezési kompetenciákat kívánnak elsajátítani;
- magabiztosan akarnak eligazodni napjaink információtelítettségében az álhírek között;
- fejlesztenék a digitalizáció rohamos terjedéséhez igazodó kompetenciáikat;
- gyakorlatias felkészültséggel bíró, megfelelő kommunikációs képességgel rendelkező szakemberekké szeretnének válni, s ezzel könnyedén érvényesülni a munkaerőpiacon.

Hallgató- és gyakorlatorientált tanulási módszereink alkalmazása során a valódi munkaerőpiaci szereplőket is bevonjuk oktatási tevékenységünkbe (pl. Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár; Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala).

Építünk a jól bevált intézményen belüli partnerségre, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézettel, az Egyetemi Könyvtár és Levéltárral, valamint a BTK Gazdasági Hivatalával együttműködve kínáljuk minorunkat.

Mindehhez színvonalas oktatási infrastruktúrát biztosítunk hallgatóink számára (könyv-, dia- és film-, háromdimenziós szkenner; tablet; asztali számítógép).

A minor jelentős hangsúlyt fektet a gazdasági, vállalkozói és jogi alapismeretekre, az üzleti információforrásokra, a legkorszerűbb információ- és tudásmenedzsment technikákra. Ezekhez kapcsolódik a marketing és a pr professzionális és gyakorlatias alkalmazásának, valamint az üzleti kommunikációnak az oktatása a felhasználóközpontú, minőségorientált, formailag és tartalmilag is személyre szabott szolgáltatói szemlélet kialakítása érdekében. A minort elvégző szakembereket az információ előállításával, feltárásával, szervezésével és szolgáltatásával foglalkozó gazdasági, társadalmi és kommunikációs szervezetek, vállalatok széles köre alkalmazhatja, nem beszélve a könyvtári szektorról. Az elsajátított ismeretek önálló információs kisvállalkozás indítását is lehetővé teszik, továbbá számos munkaterületen kínálnak elhelyezkedési lehetőséget.

Tantárgyak:
Gazdasági, vállalkozói, jogi alapismeretek; Információ- és tudásmenedzsment; Marketing és pr; Üzleti kommunikáció; Üzleti információ; Gazdasági szakirodalmi információ; Kutatástámogatás; Tartalomkezelő rendszerek; Szerzői jog, információs etika; Üzleti levelezés, helyesírás; Dokumentumszerkesztés, tipográfia 

További minorajánlatunk: 
 - informatikus könyvtáros


Határidő: 2023. június 22.

Kapcsolat:
Könyvtár- és Információtudományi Intézet
http://lis.elte.hu

2023. június 5., hétfő

Továbbra is stabil márkának számít az ELTE


Egyetemünk 2023-ban is sikerrel szerepelt a kiválasztásban, és kiérdemelte a megbízhatóságot és a kiválóságot egyszerre jelentő Superbrands címet. A Superbrands program 23 évvel ezelőtt indult útnak Nagy-Britanniából azzal a céllal, hogy a kiemelkedő márkákat összegyűjtsék és követendő például állítsák mások számára. A kezdeményezés az elmúlt két évtizedben a világ minden részén ismertté vált, a Superbrands cím ma már közel 90 országban jelenti a márkák kimagasló piaci ismertségét, kedveltségét és stabilitását. A projekt munkatársai 2004 óta minden évben átfogó kutatást végeznek a legjobb magyarországi márkák körében is. Különböző forrásokból (védjegy-adatbázisból, szakmai szövetségek jelentéseiből) dolgozva folyamatosan karbantartott márkaadatbázist hoznak létre, majd a bekerült márkákat szakmai szempontok és különféle kvalifikációs mérések alapján tovább szűrik. A díj odaítéléséről végül a márkáktól független szakmai bizottság dönt: a döntéshozók figyelembe veszik az adott márka tradícióját, történelmét, piaci szereplését, reputációját, a vállalat goodwilljét, etikai megítélését, közismertségét, innovációját, márkastratégiáját és márkaépítési gyakorlatát is.

A bizottság döntése alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2023-ban is jogosult a Superbrands védjegy viselésére. Egyetemünk ezzel tizedik alkalommal kapta meg a tevékenységét elismerő címet: 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 és 2021 után az idei évben is kiemelkedett a versenytársak közül. A díj pozitív visszajelzés az ELTE-n folyó munka magas szakmai minőségéről, eredményességéről, az intézmény átláthatóságáról, hitelességéről és a nyilvánossággal való kapcsolatáról. Egyben biztatást és ösztönzést is jelent, hogy az egyetem folytassa korábbi értékteremtő munkáját, tovább erősítse hírnevét.

Forrás: ELTE Superbrands

2023. június 2., péntek

Végzős hallgatónk előadása nemzetközi hagiográfiai konferencián


2023. május 17 és 19. között került megrendezésre a Saints and Supernaturals in the Middle Ages and Beyond hagiográfiai konferencia. Az ELTE BTK Középkori Történeti Tanszéke, a Magyar Hagiográfiai Társaság és a Medieval Central European Research Network (MECERN) által szervezett tanácskozás résztvevői a dinasztikus szentség, a magyar szentek és a könyvtörténet egyes kérdéseivel foglalkoztak, egyúttal a 70. születésnapját nemrég ünneplő Klaniczay Gábort, a CEU professzorát, az ELTE címzetes egyetemi tanárát köszöntötték. Végzős (MA) hallgatónk, Novák Bálint Saints and Scriptors. New Aspects of Medieval Hagiography and Book History: Sources from Lower Austria címmel, Ausztriai Szent Lipót alakjáról tartott előadást. Kutatásai alapján legalább 214 könyv (köztük egy Biblia, tíz szakramentárium és négy cseh eredetű antifonárium) köthető az őrgrófhoz. Novák Bálint azt vizsgálta, vajon hogyan hasznosíthatók ezek az eredmények a hagiográfiai mellett könyvtörténeti megközelítésben.