Keresés

2021. november 30., kedd

A közkönyvtárak világa - vendégünk volt Miszler Tamás


2021. november 11-én Miszler Tamás, a Csorba Győző Könyvtár igazgatója, az Országos Könyvtári Kuratórium (OKK) tagja volt a vendégünk Kiszl Péter intézetigazgató Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című mesterszakos kurzusa keretében. A pécsi Tudásközpontban a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközponttal együtt működő könyvtár a dél-dunántúli régió meghatározó kulturális intézménye, amely központi könyvtára mellett fiókkönyvtárakat, de két könyvtárbuszt is üzemeltet. Miszler Tamás részletesen ismertette a könyvtári költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos teendőket, a pandémia hatásait a könyvtár mindennapjaira, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) aktualitásait. Kitért az épületfenntartással összefüggésben felmerülő problémákra, illetve a további bérfejlesztés szükségességére is. Az előadás során számos kérdés megvitatására is sor került: többek között az OKK feladatáról, a fenntartóval történő kapcsolattartásról és lobbitevékenységről, a munkatársak továbbképzéséről és a könyvtár új logójának megszületéséről is szó esett.

A következő kurzuson Szóllás Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári és Levéltári Főosztályának vezetője az ágazati irányításról tart előadást.


2021. november 29., hétfő

Barátné Hajdu Ágnes előadása Lendván


Barátné Hajdu Ágnes Hódmezővásárhely az olvasókörök városa. Mozaikok az egyletek történetéből címmel tartott online előadást a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ szervezésében, 2021. október 25-én.

2021. november 26., péntek

Oktatónk és volt hallgatóink a Kovács Máté Alapítvány díjazottjai

2021. november 15-én az MTA Könyvtár és Információs Központ Konferenciatermében került sor a Kovács Máté Alapítvány – névadója születésnapjának 115. évfordulójára emlékezve ünnepi – kuratóriumi gyűlésére. Az alapítvány elnöke, Dr. Bényei Miklós bejelentette, hogy a Kovács Máté emlékének ápolásáért odaítélt emlékplakettet idén Dr. Tóth Gyula kapta. A laudációt Dr. Kovács Ilonától hallhattuk, a díjazott levelét Hangodi Ágnes, a kuratórium titkára olvasta fel.
A járvány miatt most adták át a tavaly elsőként oktatónknak, Fodor Jánosnak ítélt nívódijat, amely a könyvtártudományi szaksajtó éves termésében értékeli a legjobb publikációt. Az idei díjazott Pallos Zsuzsa lett. A rendezvényen rajtuk kívül előadást tartottak az idei és tavalyi "Év fiatal könyvtárosai", Bessenyei Ágnes és Farkas Renáta – mindketten volt tanítványaink. Az alapítvány által felajánlott OTDK-különdíjat Polyák Dávid – tavasszal végzett hallgatónk – kapta.
Fodor János előadása Könyvespolcok vonzásában címmel hangzott el. Az előadás összefoglalója és a vetített diasorozat oktatói blogján érhető el.

A hír az alapítvány honlapján
- Fényképek: Láng Klára (Teljes galéria itt)

2021. november 25., csütörtök

Újabb tanulmány Intézetünk könyvtártudományi doktori programjából

A Library Hi Tech News elektronikus verziójában jelent meg Fredrick Wawire Otike PhD hallgatónk és Barátné Hajdu Ágnes közös tanulmánya Roles and emerging trends of academic libraries in Kenya címmel. https://doi.org/10.1108/LHTN-09-2021-0058

2021. november 24., szerda

Barátné Hajdu Ágnes online előadása a Horvát Nemzeti Könyvtár konferenciáján


Barátné Hajdu Ágnes volt az egyik meghívott előadó a Horváth Nemzeti Könyvtár immár 13. alkalommal megrendezett közkönyvtári konferenciáján és kerekasztal beszélgetésén 2021. október 22-én. A konferencia központi témája: Public Libraries - Strengthening the Cultural, Educational and Social Role in Global Crisis Situations volt. Ehhez illeszkedően rendezték meg a Changes in the IFLA governance structure hibrid szekciót, melynek előadói: Dijana Machala (a Horvát Könyvtáros Egyesület elnöke), Stephen Wyber (az IFLA – Policy and Advocacy Team igazgatója), Halo Locher (IFLA Governing Board tagja, az IFLA Management of Library Associations Section vezetője), valamint Barátné Hajdu Ágnes intézetünk oktatója, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke.

https://www.nsk.hr/en/13th-croatian-conference-on-public-libraries/

2021. november 23., kedd

A hosszútávú megőrzés költségei - cikkünk a PDT&C Q1-es szakfolyóiratbanPreservation, Digital Technology & Culture (PDT&C) Q1-es SJR besorolású nemzetközi szakfolyóirat legfrissebb számában szabadon olvasható a doktori programunk keretében született tudományos elemzés:

Simon András and Kiszl Péter: Aspects of the Long-Term Preservation of Digitized Catalogue Data: Analysis of the Databases of Integrated Collection Management Systems
Preservation, Digital Technology & Culture, vol. 50, no. 2, 2021, pp. 51-64.
DOI: https://doi.org/10.1515/pdtc-2021-0007 (Open Access)


A tanulmány tartalmából:

A közgyűjteményi digitalizálás során felépített adatbázisok vizsgálata figyelmet érdemlő témakör, különösen a keletkezett metaadat rekordok és a teljes tartalmak hosszútávú megőrzésének költségei szempontjából. A tanulmányban több mint kétszáz Magyarországon és a környező országokban működő, Qulto szoftvert használó könyvtár és múzeum integrált gyűjteménykezelő rendszerének adatbázisában található metaadat és a média rekord számának, méretének és sokféleségének elemzésével a következő kérdésekre kerestünk választ: (1) Van-e különbség a kapott eredményekben az intézmények típusa, országa vagy a szakemberek, illetve a felhasználók nemzetiségi hovatartozása tekintetében? (2) Mekkora valójában egy metaadat, illetve egy média rekord? (3) Megállapíthatók-e azok a szempontok, amelyek alapján a későbbi vizsgálatok már reprezentatív mintán folytathatók le? (4) Különbséget tudunk-e tenni a pótolhatatlan információt tartalmazó elsődleges (primer) és a származtatott információval bíró másodlagos (szekunder) adatok között, annak érdekében, hogy a hosszútávú megőrzés költséges volta miatt ne kelljen valamennyit megőrizni?

2021. november 22., hétfő

Hibrid formában folytatódik a szemeszter


Az előadásokat online formában kell megtartani, a szemináriumok személyes jelenléttel folytatódhatnak. Visszavonásig módosultak az egyetemi eseményekre vonatkozó szabályok is. 

A IX/2021. sz. (XI. 19.) Dékáni Utasítás alapján 2021. november 22-től a vizsgaidőszak végéig hallgatói létszámtól függetlenül az előadásokat Neptunintegrált online platformon (Teams, Canvas, Moodle stb.) szükséges megtartani, kizárólag aszinkron formában. Az előadásokat szükséges rögzíteni és a vizsgaidőszak utolsó vizsgaalkalmáig a hallgatók számára hozzáférhetővé kell tenni. A szemináriumokra továbbra is a jelenléti oktatás szabályai vonatkoznak.

November 22-től visszavonásig az egyetemi rendezvényekre vonatkozó szabályok is módosulnak. A nem oktatáshoz, kutatáshoz kapcsolódó közösségi eseményeket további rendelkezésig el kell halasztani. A már meghirdetett konferenciák, workshopok, tudományos rendezvények esetében javasolt az online formára történő áttérés. Amennyiben ez nem megoldható, a rendezvények szakmai programjai a távolságtartás szabályainak és a járványügyi védelmi intézkedések betartásával további intézkedésig megtarthatók, ám tekintettel a kockázatokra, a rendezvényekhez kapcsolódó fogadásokat, kávészüneteket és egyéb közösségi eseményeket nem lehet megtartani.

Doktori védések jelenléti vagy online formában szervezhetők, de a védéseket követő fogadásokat további intézkedésig nem lehet megtartani.

Nyomatékosan felhívjuk mindenki figyelmét az ELTE JOKT mindenkori rendelkezéseinek betartására, a helyes maszkhasználatra, valamint koronavírusra utaló tünetek esetén az Egyetemtől való távolmaradásra.

- A hír az ELTE honlapján

2021. november 21., vasárnap

Az ELTE továbbra is az élen


Elkészült a HVG legújabb, Diploma 2022 nevű rangsorkiadványa, amely az egyetemek és főiskolák toplistáját közli. Az idén ismét Egyetemünk lett az első az összesített intézményi rangsorban, méghozzá úgy, hogy az oktatói és a hallgatói intézményi listát is vezeti.

A második helyen – akárcsak tavaly – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem áll, idén holtversenyben a Szegedi Tudományegyetemmel. Az első tízben az intézmények között három vidéki egyetem is található, a Szegedi mellett a Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem. Egyre jobban teljesítenek az egyházi egyetemek: a Károli bejutott az első ötbe.

A HVG felsőoktatási rangsorát minden évben az oktatói és a hallgatói kiválóság alapján állítják össze, az oktatói rangsorban azok a felsőoktatási intézmények szerepelnek jól, ahol a legnagyobb számban és a legnagyobb arányban dolgoznak tudományos fokozatot szerzett oktatók. A HVG rangsorelemzéséből kiderül, hogy a tudományos fokozattal rendelkező oktatók koncentrálódnak, hatvan százalékuk összesen hét intézményben dolgozik teljes állásúként, ezzel is erősítve a nagy hagyományú egyetemek (ELTE, Debrecen, Szeged, Pécs, Műegyetem, Semmelweis, Pázmány) szakmai bázisát.

A hallgatói rangsor idén is az adott egyetemre, főiskolára felvételizők teljesítménye – többek között az elsőhelyes jelentkezők száma, a felvételizők pontátlaga – alapján áll össze. A kiadvány rámutat: a legnevesebb budapesti egyetemekre próbál bekerülni a továbbtanulók majdnem fele, s általában a legjobb teljesítményű felvételizők.

Forrás: ELTE.hu / hvg.hu - Eduline

2021. november 19., péntek

VKKV 5. konferencia – ONLINE


Az idei Valóságos könyvtár – könyvtári valóság konferenciánk szervezése során jeleztük, hogy a közismert körülmények miatt az esemény helyszíne időközben változhat. A konferenciára jelentkezők örvendetesen nagy száma és a koronavírus-járvány negyedik hullámának közeljövőben várható tetőzése miatt a konferencia programbizottsága kénytelen volt úgy dönteni, hogy rendezvényünket az online térben tartjuk meg.

A meghirdetett szakmai program nem változik, a regisztrált résztvevők a Microsoft Teams alkalmazáson keresztül tudják az előadásokat meghallgatni, melyhez e-mailen küldjük meg a szükséges linket. Regisztrálni 2021. november19-én (pénteken) 20:00 óráig vagy a 200 fős létszámkorlát eléréséig lehetséges.

2021. november 15., hétfő

Meghívó – Valóságos könyvtár – könyvtári valóság V.


Szeretettel várjuk a kedves Kollégákat a
VALÓSÁGOS KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRI VALÓSÁG 5.

című kétnapos nemzetközi konferenciára

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és
Információtudományi Intézete, valamint Könyvtártudományi Doktori Programja
szervezésében, a Magyar Tudomány Ünnepe 2021 rendezvénysorozat keretében.

Az idei, 50 előadót felvonultató konferencia plenáris előadásainak kiemelt témája
a könyvtárépítészet. Az oktatói és hallgatói kutatásokat bemutató szekciók
mellett angol nyelvű tanácskozásra is sor kerül thaiföldi partneregyetemünk,
a Sukhothai Thammathirat Open University szakmai együttműködésével.

Időpont: 2021. november 23-24. (kedd, szerda)

Helyszínek:
ELTE BTK Kari Tanácsterem
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39.

ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 6.

A konferencia részletes programja, az előadások absztraktjai és
2021. november 19-ig a regisztráció:
http://lis.elte.hu/vkkv5

Bővebb információ Leitgéb Máriától, a szervezőbizottság titkárától kérhető:
vkkv@btk.elte.hu

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézet

2021. november 14., vasárnap

Vendégünk volt Ferencz Győző


A Nyitott Napok 2021. őszi sorozatának harmadik délutánjára november 10-én került sor. Vendégünk, Ferencz Győző költő, irodalomtörténész Versek, átiratok, másolatok Nemes Nagy Ágnes kéziratos hagyatékában című előadásában elmondta, hogy Nemes Nagy Ágnes egész életében kézzel írt, írógépet nem használt. Kéziratos hagyatéka jegyzetfüzetekben és különálló kéziratlapokon maradt fenn. Egy részük magántulajdonban van, kisebb részük közgyűjteményekben található. Biztosra vehető, hogy vannak kéziratok közgyűjtemények feldolgozatlan hagyatéki anyagaiban is.
A verseket tartalmazó kéziratos füzetek közül kiemelkedő jelentősége van a diákkori művek gyűjteményének, amelybe 1930 és 1937 között másolta be tisztázatait, valamint hat felnőttkori jegyzetfüzetének. A két legkorábbi két füzetbe 1938 és 1960 között másolta be elkészült verseinek tisztázatát, azaz dokumentálta-archiválta saját maga számára költői életművének alakulását. Ebből az időszakból vázlatok nem maradtak fenn.
A későbbi füzetek már nem tisztázatokat, hanem 1958 és 1967 között keletkezett, elsősorban a Napforduló című kötet egyes verseihez készített vázlatokat, piszkozatokat tartalmaznak, illetve életében kiadatlan verseket és töredékeket. 1967 utánról nincs ismert verskéziratokat tartalmazó füzet, a megőrzött verseket különálló lapokra írta.
A füzetek vizsgálata betekintést nyújt Nemes Nagy Ágnes alkotói munkamódszerébe. Az előadás néhány jellegzetes példát mutat be: a Madár című verséhez írt önkommentárját, Lázár című versének változatait, egy diákkori versének kései átírását, néhány nagyobb kompozíciójának vázlataiban (Között, Ekhnáton az égben) egyes motívumok vándorlását, végül pedig A távozó című versének különös és megrendítő keletkezéstörténetét.

- Nemes Nagy Ágnes a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján

- Ferencz Győző a Digitális Irodalmi Akadémia honlapján
- Fényképek az eseményről (a fotókat Bibor Máté készítette)
- Az eseménysorozat honlapja
- Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi előadásairól blogunkban

2021. november 5., péntek

Doktoranduszunk előadása az amerikai Ball State University-n


By Courtesy of the Devil címmel tartott előadást október 30-án a Medieval Association of the Midwest (MAM) virtuális konferenciáján doktoranduszunk, Orosz Adrienn. Az indianai Ball State University-n megrendezett, kétnapos esemény előadásai a középkori jótékonyság és jóakarat témáit járták körül. Hallgatónk a Jó és a Rossz érintkezésének békés pillanatait mutatta be, példát hozva arra is, amikor az ördög segítséget nyújtott Jézusnak. Az előadás felvázolta a motívum fejlődését a 12–13. századi angliai és kontinentális kódexanyag és templomépítészeti elemek vizsgálatával, és megmutatta, hogy a korszak társadalmát átszövő lovagi eszmények és keresztény erények hogyan gyakoroltak hatást a két fél közötti kibékíthetetlen konfliktus képi ábrázolásaira.

Az illusztrációban felhasznált kép leírása és forrása: Psautier de Tournai (Ms. 270) f.33r, O betű iniciáléja, részlet, 39. zsoltár. Jézus az Ördög hátán, úton a Jeruzsálemi Templom felé. 13. század közepe. Bibliothèque d’agglomération, Saint-Omer

A Medieval Association of the Midwest (MAM) honlapja
A konferencia programja

2021. november 4., csütörtök

Mesterszakos Nyílt Hét


Minden érdeklődő szíves figyelmébe ajánljuk a Mesterszakos Nyílt Hetet, mely során előadásokon és tájékoztatókon vehetnek részt!
Az esemény célja, hogy az alapszakos hallgatók és más, BA diplomával már rendelkező érdeklődők megismerhessék az ELTE Bölcsészettudományi Kar unikális mesterszak-kínálatát. Az egyhetes program során nyitott előadások keretében mutatkoznak be a szakok, a tájékoztatókon pedig lehetőség lesz a kérdések feltevésére is.

További részletek:
ELTE BTK 
Facebook

2021. november 3., szerda

Időtálló könyvtár, jövőbiztos könyvtárosság - Kiszl Péter és Fodor János tanulmánya a The Reference Library-ben


A rangos, Q1/Q2-es besorolású nemzetközi könyvtár- és információtudományi szakfolyóirat, a The Reference Librarian legújabb számában jelenik meg intézetünk oktatóinak tanulmánya, mely előfizetéssel már olvasható a periodika honlapján:

Péter Kiszl & János Fodor (2021):
Remaining Futureproof: Lasting Librarian Roles in Managing Digital Collections,
The Reference Librarian, Vol. 62. 28 p. Published online: 27 Oct 2021
DOI: https://doi.org/10.1080/02763877.2021.1979164

Absztrakt:
A felsőfokú képzés során az oktatók érzékelik az új szakmai nemzedék hozzáállásából és reakcióiból a könyvtár- és információtudomány folyamatosan változó technológiai-társadalmi-gazdasági kontextusát, a hallgatók igényeit és kompetenciaelvárásait. Ezeket a tapasztalatokat értelemszerűen beépítik a képzés korszerűsítésébe, saját - sok esetben évtizedekkel korábbi reflexeiket folyamatosan megújítva -, de fontos tanulságokat vonhatnak le a könyvtár- és információtudomány jövőjével kapcsolatban is. Szükség is van erre a hatékony egyetemi képzéshez, hiszen a hallgatóknak oktatóiktól hiteles jövőképet is kapniuk kell: merre tart a könyvtár- és információtudomány, milyen a jövő könyvtára, mi lesz a feladatuk a mesterséges intelligencia, a virtuális valóság, az adattudomány korszakában? A szakemberjelöltekben felmerülő kétségekre nem elegendő pusztán tagadni a sablonos jóslatokat, melyek szerint például a robotika elveheti munkájukat. Kiszl Péter és Fodor János tanulmányukban a digitális gyűjteményekkel kapcsolatos kurzusaik tapasztalatai alapján, a téves előfeltételezéseket cáfolva vezetik le a könyvtár- és információtudomány négy jövőbiztos jellemzőjét: (1) az emberi kreativitás nélkülözhetetlen szerepének fennmaradását, (2) a közösségi média professzionális használatának jelentőségét a közösségi tudás lekérdezéséhez, (3) az együttműködési kompetenciák értékállóságát és (4) a könyvtáros hivatásban felértékelődő kutatói attitűdöt.

Az érdeklődő kollégák - kiadói támogatással - korlátozott számban elektronikus teljes szövegű példányokat igényelhetnek a közleményből a lis@btk.elte.hu címen.

2021. november 2., kedd

"Oda megyünk, ahol a felhasználók vannak" - vendégünk volt Rózsa Dávid

2021. október 14-én a Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című kurzus vendége volt Rózsa Dávid, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatója. A Kiszl Péter intézetigazgató által több éve szervezett tanrendi előadássorozaton mindig kivételes érdeklődés övezi a nemzeti könyvtári fejlesztéseket, nevezetesen az Országos Könyvtári Rendszer (OKR) Projektet és az OSZK új épületbe költözését. Idén sem volt ez másképp, Rózsa Dávid főigazgató ezek aktualitásaira is részletesen kitért, de bevezetőjében felvázolta az OSZK funkciórendszerét, küldetését, működési kereteit is, különös hangsúlyt fektetve a könyvtár gazdálkodására, költségvetésének tervezésére és végrehajtására, szolgáltatásainak és szervezetének modernizálására. Hangsúlyozta, hogy a pandémia időszakában a könyvtári hálózat sajátos működésére került sor, aminek számos új és kreatív szolgáltatás bevezetése is hozadéka lett, ezekről rendre tudósított az Könyvtári Intézet. Hallgatói kérdésekre válaszolva Rózsa Dávid ismertette az OSZK-ban lezajlott jogviszony-átalakulás, valamint az ehhez kapcsolódó teljesítményelvű béremelés hatásait, beszámolt a piliscsabai tárolóraktár építéséről, a Nemzeti Névtér és az állami közadatbázisok lehetséges integrációjáról, a digitalizálás és a webaratás jelenlegi állásáról, a KultStat üzemeltetéséről. A diskurzusban előkerült a könyvtáros hivatás társadalmi megítélésének és anyagi megbecsülésének szükségszerű javítása, a pályaelhagyás csökkentése. A főigazgató zárásképpen elmondta, hogy a szakmai együttműködésünk keretében az OSZK által 2017-ben meghirdetett, az informatikus könyvtáros mesterszakos hallgatókat támogató tanulmányi ösztöndíjprogram újraindítását tervezi, mely hosszú távon segítheti a nemzeti könyvtár megfelelő színvonalú munkaerőutánpótlását.

- Fényképek az előadásról galériánkban

Következő vendégünk Miszler Tamás, a pécsi Csorba Győző Könyvtár igazgatója lesz.

2021. november 1., hétfő

Ismét megrendezzük a Valóságos könyvtár - könyvtári valóság konferenciát!


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete,
valamint Könyvtártudományi Doktori Programja
a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében
2021. november 23-án és 24-én (kedden és szerdán)
5. alkalommal rendezi meg
a Valóságos könyvtár - könyvtári valóság (VKKV) című konferenciáját.

A konferencia első napján, a plenáris előadások fő témája a könyvtárépítészet lesz, a második napon hagyományosan oktatóink és a doktoranduszainak számolnak be kutatásaikról, valamint új elemként angol nyelvű könyvtár- és információtudományi nemzetközi szekciót is szervezünk a Sukhothai Thammathirat Open University-vel (Thaiföld) együttműködésben.

Részletes programmal később jelentkezünk.

A konferencia honlapja: http://lis.elte.hu/vkkv

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!