Keresés

2021. január 29., péntek

Doktoranduszunk előadása az Edinburghi Egyetemen


Orosz Adriennek, a KITI doktoranduszának előadásával kezdte meg idei, "Symbols, Ritual, and Meaning" című szeminárium-sorozatát a Late Antique and Medieval Postgraduate Society. Az Edinburghi Egyetemen 2021. január 25-én online bemutatott előadás címe: Why Turn a God to the Devil? Reasons, Methods and Brilliance Behind the Image of the First Devil in the Winchester Psalter (Cotton MS Nero C. IV, f.18r). Hallgatónk magyarázatot adott arra, miért tarthatta alkalmasnak a Winchester Psalter illuminátora az ókori egyiptomi Bész istenséget az ördög megformálására, és bemutatta, milyen eszközökkel és micsoda bravúrral emelte be a mester az ördög felfrissített alakját a miniatúrák közötti eleven párbeszédbe és a zsoltároskönyv jellegzetesen angliai programjába. Az előadás az átvétel eszközéül szolgáló tárgy típusával, korával és fellelhetőségével kapcsolatos lehetőségek számbavételével zárult.

2021. január 26., kedd

Hallgatóink őszi munkáiból: webprojektek

Az őszi félévben végzett munkával 2021 telén a Fodor András hálózati életműkiadás egy teljes évszak naplójával gyarapodhatott. A kulcsszavak feltárása mellett munkatársaink online kronológiai forrásokban kutattak, s a korabeli sajtó kivonatait is elkészítették minden naplóbejegyzéshez:

1972. március: naplókulcszavaksajtókivonatok 

Az alapszakos hallgatók szemleblogjukban az információs társadalom legégetőbb problémáit járták körbe, a mesterszakos hallgatók pedig ebben a félévben is elemeztek digitális archívumokat, s szemlézték a nemzetközi szaksajtó technológiával és könyvtár- és információtudománnyal foglalkozó írásait.

InternetSzemle 2020. ősz / 2021. tél
25 hallgatói témaösszefoglaló
62 hallgatói szemlecikk
115 szemlézett cikk 

KutatásInapló 2020. ősz / 2021. tél
10 gyűjteményelemzés
11 nemzetközi szemlecikk

Egyesített tartalomjegyzék - 2020/2021. ősz/tél

2021. január 25., hétfő

Új tagjai vannak a Nemzeti Kulturális Alap kollégiumainak


Örömmel adunk hírt róla, hogy a 2021. január 19-én kelt tájékoztató levél alapján Prof. Dr. Käsler Miklós miniszter Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnest - a szakmai szervezetek javaslatára - kinevezte az NKA Könyvkiadás Kollégiumába. A tanárnő megbízatása 2021. január 1-től 2024 december 31-ig szól.

- Nemzeti Kulturalis Alap

2021. január 20., szerda

Felvételi 2021.- Nyílt Nap

Kedves felvételizők és érdeklődők!

Intézetünk honlapján felvételizőknek összeállított oldallal, frissített információkkal várjuk Önöket!

>> Válassz minket! <<

Figyelmükbe ajánljuk frissen végzett hallgatóink véleményeit képzésünkről! 

On-line esemény felvételizőknek!

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara 2021. január 25. és február 5. között online nyílt hetet szervez.

Dr. Fodor János, intézetünk adjunktusa
Kincsek a felszín alatt - hálózati tudás, átalakuló könyvtárak című
online mintaórájával
várja az érdeklődőket
2021. január 28-án (csütörtökön) 15:00 órától
az MS Teams alkalmazásban.

Az informatikus könyvtáros alapszakról, a könyvtártudomány mesterszakról és a könyvtárostanár képzésről a mintaórát követően 16:00-tól tartunk tájékoztatót szintén az MS Teams alkalmazásban.

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal dr. Németh Katalin oktatásfelelőshöz: nemeth.katalin@btk.elte.hu

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Linkek:
A Nyílt Hetek honlapja
Nyílt Hetek FB-esemény
Nyílt Hetek reklámvideó  

2021. január 18., hétfő

Piacgazdaság és könyvtárügy - mestervezetői ismeretek


A Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című mesterszakos kurzuson, nappali és levelező tagozatos hallgatóink számára Kiszl Péter intézetigazgató évről évre megszervezi a hazai könyvtárügy meghatározó szakembereinek vendégelőadásait. A 2020/2021. tanév hamarosan záruló, őszi szemeszterében a rendhagyó vezetőképző, az elméleti és gyakorlati ismereteket egymáshoz közelítő, véleményformáló tanrendi minikonferencia meghívott szakértői voltak (időrendben):

- Miszler Tamás (a pécsi Csorba Győző Könyvtár igazgatója, az Országos Könyvtári Kuratórium tagja);
- Kálóczi Katalin (az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár főigazgatója, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma felügyelőbizottsági elnöke);
- Rózsa Dávid (az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója) és Mészáros Tamás (az Országos Széchényi Könyvtár főosztályvezetője);
- Markója Szilárd (az Országgyűlési Könyvtár igazgatója);
- Szóllás Péter (az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztályának vezetője, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségi tagja).

A számos aktualitást felvonultató - jelenléti formában kezdődő, később pedig a járványhelyzet miatt a virtuális térben zajló - előadások után hallgatói kérdésekre válaszoltak a különböző könyvtártípusokat és az ágazati irányítást képviselő vezetők. Valamennyien egyetértettek abban, egyúttal gyakorlati példákkal is bizonyították, hogy a könyvtárvezetéshez többek között megfelelő pénzügyi ismeretek szükségesek, s nem megkerülhető a folyamatos szakmai együttműködés, a lobbitevékenység, a nyitottság, a trendek követése, a szervezeti láthatóság és a hatékonyság fokozása stb. A hallgatók szóbeli vizsgájukon egy könyvtári költségvetés és egy esettanulmány elemzésével adnak számot a félév során elsajátított ismeretekről.

- Fotók a szemeszterről

2021. január 12., kedd

Hagyományok és kihívások – átfogó elemzés képzésünkről

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár által 2019-ben szervezett Hagyományok és kihívások VIII. Országos Könyvtárszakmai Nap előadásaiból konferenciakötet jelent meg a közelmúltban. A tanulmányok között szerepel Kiszl Péter 34 oldalas tudományos közleménye is, melyben intézetigazgatónk - nemzetközi kontextusba ágyazva és az egyetemi könyvtárakat fókuszba helyezve - elemzi könyvtárosképzésünk környezeti kihívásokra adott válaszait, valamint feltárja a napjainkban tapasztalható könyvtáros munkaerőhiány és pályaelhagyás okait, rögzíti a beavatkozási, illetve együttműködési területeket.


Kiszl Péter: Multidiszciplináris könyvtárosképzés és multifunkciós egyetemi könyvtár a tudásalapú gazdaság kontextusában. In: Szabó Panna–Székelyné Török Tünde (szerk.): Hagyományok és kihívások VIII. Országos Könyvtárszakmai Nap, 2019. Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, 2020. 29–62. p. 

A kötet és a tanulmány szabadon (Open Access) letölthető az EDIT-ből:

- Kötet DOI 
- Tanulmány DOI 

2021. január 6., szerda

Across - friss Q1-es publikációnk


Az Akadémiai Kiadó által gondozott Across Languages and Cultures című Q1-es besorolású, impakt faktorral rendelkező szakfolyóirat decemberi számában intézetünk, illetve doktori programunk szakértői közreműködésével készített bibliometriai elemzés jelent meg:

Károly Krisztina - Winkler Bea - Kiszl Péter: 
Across 20 Years: A Bibliometric Analysis of the Journal’s Publication Output Between 2000 and 2020
Across Languages and Cultures. 21. évf. 2020. 2. sz. 145-168. p.

A tanulmány szabadon (Open Access) letölthető:
DOI https://doi.org/10.1556/084.2020.00010