Keresés

2018. október 25., csütörtök

MKE KEMSZ emlékülés

Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom - Esztergom Megyei Szervezet emlékülést szervezett az első tatai vándorgyűlés 50. évfordulójára 2018. október 1-én Tatabányán.
A rendezvényen köszöntötték azokat az első vándorgyűlésen résztvevő kollégákat, akik nem voltak ott az idei keszthelyi jubileumi vándorgyűlésen, köztük a képen lévő Varga Bélát és Szente Ferencet. Az ülésen Barátné Hajdu Ágnes bevezető előadást tartott Az MKE tevékenysége, céljai. Jelenünk és jövőnk: visszatekintés az 50. vándorgyűlésre címmel.

2018. október 20., szombat

Harmadik Kor Egyeteme

Harmadik Kor Egyeteme, ELTE PPK, Budapest, 2018. október 17.
Az ELTE nyugdíjas korosztálynak szóló előadássorozata októberi programjának előadója Barátné Hajdu Ágnes volt.

Előadásának címe: A könyvtárak és a könyvtárosok szerepe a változó társadalmi környezetben.

A bemutató során a hallgatók megismerkedtek a legfontosabb hazai és nemzetközi folyamatokkal, a könyvtári épületek és a szolgáltatások kapcsolatával, a környezettudatos könyvtári ellátással, a kistelepüléseken lévő könyvtári élettel.

2018. október 19., péntek

Vendégünk volt Török Karola

A Nyitott Napok 2018. őszi félévének második rendezvényére október 17-én került sor. Ezúttal egyik frissen végzett mesterszakos hallgatónk, Török Karola, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum könyvtárosa tartott előadást Az Amerikai Magyar Református Egyház Múzeuma és Archívuma: betekintés az amerikai magyarság életébe címmel. Az előadó 2016 szeptembere és 2017 júniusa között a Nemzetpolitikai Államtitkárság Kőrösi Csoma Sándor Programjának ösztöndíjasaként került az Amerikai Egyesült Államokba, a Pennsylvania-beli Ligonierben található Bethlen Közösségbe. Az intézményt az Amerikai Magyar Református Egyház eredetileg gyermekotthonnak hozta létre 1921-ben, azonban a '70-es évektől idősek otthonaként működik. Emellett konferenciaközpontként is funkcionál a különböző egyházi rendezvények, gyűlések alkalmával. Itt kapott helyet az Amerikai Magyar Református Egyház Múzeuma és Archívuma, ahol elsősorban a Bethlen Közösség történetéhez, illetve az egyháztörténethez kapcsolódó anyagokat őriznek. Ide kerülnek a sorra bezáró és felszámolás alá kerülő templomok dokumentumai (pl. anyakönyvek) és kincsei (pl. berendezés: kegytárgyak, szószék, Mózes-szék), illetve egyes lelkészek hagyatékai.
Az előadó fő feladata a múzeum és az archívum rendezése volt, ideje nagy részét a gondozatlan állomány rendezésével töltötte. Tevékenységi körébe tartozott továbbá a magyartanítás, valamint különféle kulturális programok szervezése is. A mindennapok szerves részét képezte az otthonban és a környéken élő magyarokkal való kapcsolattartás, illetve az ösztöndíjas-társakkal való együttműködés. Gyakori volt az utazás is, hisz egy-egy hagyatékért ki kellett menni a helyszínre (parókiára, amerikai magyarok otthonaiba), ahonnan előre megbeszélt időpontban elszállították az anyagot. Az előadó ezzel betekintést nyert sok helyi család, ill. egyházközség történetébe is.
A nekik szánt anyagot bedobozolták, bepakolták az autóba, és elszállították az archívumba, ahol rendszerezték és – amennyiben megfelelt a követelményeknek – kijelölték helyét a gyűjteményben.
Azokat a dokumentumokat, amelyek nem tartoztak a gyűjtőkörbe, csak ideiglenesen fogadták be, azzal a feltétellel, hogy továbbadják a Mikes Programnak, amelynek keretében hazajuttatták az OSZK részére.
Az előadást követően számos hozzászólást hallhattunk, többek között Kaposváriné Dányi Évától (OSZK), a Mikes Kelemen Program projektvezetőjétől és Kovács Ilonától az OSZK ny. osztályvezetőjétől. Az általuk elmondottak árnyalták, kiegészítették a Török Karola előadásában fölvázolt képet.

- Fényképek galériánkban (Ágai Ágnes felvételei)
- Az eseménysorozat honlapja
- Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi előadásairól: blogunkban

2018. október 18., csütörtök

Digitális bölcsészet - lapbemutató Intézetünkben

A Karunkon megjelenő, de a teljes hazai kutatói szfára felé nyitott Digitális bölcsészet című folyóirat szeretettel invitál minden érdeklődőt lapbemutató kerekasztal-beszélgetésre első számának megjelenése alkalmából. A beszélgetés moderátora a szerkesztőség tagjaként Intézetünk oktatója, Fodor János.


Mit jelent a digitális bölcsészet ma és miért fontos, hogy tudományos fórumot nyissunk neki?
Milyen várakozásokkal, víziókkal láttak munkához, s hogyan képzelik a digitális bölcsészeti kutatások jövőjét? S nem utolsó sorban: mit tartalmaz az első szám? - egyebek mellett ezekről beszélgetnek a szerkesztőség tagjai valamint az első szám szerzői.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk: 
Időpont és helyszín: 2018. november 6. kedd, 6-os tanterem.

- az esemény Facebook oldala
- a folyóirat honlapja és Facebook oldala

2018. október 16., kedd

Ragnar A. Audunson vendégelőadása

M E G H Í V Ó

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
Könyvtár- és Információtudományi Intézete
tisztelettel várja az érdeklődőketProf. Ragnar A. Audunson,
az Oslo Metropolitan University tanárának,

Public libraries as public sphere institutions című angol nyelvű, tantermi előadására.

Időpont és helyszín:
2018. október 18. 12:30-tól 13:30 óráig
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 6-os tanterem)

Az előadás nyilvános és ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2018. október 10., szerda

Nyitott Napok 22.

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat huszonkettedik délutánjára:


Az Amerikai Magyar Református Egyház Múzeuma és Archívuma

Török Karola
(Puskás Tivadar Távközlési Technikum könyvtára)


A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2018. október 17. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*

2018. október 8., hétfő

Szakdolgozati címbejelentés

Tisztelt Hallgatóink!
A szakdolgozati címbejelentők - témavezetőket követő - jóváhagyó aláírására a kari leadási határidő (október 15.) előtt még 2018. október 10-én (szerdán) 13:00 és 13:30 óra között  nyílik lehetőség dr. Kiszl Péter intézetigazgató úrnál. Előzetes titkársági bejelentkezés nem szükséges.

Minden kedves hallgatónknak sikeres szakdolgozatírást kívánunk! 

2018. október 5., péntek

Könyvtörténet közösségi térben

Amikor bő 40 évvel ezelőtt, egyetemünktől egy megállóra megnyílt a máig működő Képesbolt, az ott elsőként árult reprodukciók, poszterek még szokatlan választásnak tűnhettek lakások ékítésére - festmények, grafikák, fotónagyítások alternatívájaként. De, ahogy a reprodukció elfogadottsága, úgy a "kiállítás" szó fogalma is sokat változott napjainkra. Az eredeti műkincsek védett, vitrines kihelyezése mellett/helyett a látványosabb, élményt adó interpretálás, a szabad térbe nagyított másolat vagy a kutatási célokat is szolgáló nagyfelbontású digitalizált hasonmás fontos szerepet kapott, a kiállítás tere így kiszakadhat a védett környezetből, s formáló részévé válhat hétköznapi, látogatott helyszíneknek is. Intézetünk második otthonunk: hallgatóink számára legalább 3-5 meghatározó éven át, oktatóinknak és dolgozóinknak jóval tovább. S bár méltatlan környezetben is születhetnek meghatározó szellemi teljesítmények, környezetünk szépítése, adekvát díszítése ugyanúgy fontos törekvésünk, mint az oktatás módszertanának fejlesztése, vagy az elmélet és gyakorlat közötti egészséges egyensúly fenntartása. Intézeti közösségi tereink falaira Vincze Erika tipográfus alkotásait kiegészítve, most egészen más jellegű, a könyvtörténet legkorábbi időszakát idéző képek érkeztek. Legfontosabb, egyetemen belüli intézményi együttműködő partnerünk, az Egyetemi Könyvtár felbecsülhetetlen értékű kéziratos és nyomtatott könyvritkaságai közül Bibor Máté kollégánk válogatott, s a tíz jó minőségű nagyítást Intézetünk előterébe és folyosójára helyeztük. Az így kialakított, állandó könyvtörténeti installáció átadására 2018. október 3-án került sor. A tartalmas kiállításmegnyitón a könyvtár nevében Varga Klára főigazgató-helyettes és Kiszl Péter intézetigazgató köszöntötte az összegyűlt érdeklődőket, s értékelte együttműködésünk újabb formájaként a gyűjtemény és lehetséges kutatóit képző intézmény között mindennapos, "vizuális" kapcsolatot teremtő kiállítás jelentőségét. A megnyitó második felében Bibor Máté tárlatvezetését követve kaphattunk gazdag ízelítőt a kiválasztott tételek izgalmas történetéből, érdekességeiről. E kiállítás képei mostantól velünk maradnak közös jövőnkben, hétköznapjainkba idézve a könyvek sokévszázados történetét.
Érdemes elidőzni előttük.


2018. október 1., hétfő

Együttműködő partnereink szakdolgozati témajavaslatai

Intézetünk stratégiájának meghatározó eleme a könyvtártudományi képzés és a könyvtári gyakorlat közötti határok feloldása. Ezzel összhangban, együttműködő partnereink 2018. szeptember 27-én Intézetünk 6-os tantermében - immár negyedik alkalommal - tartottak tájékoztatást hallgatóinknak, ismertetve az általuk ajánlott szakdolgozati témajavaslatokat.
A jó témaválasztás nemcsak a felsőfokú tanulmányok eredményes lezárásához járul hozzá, hanem utat nyithat a tudományos munkához (OTDK) is. A rendezvény lehetőséget teremtett arra, hogy áttekintve az intézeti és az együttműködő partnerek témajavaslatait, érdeklődésük szerint válasszanak témát és végezzenek kutatást.
A konzultáció iránti hallgatói érdeklődés akkora volt, amely már meghaladta a legnagyobb intézeti tanterem befogadóképességét is. Az oldott hangulat azt jelezte, hogy partnereink vezető, könyvtáros munkatársai örömmel érkeztek hozzánk, s ajánlották végzős hallgatóink figyelmébe a megítélésük szerint fontos kutatási témákat.
Az OIK szakemberi közül Sárközi Andrea ismertette témajavaslataikat, a KSH Könyvtárából Horváth Balázs, az OSZK nevében Németh Márton, az OGYK részéről Villám Judit, az ELTE EK küldötteként Garamvölgyi László és Rigó Kinga, a BCE Könyvtárától Hoffmann Ádám, a FSZEK képviseletében Dippold Péter, CSGYK igazgatója, Miszler Tamás szólt az általuk támogatott szakdolgozati témákról.

Partnereink témajavaslatai (PDF)
- Oktatóink szakdolgozati témáit megtalálják egyéni honlapjaikon (oldalmenü / Szakdolgozati témakörök).
- Fényképek a tájékoztatóról