Keresés

2022. február 28., hétfő

OTDK célszám a TMT-ben


A Nyíregyházi Egyetemen 2021. március 29-31. között megrendezett 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Könyvtártudományi Alszekciójában - egy megosztott harmadik hely kivételével - valamennyi elismerést az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének hallgatói vehették át, ezzel az intézet minden nomináltja kimagasló színvonalon szerepelt a tudományos rendezvényen.

A díjazott pályaművek közül 3 tanulmányt közöl a TMT legfrissebb, 2022/2. száma:

Az infografika mint az információközvetítés speciális formája
Baratiné Sipos Lilla Kinga

2022. február 25., péntek

Könyvtárak a digitális világban


A Könyvtári Figyelő legfrissebb számában megjelent Csík Tibor egyetemi adjunktus Könyvtárak a digitális világban című tanulmánya.

"Az ezredfordulóra alapvető változások mentek végbe a társalomban mind a gazdaság, mind az információkezelés technológiája területén, és ezzel összefüggésben átalakult a közfelfogás, különösen is a rögzített információk használatának jogi vetülete. A végbemenő folyamat legfontosabb ismérvei közé tartozik, hogy a kulturális és a szellemi élet intézményrendszerében a redisztribúció és a reciprocitás egyre jelentéktelenebbé válik, miközben a kulturális és szellemi javak elérésében, megosztásában szélesedik a kommodifikáció folyamata. Az átalakulás lassan bontakozott ki, de a könyvtárak szinte a kezdetektől arra törekedtek, hogy a digitális technológiát fölhasználva ne csak kövessék a változásokat, hanem az intézményt folyamatosan megújítsák. A célok nem változtak, most az új viszonyoknak megfelelően akarták szolgálni a közösségek, illetve a társadalom egészének információellátását. Az ezredforduló után azonban a tartalom- és információ-előállítás, valamint a -forgalmazás gazdasági modellje teljesen átalakult, s a kiadók és az információtechnológiai cégek a könyvtárakra egyre inkább úgy tekintettek, mint kiaknázandó forrásokra vagy a profitot csökkentő tényezőkre. Tanulmányunkban két fontos területen: a könyvtárak gyűjteményében és szolgáltatásaiban végbement változásokat kívánjuk bemutatni."

Csík Tibor: Könyvtárak a digitális világban. = Könyvtári Figyelő. 67. évf. 2021. 4. sz. 517-534. p.

2022. február 24., csütörtök

Üzleti adatbázisok - a BCE EK kínálatából


2022. február 16-án (szerdán) 14:00 órától Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtárának (BCE EK) főigazgatója és Kőrösi Krisztina elektronikustartalom-szolgáltatási referens volt Kiszl Péter intézetigazgató Üzleti információ 2. című alapszakos kurzusának vendége. A szakmai együttműködő partnerünk által tartott prezentáció segítségével a hallgatók betekintést nyertek többek között az EBSCO Business Source Premier, az EMIS, a MarketLine, az ORBIS és a Statista adatbázisának szolgáltatásaiba, de szó esett az OKFŐ Pulvita és a KRTK-Adatbank használatáról is. Az előadás felvétele mesterszakos hallgatóink számára is elérhető az Üzleti információ és pénzügyi kultúra című tantárgy keretében.

- Képek az online vendégelőadásról

2022. február 22., kedd

Smart investing@your library - Kiszl Péter előadása a Miskolci Egyetemen


2022. február 4-én Kiszl Péter intézetigazgató Pénzügyi nevelés a könyvtárban: a Smart investing@your library modellprogram hazai adaptálásának lehetőségei címmel tartott előadást a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara által szervezett Értékteremtés – kihívások a pedagógiában, gyógypedagógiában és a tanárképzésben online konferencia Modern pedagógia, digitális oktatás szekciójában.

- A konferencia programja a Miskolci Egyetem honlapján

Az előadás a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj és az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával valósult meg.

2022. február 19., szombat

Projektzáró könyvtári workshop a Nemzeti Cirkuszművészeti Központban

A Fővárosi Nagycirkuszban 2022. február 17-én került sor a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ (NCK), valamint az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet (KITI) közös projektjének záróprogramjára Borsós Beáta, Fodor János, Joó Emese, Juhász Éva, Kiszl Péter, Radó Rita, Senkei-Kis Zoltán, Szóllás Péter, Szüts Etele, Németh Katalin és Tószegi Zsuzsanna személyes vagy virtuális jelenlétével.


A záró workshop résztvevőit Borsós Beáta, az NCK ügyvezető igazgatója köszöntötte, felidézve a két intézmény között fennálló több éves szakmai kapcsolat mérföldköveit, az NCK és a KITI között 2019-ben megkötött együttműködési megállapodást. Kiszl Péter, a KITI intézetigazgatója kiemelte, hogy milyen izgalmas szakmai kihívás szakértői segítséget nyújtani a cirkuszművészet területén egy intézményi múzeumhoz és levéltárhoz szervesen csatlakozó könyvtár létrehozásában, majd kollégáival ismertette az együttműködés keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával létrejött tudományos és oktatási eredményeket, melyek összefoglalása a http://lis.elte.hu/cirkusz oldalon megtekinthető. Az ezt követő konzultáción a jövőbeli feladatok számbavételével a szakemberek kifejezték szándékukat a projekt folytatására, a program zárásaként pedig megtekintették a Tavaszváró Fesztivál+ című előadást.

Szekáry Zsuzsanna részletes beszámolója a Fővárosi Nagycirkusz honlapján
- Projektoldal: http://lis.elte.hu/cirkusz
Fuska Nikol fotói az eseményről

2022. február 18., péntek

Február 28-tól jelenléti munkarendben folytatódik a szemeszterdékáni utasítás értelmében 2022. február 28-át követően valamennyi oktatási tevékenységet jelenléti formában kell végezni. Online szeminárium megtartására nem lesz lehetőség, online aszinkron előadás megtartására pedig csak kivételesen indokolt esetben adható engedély. Márciustól konferenciákat, rendezvényeket is lehet tartani a hatályos szabályok betartásával.

A maszk használata a Kar épületeiben kötelező marad.

A járvány alakulásától függetlenül kérjük a Kar polgárait, hogy továbbra is tartsák be az alapvető egészségügyi szabályokat.

2022. február 15., kedd

Ma éjfélig még lehet jelentkezni!

Last minute! 2022. február 15. 24.00-ig!


Kedves érdeklődő!

Ma éjfélig még lehet jelentkezni az ELTE Könyvtár- és információtudományi képzéseire, nappali és levelező tagozatra, állami ösztöndíjjal támogatott formában is!

Tartson velünk, hogy felkészüljünk az információk értő rendszerezésére és megosztására, hogy biztosítani tudjuk a tudás lehetőségét a társadalom valamennyi tagja számára. A dokumentumok, információk, nyomtatott és elektronikus tartalmak életünk minden percének szerves részeivé váltak, könyvtárosként és információs szakemberént  így azt a rendszert fejlesztjük és működtetjük, amely az internetes keresésnél sokszorta gazdagabb, megbízhatóbb és személyre szabottabb válaszokat ad mindenkinek: a gyerekektől az idősekig, a művelődni, olvasni vágyóktól az anyagot gyűjtő újságírókig, a tudományos kutatóktól az üzleti vezetőkig.

Ne szalassza el  a jelentkezési lehetőséget, válassza képzéseinket!

Szeretettel várjuk Önt!

- Hallgatóink véleménye képzésünkről
- Felvételi oldalunk, információk a képzésről
- Felvételi statisztikák

2022. február 8., kedd

Doktoranduszunk a RECEPTIO Fellow-jai között


A svájci Research Centre for European Philological Tradition Fellow-ja lett doktoranduszunk, Orosz Adrienn. Hallgatónk több mint ötven pályázót maga mögé utasítva nyert ösztöndíjat a neves nemzetközi filológiai-kodikológiai műhelyben, az értékelés szerint kutatómunkájának és erős üzleti érdeklődésének elismeréseként. A kutatóközpontban alkalmazott kodikológiai tanulmányokat fog folytatni, és részt vesz a Mulier Artifex projekt (Biblioteca Femminile Italiana) munkálataiban is.

- A kutatóközpont honlapja
- A RECEPTIO Fellow-jai
- A Mulier Artifex projekt

2022. február 4., péntek

Fogadóórák 2022. tavaszi félévében


Kedves Hallgatók!
Oktatóink a tavaszi félévben is várják Önöket fogadóóráikon!
A félév távolléti oktatási rendben kezdődik, így az alábbi időpontok is online fogadóórát jelentenek, amíg vissza nem áll a jelenléti oktatás. A jelenléti oktatás kezdetétől a fogadóórákon is a tanszéki irodákban várják Önöket oktatóink!

Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes: online tanrendben: szerda 8.00-10.00;
jelenléti tanrendben: szerda 10.30-12.30

Dr. Bella Katalin: csütörtök 10.30-12.30

Dr. Bibor Máté: péntek 14.00-16.00

Dr. Csík Tibor: szerda 8.30-9.00; 14.00-15.30

Dr. Fodor János: szerda: 14.00-16.00

Dr. Kiszl Péter: csütörtök 14.00-16.00
(Titkárságon keresztül történő bejelentkezés alapján: email v. személyesen.
Emailcím: moravcsik.szilvia@btk.elte.hu)

Dr. Németh Katalin: hétfő 10.00-11.00, szerda 9.00-10.00

Ráczné Radó Rita: szerda 12.00-14.00

Dr. Senkei-Kis Zoltán: kedd 12.00-14.00

Winkler Bea: szerda 8.30-10.30

Az aktuális fogadóórák listája mindig elérhető honlapunk címlapjáról:
balra fent az Elérhetőség, térkép menüpontra, majd ott az Oktatói fogadóórák listája linkre kattintva, illetve megnyitható valamennyi oktatói honlap menüjéből is.