Keresés

2019. február 27., szerda

Valóságos könyvtár - könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018.

Valóságos könyvtár - könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018 címmel megjelent az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének legújabb kiadványa.

Szerkesztette: Kiszl Péter és Csík Tibor
Lektorálta: Bényei Miklós, Dippold Péter, Tószegi Zsuzsanna, Tóvári Judit
Olvasószerkesztő: Kovács Katalin
Műszaki szerkesztő: Szabó Panna
Angol nyelvi lektor: Kovácsné Koreny Ágnes
További munkatársak: Boda Gáborné Köntös Nelli, Németh Katalin, Patkósné Tóth Zsuzsanna

Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2018. 384 p.
ISBN 978-963-489-017-1
DOI: 10.21862/vkkv2018


TARTALOM
Kiszl Péter: Előszó. Emberközpontú könyvtártudomány
Sepsey Tamásné Vígh Annamária: Bevezető. A könyvtár mindenkié

KÖNYVTÁRAK ÉS PLATFORMOK
Fodor Péter: A fejezet tanulmányai elé
Klaudy Kinga: Egy új tudományág születésének könyvtári vonatkozásai
Káldos János: A (nemzeti) könyvtár állandósága és változása
Fehér Miklós: Tudomány, tudás – szerep és tevékenység
Ramháb Mária: A KönyvtárMozi közösségteremtő ereje
Redl Károly: Könyvtár, ami összeköt
Nagy János Ádám: A könyvtári állomány rendezésének újszerű módszerei.
Esettanulmány az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtárának modernizálásáról

Barátné Hajdu Ágnes: Kompetenciafejlesztés – érdekérvényesítés. Eszközök és módszerek az aktuális IFLA stratégiákban
Kiszl Péter: Pénzügyi kultúra, vállalkozásfejlesztés, képzés: a könyvtár mint a gazdasági fejlődés egyik záloga
Csík Tibor: Könyvtár és oktatás. A könyvtárak oktatási szerepének kialakulása

OKTATÓINK KUTATÁSAIBÓL
Bényei Miklós: A fejezet tanulmányai elé
Bibor Máté János: Vázlatok egy pályaképhez. Soltész Zoltánné Juhász Erzsébet (1921–1997)
Tószegi Zsuzsanna: A Digitális Irodalmi Akadémia első két évtizede
Dippold Péter: A Long Tail és a könyvtárak. Hogyan kapcsolódhatunk a „hosszú farok” jelenséghez?
Kerekes Pál: Self-publishing. A könyv-önmenedzselés irodalmi és kiadói modelljéről
Fodor János: Tér, idő, tartalom. Kor- és helytörténeti webprojektjeink újabb tanulságai
Németh Katalin: Többnyelvű keresési lehetőségek az online könyvtári katalógusokban
Murányi Péter: A magyar könyvtár- és információtudományi folyóiratok feldolgozottsága adatbázisokban és teljes szövegük elérhetősége a hálózaton
Bognárné Lovász Katalin: Társadalmiasítás és a könyvtárak. Hogyan vonják be a megyei könyvtárak közösségüket az intézmény működésébe?
Senkei-Kis Zoltán: Társadalmi felelősségvállalás a könyvtárakban
Kosztyánné Mátrai Rita: MEK hallgatva: a Magyar Elektronikus Könyvtár egyszerűsített felülete képernyőolvasóval

DOKTORANDUSZAINK KUTATÁSAIBÓL
Tóvári Judit: A fejezet tanulmányai elé
Orbán Anna: Divéky József könyvillusztrációs tevékenységének kezdetei
Hubay Miklós Péter: Könyvtári ontológiák és működésük a XXI. században
Vass Anna Johanna: Az RDA és a szemantikus elemkészletek
Bilicsi Erika: Nyílt tudomány – közösségi kutatás
Winkler Bea: A mesterséges intelligencia és a könyvtárosok
Kovácsné Koreny Ágnes: A közösségvezérelt könyvtár elmélete és gyakorlata
Sörény Edina: Emberközpontú könyvtár – a közszolgáltatások támogatásáért
Juhász Éva: Akiket a hitelkártya és a könyvtár összeköt: a könyvtár mint a CRM eszköze a Hyundai Card gyakorlatában
Nemes László: Elektronikus platformok az oktatásban és a könyvtárak változó szerepe

DIGITÁLIS BÖLCSÉSZET
Fodor János: A fejezet tanulmányai elé. Tudományterületek határain
Apor Péter – Bódi Lóránt – Horváth Sándor – Micsik András – Scheibner Tamás: COURAGE: az ellenzéki kultúra adatbázisa
Maróthy Szilvia: A tudományos elektronikus szövegkiadások feldolgozása
Garamvölgyi László: Open Access folyóirat publikálása ingyenes eszközzel az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

A kötet letölthető az ELTE Digitális Intézményi Tudástárból (EDIT)

A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül. Nyomtatott példányok korlátozott számban - kiadványcsere keretében - igényelhetők
az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének Könyvtárától.
Kapcsolattartó: Patkósné Tóth Zsuzsanna (telefon: 411-6500/2245, e-mail: toth.zsuzsanna@btk.elte.hu).

A könyvbemutatóra 2019 márciusában az Országos Széchényi Könyvtárban kerül sor, melyről hamarosan részletes tájékoztatást adunk.

2019. február 26., kedd

Vendégünk volt Székely Júlia

A Nyitott Napok idei első délutánjára február 20-án került sor a KITI zsúfolásig telt 6-os termében. Székely Júlia, a Berzsenyi Dániel Gimnázium – tavaly óta nyugdíjas – magyartanárnője "A könyvek könyvekről szólnak" – Könyvek párbeszéde a gimnáziumi irodalomórákon címmel tartott előadást. A címbeli Umberto Eco idézet kapcsán Székely Júlia azt kívánta bemutatni, hogy ugyan a művek szuverének, de gazdagítja értelmezésüket, ha felfedezzük más művekhez való kapcsolódásukat. Az előadás középpontjában Kertész Imre Sorstalanság című regénye állt, ezzel kapcsolatban kerültek szóba a homéroszi eposzok, a Koldus és királyfi (amelyre a Sorstalanság főszereplője hivatkozik is a regényben), az Aranyember stb. Székely Júlia fölhívta a figyelmet arra, hogy A kudarc című könyvében Kertész vitatkozik Semprun A nagy utazás című regényével: nem ért egyet a spanyol szerző leegyszerűsítő világképével (áldozatok=jók / tettesek=rosszak), stílusát pedig túlírtnak tartja. Az előadó rámutatott, hogy Camus Az idegen (korábbi fordításban Közöny) című regénye szerkezetében, nyelvezetében és világszemléletében egyaránt megdöbbentő hasonlóságot mutat a Sorstalansággal – bár erre Kertész sehol nem utal. A magyar írónál azonban az elidegenítő írásmód a későbbi boldogság lehetőségét ígéri, ugyanakkor a túlélés véletlenével kapcsolatban a gondviselés létezését Kertész elutasította. Ő maga is számos alkalommal értelmezte regényét, 2003-ban például azt állította, hogy a mű a Kádár-rendszerről szól.

- Fényképek az eseményről (A fotókat Ágai Ágnes és Ács Pál készítette.)
- Székely Júlia publikációs jegyzéke

- Az eseménysorozat honlapja
Beszámolók és képek a Nyitott Napok korábbi előadásairól blogunkban

2019. február 25., hétfő

Üzleti információs adatbázisok a BCE EK-ban

2019. február 20-án délután, III. éves, nappali tagozatos, informatikus könyvtáros BA információ- és tudásmenedzsment specializáción tanuló hallgatóink a Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtárában (BCE EK) tettek látogatást Kiszl Péter intézetigazgató Üzleti információ 2. című kurzusa keretében.

A kihelyezett óra középpontjában a BCE EK által szolgáltatott adatbázisok álltak.

- Szolgáltatott adatbázisok a könyvtár honlapján

2019. február 21., csütörtök

Kulturális kánonok, filterbuborékok - Fodor János előadása a BME-n

Kultúra a digitális forradalom idején címmel indítottak közös konferenciasorozatot az ELTE és a BME média-tanszékei. A 2019. február 14-15.-én rendezett első konferenciát Kulturális iparágak, kánonok és filterbuborékok címmel rendezték a BME Q épületében.
A XXI. századi kultúrát gyüjteményi oldalról közelítve, Intézetünk oktatója, Fodor János digitális archívumaink szerepéről beszélt előadásában, kiemelve a létrehozott gyűjtemények aktív használatának és további gondozásának jelentőségét.
Számos hazai és határon túli egyetem oktatója és a PIM több munkatársa mellett a konferencia előadói között volt  Maróthy Szilvia doktorandusz is, aki az Open Access és az Open Source helyzetéről tartott előadást a hazai tudományos élet szempontjából.

- Beszámoló a konferenciáról az ELTE honlapján
- Fodor János előadásának absztraktja és prezentációja
- A konferencia honlapja
- Fényképek galériánkban (A BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék fotói)

2019. február 20., szerda

Diplomaosztó

2019. február 13-án (szerdán) 13:00 órától vehették át a januárban sikeres záróvizsgát tett informatikus könyvtáros hallgatóink diplomáikat Kiszl Péter intézetigazgató jelenlétében karunk Gólyavárában.

Végzett diákjainknak szívből gratulálunk, pályájukhoz sok sikert kívánunk!

2019. február 19., kedd

A KIKK ülése intézetünkben

A Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma (KIKK) 2019. január 24-én Kiszl Péter intézetigazgató elnökletével intézetünkben tartotta egész napos ülését, melyen a tagok (valamennyi hazai felsőfokú könyvtárosképző intézmény, illetve az MKE, az IKSZ és a HÖOK képviselői) mellett meghívottként részt vett Sörény Edina, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztályának vezetője.
Főosztályvezető asszony tájékoztatást adott a készülő országos könyvtári stratégiáról, majd a jelenlévők reflexiói után a könyvtárosképzés aktualitásairól esett szó.

- Fényképek galériánkban

2019. február 18., hétfő

Taylor and Francis online

Jelentős könyvtár- és információtudományi tartalom érhető el 2019. decemberének végéig az ELTE IP címekről, valamint VPN/Stunnel használatával akár otthonról is böngészhető Taylor and Francis Online adatbázisban.

A hozzáférés révén az 1852-ben alapított Taylor and Francis kiadó több mint 2300 folyóiratához férhetünk hozzá. Az adatbázisban lehetőségünk van egyszerű keresésre (kulcsszó, szerző, DOI azonosító stb. alapján), valamint tudományterületek alapján akár böngészni is. A multidiszciplináris adatbázisban a kiadó kurrens folyóiratainak cikkeit teljes szöveggel tekinthetjük meg.

- Az adatbázis közvetlen elérhetősége: https://www.tandfonline.com/
- A gyűjteményben található folyóiratok címlistája.
- A hír az EKSz oldalán

2019. február 17., vasárnap

Könyvtári Szakértői Bizottság - EMMI

A Kultúráért Felelős Államtitkárság Könyvtári és Levéltári Főosztály 2018. november 15-én megalakult szakmai egyeztető fóruma, az új Könyvtári Szakértői Bizottság 2019. január 23-án tartotta soron következő ülését, melynek témája a könyvtárosképzés, döntően a továbbképzés volt.

Az egyetemi képzés helyzetéről Kiszl Péter a Könyvtár- és Információtudományi Intézet igazgatója, a KIKK (Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiuma) vezetője adott tájékoztatást.

A bizottság ülésén Barátné Hajdu Ágnes a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke, a bizottság állandó tagja is képviselte Intézetünket.

2019. február 15., péntek

Oktatónk tanulmánya a Hungarológiai Közleményekben

Digitális bölcsészet - régi-új horizontok az interdiszciplinaritásban címmel jelent meg Kiszl Péter intézetigazgató tanulmánya az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke által kiadott Hungarológiai Közlemények 2018. évi 1. számában.

A publikáció 2019. január 24-től szabadon letölthető.
DOI: https://doi.org/10.19090/hk.2018.1.85-100

2019. február 14., csütörtök

Újra alakult az UNESCO Kommunikációs és Információs Szakbizottsága

Az újra alakult UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Kommunikációs és Információs Szakbizottság 2019. január 24-én tartotta első ülését.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete delegáltjaként a bizottság tagja Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony a 2018 és 2021 közötti időszakban.
Az első alkalommal jelen volt Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke és Soós Gábor főtitkár is. 
A szakbizottság vezetője Z.Karvalics László.

2019. február 13., szerda

Találkozzunk szeptemberben! Nyílt Nap Intézetünkben

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara 2019. január 25-én, pénteken 10:00 órai kezdettel a Gólyavár Mária Terézia termében tartotta nyílt napját, ahol a megnyitót követően előadások hangzottak el a felvételi eljárással és karunk képzési kínálatával kapcsolatban. 11:30-tól szakos mintaórákat tartottak egyetemünk oktatói. Intézetünk 6-os tantermében Fodor János adjunktus fogadta az érdeklődő, felvételire készülőket. A mintaóra címe a könyvtártudomány és könyvtári rendszer jövőjének átgondolására bíztatta az egybegyűlteket: "Lesznek-e könyvtárak 100 év múlva?" Alcíme pedig ("miféle szerepre készülünk Önökkel?") azt jelezte, a változásokra számítunk, s szándékunk szerint egy rugalmas, jövőben is fontos hivatásra készítjük fel a hozzánk jelentkező hallgatókat. A képzést és talán életre szóló pályát is választani készülő érdeklődők az informatikus könyvtáros alapszakról (BA), a könyvtártudomány mesterszakról (MA) és a választható specializációkról, valamint a könyvtárostanár képzésről Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszonytól, Németh Katalin adjunktustól és a hallgatók képviselőitől hallhattak informatív és közvetlen tájékoztatást 12:30-tól.

Bízunk benne, hogy a megjelent érdeklődőket viszontláthatjuk ősszel, mint új hallgatóinkat!

- További fényképek galériánkban

2019. február 12., kedd

A húszéves DIA - Tószegi Zsuzsanna tanulmánya a Magyar Tudományban

A Digitális Irodalmi Akadémia működésének 20. évfordulóján Intézetünk oktatója, Tószegi Zsuzsanna közöl átfogó tanulmányt a maga nemében az egész világon egyedülálló kulturális projekt indulásáról, létrehozásának körülményeiről, fejlődéséről napjainkig. A forrásértékű írás a hazai irodalmi digitalizálási kezdeményezések kontextusába helyezve áttekinthetővé teszi a keletkezés hátterét csakúgy, mint a szolgáltatással kapcsolatos technológiai, szerzői jogi és könyvtári-gyűjteményi kérdéseket.

A tanulmány szabadon elérhető a Magyar Tudomány  új, 2019. februári számában,  a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás  (MERSZ) honlapján:

Tószegi Zsuzsanna:
Digitalizált kortárs szépirodalom az interneten: húszéves a Digitális Irodalmi Akadémia 

2019. február 11., hétfő

Nyitott Napok 25. - Meghívó

Szeretettel várjuk Önt az előadássorozat huszonötödik délutánjára:

„A könyvek könyvekről szólnak” 
Könyvek párbeszéde 
a gimnáziumi irodalomórákon


Székely Júlia
(nyugdíjas magyartanár, Berzsenyi Dániel Gimnázium)
A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja: 
2019. február 20. szerda 17:00
*
Házigazda: Bibor Máté
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

*

2019. február 8., péntek

Fogadóórák a tavaszi félévben

Kedves Hallgatók, oktatóink ebben a félévben is várják kérdéseiket e-mailben és személyesen is, a szorgalmi időszak minden hetén biztosított fogadóóráikon!

Barátné dr. habil. Hajdu Ágnes: szerda 10.30-12.30
Dr. Bella Katalin: kedd 16.00-18.00
Dr. Bibor Máté: csütörtök 10.30-11.30; péntek 12.45-13.45
Dr. Csík Tibor: szerda 14.00-16.00
Dr. Dippold Péter: kedd 15.30-17.30 (helyszín: FSzEK)
Dr. Fodor János: szerda 15.30-17.30
Dr. habil. Kiszl Péter: csütörtök 14.00-16.00 (titkárságon történő bejelentkezés alapján)
Dr. Németh Katalin: hétfő 10.00-11.00; szerda 10.00-11.00
Dr. Senkei-Kis Zoltán: hétfő 11.00-12.00; kedd 13.00-14.00

2019. február 6., szerda

Még egyszer a corvina-kiállításon

Novemberben harmadéves, könyvtörténet-specializációs hallgatóink, januárban oktatóink tekintették meg a Corvina könyvtár budai műhelyét bemutató tárlatot. 2019. február 2-án, szombaton délelőtt egy zömmel a KITI másodéves, könyvtörténet-specializációs diákjaiból álló csoport látogatott az OSzK-ba. A kiállítás nagy népszerűsége miatt ebben az időpontban a nemzeti könyvtár nem tudott nekik vezetőt biztosítani, ezért Bibor Máté kalauzolta őket.
A gazdagon díszített kódexek sorát bemutató tárlat megtekintése után tanulságos volt végignézni az egyik oldalfolyósón vetített kisfilmet. Ez egyetlen – corvina-viszonylatban igen szerényen díszített – kódex-kezdőlap (OSzK, Cod. Lat. 428, f. 1r) másolatának készítését mutatja be. Bárki számára nyilvánvalóvá válhat belőle, hogy mennyi műgonddal és – mai fogalmak szerint – milyen lassan készültek a kódexek. Szintén tanulságos, de egyben igen élvezetes is volt a másik oldalfolyosón a kódexkészítési eljárásokat, anyagokat és eszközöket bemutató, múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz használt kellékek kipróbálása.

A fényképeket Dari Nikolett, Illek Nikolett, Szalay Gréta, Tenczer Boróka, Csányi Norbert és Polyák Dávid készítette

*
Ezúton is fölhívjuk az érdeklődők figyelmét az OSzK corvina-kiállításának finisszázsára:
- a február 7-én, csütörtökön 17 órakor kezdődő műhelybeszélgetésre
- és a szintén egyénileg is látogatható, de regisztrációköteles "Kesztyűs kézzel – két eredeti corvina átlapozása" c. programra, amelyre február 10-én, vasárnap 16 órakor kerül sor.