Keresés

2015. november 12., csütörtök

Lakatos Éva emlékkonferencia

2015. november 5-én az egy esztendeje elhunyt jeles bibliográfus, Lakatos Éva emléke előtt tisztelegtek a PIM és az OSZK szervezte konferencián, melyen intézetünket Vass Johanna PhD-hallgató képviselte. A konferencia bevezető köszöntőiben - E. Csorba Csilla, a rendezvénynek helyt adó Petőfi Irodalmi Múzeum, illetve Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója elmondta, Lakatos Éva főművének, a Magyar irodalmi folyóiratok bibliográfiájának anyagát a PIM-ben eltöltött egy év alatt gyűjtötte össze; ugyanakkor pályájának hosszú évei az OSZK-hoz kötötték.
Az első szekció előadói - Buda Attila, Kelevéz Ágnes, Mészáros Tibor, Vajda Ágnes, Dobó Gábor, Szeredi Merse Pál, Bényei Miklós - részben a sajtó történetéből merítettek, vagy éppen a korabeli sajtóhírek, sajtóközlemények összegyűjtésére alapozva dolgozták fel választott témájukat.
A második szekcióban az Országos Széchényi Könyvtárból volt kollégák (Borsos Attila, Hegedűs Krisztina, Kocsy Anikó) személyes hangú visszaemlékezései idézték meg Lakatos Éva emlékét, melyekből kirajzolódott, hogy mint ember, mint kutató, mint munkatárs és - nem utolsó sorban - mint milyen nagy hatással volt környezetére, mennyi tanítást és inspirációt adott át a vele kapcsolatba kerülőknek.
A harmadik szekcióban a bibliográfia szakterületén tevékenykedők, vagy olyan kutatók - Vass Johanna, Rózsa Mária (akinek dolgozatát az előadó távollétében Deák Eszter olvasta fel), Sirató Ildikó, Thuróczy Gergely, Palkó Gábor - szólaltak föl, akiknek tudományterületéhez kapcsolódóan maga Lakatos Éva állított össze bibliográfiát. Vass Johanna Bibliográfia és sajtótörténet című előadásában a két háború között megalakult Sajtótudományi Társaság programja által kijelölt kutatási területek egyikéhez illeszkedő témában, a sajtótermékek olvasóközönséghez való eljuttatásában mutatott rá új kutatási lehetőségre.

Az esemény programja
Az előadások a későbbiekben a Videotoriumban is megtekinthetőek lesznek.

Nincsenek megjegyzések: