Keresés

2017. május 10., szerda

Kiegészítő informatikai képzési lehetőség!

Az ELTE Informatikai Kar pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanévre, egy éves kiegészítő informatikai képzésre az ELTE minden nem informatikus vagy informatikatanár szakot végző hallgatójának, hogy saját szakja mellett informatikából is mélyebb, professzionális ismereteket szerezhessen.

Jelentkezhetnek az alapszak (legalább) első két évét vagy a mesterszak (legalább) egyik évét 2017 szeptemberéig sikeresen teljesítő hallgatók, akik vállalják, hogy egy évig az Informatikai Kar óráit veszik fel, azaz saját szakjuk utolsó tanéve előtt elvégzik a 60 kredites informatika specializációt.

A jelentkezés folyamatos, de legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig, azaz 2017. május 19-ig lehet a pályázatokat benyújtani ezen az e-mail címen: info@inf.elte.hu

A képzést ajánlják mindenkinek, aki nyitott a problémák számítógépes gondolkodás inspirálta új megközelítésére. A képzés fejleszti a kreatív problémamegoldás, a logikus, strukturált gondolkodás, a mintázatok, tendenciák, folyamatok felismerésének, elemzésének és értelmezésének képességét. A hallgatók alapvető programozási ismereteket szereznek, képesek lesznek problémák formalizálására, korrekt modellek megtervezésére, számítógépes megoldási tervek készítésére és elemzésére, adatok kezelésére, a statisztikai alkalmazásokra, valamint egyszerű webes és mobil alkalmazások elkészítésére.

A pályázati anyag tartalma:
- motivációs levél;
- a Tanulmányi Hivatal igazolása a pályázat beadásáig teljesített kreditektől;
- hallgatói nyilatkozat a képzés vállalásáról;
- kredittúlfutási igazolás az alapkarról.

Nincsenek megjegyzések: