Keresés

2017. október 1., vasárnap

Vendégünk volt Dubniczky Zsolt

A Nyitott Napok előadássorozat őszi félévének első rendezvényére szeptember 27-én került sor. Vendégünk Dubniczky Zsolt, az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárának munkatársa volt, aki a hazánkban is egyre inkább a figyelem középpontjába kerülő zöld könyvtárakról tartott ismertetést. Előadását az utóbbi időben a könyvtárakat ért két nagy kihívással kezdte, mely egyrészt a technikai környezet átalakulásából, az elektronizáció megjelenéséből eredt, másrészt pedig a fenntarthatóság és környezettudatosság felől érkezett. Ez utóbbi két, egymással szoros összefüggésben álló elv alkotja a zöld könyvtár eszmeiségének alapját, amelyek részben a 18. századra, részben az 1960-as évekre nyúlnak vissza.
A zöld könyvtári gyakorlatok az 1990-es években jelentek meg először az Egyesült Államokban, az ezzel kapcsolatos ismeretek – elvi és gyakorlati megközelítések – pedig a 2000-es évektől kezdődően váltak a könyvtárosi társadalom szerves részévé. Az IFLA nemzetközi könyvtári szervezet ugyancsak ettől az időszaktól kezdve karolta fel a könyvtárak környezettudatos törekvését, ami a 2016-ban létrehozott és először odaítélt Zöld könyvtár díjban csúcsosodott ki. A díj célja, hogy ösztönözze és elismerje mindazon könyvtáraknak a maga nemében kiemelkedő környezettudatos törekvését, amelyek nemcsak élik, de adottságaikhoz képest kellőképpen kommunikálják is mindezeket.
Az előzmények bemutatása után a zöld könyvtárral kapcsolatos mai fogalmunk kialakulását és fejlődését ismertette az előadó. Vázolta mindazon jelentéssíkokat, amelyek az utóbbi közel tíz esztendőben épültek be a zöld könyvtár fogalmába és gyakorlatába. Ez meglátása szerint négy fő elv köré rendeződik: 1) környezettudatos, "zöld" épület, 2) környezettudatos és fenntartható működés és szolgáltatás, 3) a szemléletformálás, oktató, nevelő tevékenységben való részvétel, 4) egy környezettudatos közösség és társadalom építése.
Az előadást végül két idézettel zárta, amelyek környezetünkre való odafigyelést és felelősségteljes gondolkodást várnak el a könyvtárosoktól és a felhasználóktól – mindnyájunktól egyaránt.
„Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban.” (Mahatma Gandhi)
„Először mi formáljuk az épületeinket, azután azok formálnak minket.” (Winston Churchill)


Fontosabb irodalom a témáról:
ANTONELLI, Monika: The Green Library Movement: An Overview and Beyond. = Electronic Green Journal 1. no. 27 (2008).
ANTONELLI, Monika – McCULLOUGH, Mark: Greening Libraries. Los Angeles, Library Juice Press. 2012.
BRÉM Zsuzsanna – DUBNICZKY Zsolt: XXI. század: környezetbarát fenntarthatóság a könyvtárakban. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 61. évf. (2014) 11-12. sz. p. 403-430.
DUBNICZKY Zsolt: A fenntarthatóság és a könyvtárak kapcsolata: a zöld könyvtár. [elektronikus dokumentum]
The Green Library – Die grüne Bibliothek. The challenge of enviromental sustainability – Ökologische Nachhaltigkeit in der Praxis. Edited by Petra HAUKE, Karen LATIMER, Klaus Ulrich WERNER. München, Boston, De Gruyter Saur. 2013.
McBANE MULFORD, Sam - HIMMEL, Ned A.: How Green is My Library? Santa Barbara, Denver, Oxford, ABC CLIO. 2010.
MILLER, Kathryn: Public Libraries Going Green. Chicago, American Library Association. 2010.
PEGÁN Anita: Fenntarthatóság és könyvtár. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 22. évf. (2013) 6. sz. p. 26-34.
PEGÁN Anita: Fenntarthatóság és könyvtár – 2. rész. Zöld könyvtárak. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 22. évf. (2013) 8. sz. p. 9-15 link:
VOIT Pál: Vázlat egy XXI. századi könyvtárképhez. Fenntartható fejlődés a kultúrában. = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2010/10. link:


További képek az eseményről galériánkban (A fotókat Németh Katalin és Bibor Máté készítette.)
- Eseménysorozatunk honlapja
- Beszámolók a korábbi előadásokról

Nincsenek megjegyzések: