Keresés

2010. szeptember 21., kedd

Tételjegyzék - BBN-XKT-101

BBN-XKT-101

Informatika és könyvtárhasználat

Tematika


 1. Az információ, az információforrás, az információs rendszer és a tudás fogalma – a fentiek értelmezése az információs társadalom és a tudás társadalma viszonyai között
 2. Közművelődés az információs társadalomban, ill. a tudás társadalmában
 3. A tudományos kutatómunka információszükséglete, az információszükséglet kiegészítésére szolgáló eszközrendszerek
 4. Elektronikus ügyintézés és a portálkönyvtár
 5. Az információs társadalom és a globalizáció – globális információs társadalom
 6. A könyvtár és a könyvtáros szerepe az információs társadalomban
 7. Magyarország aktuális könyvtári stratégiája
 8. Az 1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről – a törvény ismertetése a nyilvános könyvtári rendszer és használat vonatkozásában, különös tekintettel a könyvtárhasználók jogaira
 9. A könyvtár strukturális-funkcionális felépítése, egységei, különlegességei
 10. A hazai könyvtári rendszer
 11. Az ELTE könyvtári rendszere és hálózata
 12. Az ELTE BTK könyvtári rendszere
 13. Az ELTE BTK könyvtári rendszere keretében szolgálgatott elektronikus adatbázisok ismertetése
 14. Az MTA Könyvtár és Információs Központ
 15. Az Országos Széchényi Könyvtár
 16. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
 17. A vizsgázó által legjobbnak és legrosszabbnak tartott könyvtár ismertetése, részletes indoklással
 18. A hallgató intézeti és/vagy tanszéki könyvtárának ismertetése
 19. A könyvtártípusok összefoglaló ismertetése, ezek ismérvei feladatai és szolgáltatásaik, minden típus konkrét példával összekapcsolva
 20. A könyvtári dokumentumok legfontosabb típusai és használatuk
 21. Elektronikus és digitális dokumentumok – összevetésük a Gutenberg Galaxissal
 22. Az innováció és az üzleti élet összefüggései a szakirodalommal, szakirodalmi információval
 23. Társadalomtudományi információ, bölcsésztudományi információ – ezek viszonya a tudományos és műszaki információhoz
 24. Az információkereső nyelvek felépítése, használata
 25. Parancsnyelves és menümódos keresés – ezek alkalmazása az Interneten és könyvtári környezetben
 26. Grafikus felhasználói felületek a parancsnyelvi keresés kiváltására
 27. A katalógusok meghatározása, a katalógus fajtái
 28. A bibliográfia meghatározása, a bibliográfia fajtái
 29. A referátum
 30. Az elektronikus bibliográfiai és faktográfiai adatbázisok
 31. Integrált könyvtári rendszerek
 32. Információkeresés az interneten: keresőmotorok és témakatalógusok
 33. Az EU Letéti Könyvtára
 34. Az alapvető Európai Uniós elektronikus információforrások és rendszerek
 35. A Libinfo szolgáltatásai
 36. A dokumentumellátás, a könyvtárközi kölcsönzés, az ODR
 37. Hazai adatbázisok, elektronikus könyvtárak és kapcsolódó információforrások (Arcanum adatbázisok, e-konyvtar.lap.hu, EPA, HEKTOR, HUMANUS, HUNOPAC, IKER, KSH, konyvtar.hukonyvtar.lap.hu, Könyvtári Intézet, MANCI, MATARKA, MEK, MNB, MOKKA, NAVA, NDA, PAD, SzocioWeb)
 38. Idézettség, hivatkozási indexelés, biblio- és tudománymetriai alapok.

AJÁNLOTT SZAKIRODALOM
Könyvtárosok kézikönyve. 1-5. köt. Szerk. Horváth Tibor – Papp István. Budapest, Osiris.
1999-2003. (Osiris kézikönyvek)


Frissítve:  Budapest, 2013. szeptember 2.

Nincsenek megjegyzések: