Keresés

2017. október 12., csütörtök

VKKV tanulmánykötet

Valóságos könyvtár - könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016 címmel megjelent az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének legújabb kiadványa.
Szerkesztette: Kiszl Péter és Boda Gáborné Köntös Nelli
Lektorálta: Bényei Miklós, Dippold Péter, Tószegi Zsuzsanna
Olvasószerkesztő és tördelő: Szabó Panna
Angol nyelvi lektor: Adolf Adrienn
További munkatársak: Farkas Csenge, Németh Katalin
Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2017. 311 p. ISBN 978-963-284-842-6

Tartalom

Kiszl Péter: Előszó
Szalay Péter: Bevezető

Tudósok a valós és virtuális könyvtárakról
Frank Tibor: A könyvtáraktól az internetig?
Déri Balázs: Mentem-é a könyvtárak által elébb?

Hazai és határon túli könyvtári alternatívák
Fodor Péter: Változó könyvtár. Probléma – elemzés – mérlegelés – cselekvés
Székelyné Török Tünde: Változások, irányok a magyarországi felsőoktatási könyvtárakban
Silvia Stasselová: The Modern Architecture of University Library Buildings – An Effective Marketing Tool
Hajnal Jenő: A Délvidéki Magyar Tudástár létrehozása
Kiszl Péter: Könyvtár- és információtudomány az új felsőoktatási szakstruktúrában
Gurka-Balla Ilona: Az erdélyi magyar nyelvű könyvtárosképzés története
Barátné Hajdu Ágnes: Könyvtáros életpálya, tudatos karrierépítés

Oktatóink kutatásaiból
Dippold Péter: A fejezet tanulmányai elé
Bibor Máté János: Kettő az egyben: a Száz vers első kiadásai
Bella Katalin: „Kérem, ne legyen túl érzékeny.” Irodalompolitika és könyvkiadás Révai József minisztersége idején
Németh Katalin: A tárgyszavak fogalmi és megjelenítési problémái az egyházi gyűjtemények katalógusaiban: esettanulmány a domonkos könyvtár állományának tartalmi feltárása kapcsán
Boda Gáborné Köntös Nelli: Könyvtári minőségirányítás – a minőségszemlélet alkalmazása a dokumentumleírásban
Fodor János: Virtualizálódó örökségünk valóságos igények tükrében
Tószegi Zsuzsanna: A felhőtechnológia: szolgáltatási szintek, adatvédelem, szerzői jogi kérdések
Kerekes Pál: Könyvtári e-book: kölcsönzés és/vagy terjesztés?
Senkei-Kis Zoltán: A hallgatók percepciója a könyvtáros hivatásról
Sebestyén György: Új eredmények a 2010-es évek könyvtár- és információtudományában
Fodor János: A tudományos digitalizálás példatára az egyetemi könyvtártudományi képzés tükrében
Mátyás Melinda: Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik

Doktoranduszaink kutatásaiból
Bényei Miklós: A fejezet tanulmányai elé
Bilicsi Erika: A tudományos kommunikáció története a Journal des sçavans-tól az open access-ig
Kovácsné Koreny Ágnes: Hozzáférés és újrahasznosítás: a TEL és a Europeana a tudományos kutatás szolgálatában
Amberg Eszter: Kölcsönzés-e az e-kölcsönzés? Az elektronikus kölcsönzés jogi természetéről
Takács Dániel: Felhasználóazonosítás a könyvtári digitális szolgáltatásokhoz
Sörény Edina: A könyvtári stratégiai programok osztályozásának lehetőségei
Nemes László: Egyetemek, magánszektor és a könyvtárak
Juhász Éva: Könyvtáros coach szerepben – coaching a könyvtárban
Vass Johanna: Resource Description and Access (RDA): Eszköz a könyvtárak jövőbeli információközvetítő feladatainak ellátásához
Dávid Adrienne: A képek mint „jelentésteli felületek”: képi dokumentumok osztályozáselméleti kérdései

A kötet letölthető az ELTE Digitális Intézményi Tudástárból (EDIT)
A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül. Nyomtatott példányok korlátozott számban - kiadványcsere keretében - igényelhetők az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének Könyvtárától. Kapcsolattartó: Patkósné Tóth Zsuzsanna
(telefon: 411-6500/2245, e-mail: toth.zsuzsanna@btk.elte.hu).

Nincsenek megjegyzések: