Keresés

2016. március 9., szerda

Dékáni látogatás intézetünkben

A kari vezetés február óta mozgásban van: valamennyi intézetet felkeresve, összdolgozói értekezleteket tart, így remélve pontosabb képet, közvetlenebb párbeszédet és hiteles információkat a bölcsészkari körülményekről, problémákról, az oktatók és munkatársak által érzékelt gondokról és lehetőségekről.

Intézetünk 2016. március 8-án látta vendégül Borhy László dékánt, akadémikust, kíséretében Boros Gábor, Borsodi Csaba, Hamar Imre és Horváth Krisztina dékánhelyetteseket, valamint Szalay Krisztián gazdasági hivatalvezetőt, továbbá Bukta Zsoltot, a Közalkalmazotti Tanács képviseletében. A kari vezetés Kiszl Péter intézetigazgató kalauzolásában megtekintette a Központi Olvasó és intézetünk helyiségeit, szemrevételezte a rendelkezésünkre álló infrastruktúrát, bútorzatot, kollégáink és hallgatóink munkakörülményeit. Az intézet bejárása után másfél órás fórumon egyeztettünk az intézet és a kar helyzetéről. Több mint húsz - előzetesen és az értekezleten feltett - kérdésünkre Borhy László dékántól, illetve szükség szerint a gazdasági, oktatásfejlesztési és nemzetközi kapcsolatokban illetékes vezetőktől kaptunk választ.


Nincsenek megjegyzések: