Keresés

2019. február 27., szerda

Valóságos könyvtár - könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018.

Valóságos könyvtár - könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018 címmel megjelent az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének legújabb kiadványa.

Szerkesztette: Kiszl Péter és Csík Tibor
Lektorálta: Bényei Miklós, Dippold Péter, Tószegi Zsuzsanna, Tóvári Judit
Olvasószerkesztő: Kovács Katalin
Műszaki szerkesztő: Szabó Panna
Angol nyelvi lektor: Kovácsné Koreny Ágnes
További munkatársak: Boda Gáborné Köntös Nelli, Németh Katalin, Patkósné Tóth Zsuzsanna

Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2018. 384 p.
ISBN 978-963-489-017-1
DOI: 10.21862/vkkv2018


TARTALOM
Kiszl Péter: Előszó. Emberközpontú könyvtártudomány
Sepsey Tamásné Vígh Annamária: Bevezető. A könyvtár mindenkié

KÖNYVTÁRAK ÉS PLATFORMOK
Fodor Péter: A fejezet tanulmányai elé
Klaudy Kinga: Egy új tudományág születésének könyvtári vonatkozásai
Káldos János: A (nemzeti) könyvtár állandósága és változása
Fehér Miklós: Tudomány, tudás – szerep és tevékenység
Ramháb Mária: A KönyvtárMozi közösségteremtő ereje
Redl Károly: Könyvtár, ami összeköt
Nagy János Ádám: A könyvtári állomány rendezésének újszerű módszerei.
Esettanulmány az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtárának modernizálásáról

Barátné Hajdu Ágnes: Kompetenciafejlesztés – érdekérvényesítés. Eszközök és módszerek az aktuális IFLA stratégiákban
Kiszl Péter: Pénzügyi kultúra, vállalkozásfejlesztés, képzés: a könyvtár mint a gazdasági fejlődés egyik záloga
Csík Tibor: Könyvtár és oktatás. A könyvtárak oktatási szerepének kialakulása

OKTATÓINK KUTATÁSAIBÓL
Bényei Miklós: A fejezet tanulmányai elé
Bibor Máté János: Vázlatok egy pályaképhez. Soltész Zoltánné Juhász Erzsébet (1921–1997)
Tószegi Zsuzsanna: A Digitális Irodalmi Akadémia első két évtizede
Dippold Péter: A Long Tail és a könyvtárak. Hogyan kapcsolódhatunk a „hosszú farok” jelenséghez?
Kerekes Pál: Self-publishing. A könyv-önmenedzselés irodalmi és kiadói modelljéről
Fodor János: Tér, idő, tartalom. Kor- és helytörténeti webprojektjeink újabb tanulságai
Németh Katalin: Többnyelvű keresési lehetőségek az online könyvtári katalógusokban
Murányi Péter: A magyar könyvtár- és információtudományi folyóiratok feldolgozottsága adatbázisokban és teljes szövegük elérhetősége a hálózaton
Bognárné Lovász Katalin: Társadalmiasítás és a könyvtárak. Hogyan vonják be a megyei könyvtárak közösségüket az intézmény működésébe?
Senkei-Kis Zoltán: Társadalmi felelősségvállalás a könyvtárakban
Kosztyánné Mátrai Rita: MEK hallgatva: a Magyar Elektronikus Könyvtár egyszerűsített felülete képernyőolvasóval

DOKTORANDUSZAINK KUTATÁSAIBÓL
Tóvári Judit: A fejezet tanulmányai elé
Orbán Anna: Divéky József könyvillusztrációs tevékenységének kezdetei
Hubay Miklós Péter: Könyvtári ontológiák és működésük a XXI. században
Vass Anna Johanna: Az RDA és a szemantikus elemkészletek
Bilicsi Erika: Nyílt tudomány – közösségi kutatás
Winkler Bea: A mesterséges intelligencia és a könyvtárosok
Kovácsné Koreny Ágnes: A közösségvezérelt könyvtár elmélete és gyakorlata
Sörény Edina: Emberközpontú könyvtár – a közszolgáltatások támogatásáért
Juhász Éva: Akiket a hitelkártya és a könyvtár összeköt: a könyvtár mint a CRM eszköze a Hyundai Card gyakorlatában
Nemes László: Elektronikus platformok az oktatásban és a könyvtárak változó szerepe

DIGITÁLIS BÖLCSÉSZET
Fodor János: A fejezet tanulmányai elé. Tudományterületek határain
Apor Péter – Bódi Lóránt – Horváth Sándor – Micsik András – Scheibner Tamás: COURAGE: az ellenzéki kultúra adatbázisa
Maróthy Szilvia: A tudományos elektronikus szövegkiadások feldolgozása
Garamvölgyi László: Open Access folyóirat publikálása ingyenes eszközzel az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

A kötet letölthető az ELTE Digitális Intézményi Tudástárból (EDIT)

A könyv kereskedelmi forgalomba nem kerül. Nyomtatott példányok korlátozott számban - kiadványcsere keretében - igényelhetők
az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének Könyvtárától.
Kapcsolattartó: Patkósné Tóth Zsuzsanna (telefon: 411-6500/2245, e-mail: toth.zsuzsanna@btk.elte.hu).

A könyvbemutatóra 2019 márciusában az Országos Széchényi Könyvtárban kerül sor, melyről hamarosan részletes tájékoztatást adunk.

Nincsenek megjegyzések: