Keresés

2016. október 4., kedd

Vendégünk volt Gábor CsillaA Nyitott Napok 2016 őszi szemeszterének első előadója Gábor Csilla, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalomtudományi Intézetének professzora volt.
Mint arra a szeptember 21-i előadás címe (A Ponciánus-história históriája – kódexek, fordítások, kiadások) is utalt, a szóban forgó novellafüzér évszázadokon át népszerű volt.
Gábor Csilla előadásában először a "Hét bölcs története"-ként is szereplő elbeszélés cselekményét ismertette, majd a szövegvariánsokat tekintette át. A mű 72 latin nyelvű, középkori kézirata közül a gyulafehérvári Batthyaneum és az ELTE Egyetemi Könyvtár kódexét mutatta be. Ez utóbbit Sztáray Máté 1474-ben másolta Nagyváradon.
A nyomtatott kiadások közül a 16–17. századi magyar nyelvűek kerültek terítékre: a bécsi 1573-as és a lőcsei 1633-as edíció, valamint a kolozsvári töredék.
Az előadás végén Gábor Csilla rámutatott arra, hogy ennek és a hasonló, ma csak szépirodalomként olvasott műveknek az adott korban többfajta funkciója volt: egyazon cselekmény a prédikációs segédanyagtól a „világi”, mulattató olvasmányig különféle célokra szolgált. Ezzel együtt a mai ember számára nem csak kor- és mentalitástörténeti, ill. nyelvszemléleti tanulságokkal szolgálnak, hanem akár szórakoztató olvasmányként is.
- Mindkét régi magyar fordítás részletei olvashatók mai helyesírással
- A lőcsei kiadás korszerűsített szövege – Heltai Gáspárnak tulajdonítva – a Magyar Elektronikus Könyvtárban
- Gábor Csilla, A történet kerete, a keret története: Változatok Ponciánusra = Erdély reneszánsza , szerk. G. Cs., Luffy Katalin, Sipos Gábor, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009, 147–160.
- Csilla Gábor, The Frame of the Story, the Story of the Frame, Philobiblon, 15 (2010), 176–193.
- Gábor Csilla, A hét bölcs mester mint épületes olvasmány – Ponciánus császár középkori történetei = G. Cs., Laus et polemia: Magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban, szerk. Korondi Ágnes, Debrecen, Debreceni University Press – Kolozsvár, Bolyai Társaság, Egyetemi Műhely, 2015, 307–332.

A fényképeket Kállai Anita készítette.
- További fényképek
- Az eseménysorozat honlapja
- Beszámolók és képek a Nyitott napok korábbi előadásairól blogunkban

Nincsenek megjegyzések: