Keresés

2016. október 2., vasárnap

Meghívó Bella Katalin kutatóhelyi vitájára

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola
Könyvtártudomány Doktori Programja, valamint
Könyvtár- és Információtudományi Intézete

tisztelettel meghívja Önt

Bella Katalin
doktorjelölt
A Szépirodalmi Könyvkiadó története (1950-1956)
című PhD-értekezésének

kutatóhelyi vitájára

2016. október 6-án (csütörtökön) 15:30 órára
a 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt. 6-os tanterembe.

Témavezető: Dr. habil. Kiszl Péter, PhD
Vitaindítót tart: Barátné Dr. habil. Hajdu Ágnes, PhD és Dr. Iván Géza, CSc
Titkár: Dr. Bibor Máté, PhD

A disszertáció az intézeti könyvtárban hozzáférhető.

Dr. habil. Kiszl Péter
doktori programvezető, intézetigazgató

Képek a vitáról

- A kutatóhelyi vitáról Kerekes Pál publikált részletes beszámolót:
Szépirodalom és kiadója: a múlt feltárása folyik. Könyvkonnektor, 2016. október 14.

Nincsenek megjegyzések: