Keresés

2016. május 26., csütörtök

Vendégünk volt Pálffy Géza

A Nyitott Napok 2016 tavaszi szemeszterének utolsó előadója május 11-én Pálffy Géza volt. Az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója és "Lendület" Szent Korona Kutatócsoportjának vezetője "Egy kevéssé ismert közép-európai Habsburg-kódexsorozat magyarországi vonatkozásai. A Szent Korona legkorábbi ábrázolásai a 16. században" címmel tartott érdekes és élvezetes előadást.
Pálffy Géza referátumában kutatócsoportja egyik legfontosabb felfedezésével, a magyar Szent Korona legkorábbi, részletekben és színekben is meglehetősen pontos ábrázolásának keletkezéstörténetével és egy a Habsburg-dinasztia históriájáról készült, napjainkra csaknem elfeledett 16. századi kéziratsorozat történetével ismertette meg a hallgatóságot. Ezt a témát az elmúlt esztendőkben kutatócsoportja tagjával, Buzási Enikő művészettörténésszel közösen tárták fel.
Az előadó részletesen ismertette azt, az augsburgi és bécsi történetírók, humanisták, genealógusok, heraldikusok és rézmetszők (mindenekelőtt Clemens Jäger augsburgi városi történetíró és herold, Wolfgang Lazius bécsi udvari történetíró, orvos és térképész, valamint Hans Sebald von Lautensack rézmetsző) között a 16. század közepén fennállt kapcsolatrendszert, amelynek köszönhetően 1553 és 1561 között megszülethetett legfőbb történeti ereklyénk legkorábbi autentikus ábrázolása.
Emellett a hallgatóság betekintést nyerhetett abba az izgalmas interdiszciplináris alapkutatásba is, amelyet Buzási Enikő és Pálffy Géza a koronaábrázolást őrző kéziratos Habsburg-dinasztia-történet (az ún. Ehrenspiegel des Hauses Österreich, s nem Fugger Krónika, mint a magyar koronakutatás nagy része napjainkig tévesen állítja) díszesen illuminált példányainak keletkezéstörténetéről végeztek. Ennek eredményeként – elsősorban a kódexekben található korona-kép és egyéb ábrázolások művészettörténeti elemzése révén – elsőként sikerült tisztázni a München, Bécs és Drezda nagykönyvtárainak kézirattáraiban fennmaradt (eredetileg Augsburgban és Innsbruckban készült) négy illuminált kéziratos példány készítési sorrendjét. Ez nemzetközi jelentőségű felfedezésnek tartható. A témára vonatkozó új kutatási eredmények elsőként rövidebb magyar változatban a Művészettörténeti Értesítőben láttak napvilágot: BUZÁSI Enikő, PÁLFFY Géza, A magyar korona eddigi ismert legkorábbi autentikus ábrázolásának keletkezéséről: A Szent Korona a Habsburg Ehrenspiegelben, Művészettörténeti Értesítő, 62(2014)/2, 217–264.
A téma nemzetközi jelentőségére tekintettel a kutatási eredményeket mind terjedelmében, mind képanyagában jelentősen kibővítve a két kolléga 2015 novemberében önálló német nyelvű monográfiában is közzétette. Az e kötetben nagyrészt első ízben megjelent illusztrációk (köztük a Szent Korona ez ideig sohasem közölt színes ábrázolásai a 16. század végéről) számottevő újdonságot jelentenek a hazai és határon túli történészeknek, művészettörténészeknek és könyvtárosoknak, korona- és humanizmuskutatóknak, valamint a Habsburg-dinasztia-történet, a historiográfia és a heraldika iránt érdeklődőknek egyaránt: Enikő BUZÁSI, Géza PÁLFFY, Augsburg – Wien – München – Innsbruck: Die frühesten Darstellungen der Stephanskrone und die Entstehung der Exemplare des Ehrenspiegels des Hauses Österreich: Gelehrten- und Künstlerbeziehungen in Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Bp., Institut für Geschichte des Forschungszentrums für Humanwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 2015. [168 p.]

- Az eseményről az MTB BTK TTI honlapján is beszámoló olvasható
- Az előadóval itt olvashat eddigi pályájáról szóló beszélgetést.
- Pálffy Géza honlapja | Az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport honlapja
- Az előadásban ismertetett témát tudományos alapossággal kifejtő, gazdagon illusztrált, német nyelvű kötetről.
- További fényképek az eseményről. A fényképeket Németh Katalin és Bibor Máté készítette.

*
Intézetünk Nyitott Napok előadás-sorozata a 2016 ősz félévében is folytatódik, az első előadásra (Gábor Csilla, BBTE, Kolozsvár) várhatóan szeptemberben 21-én kerül sor. Kérjük, figyelje honlapunkat: - lis.elte.hu/nyitottnapok.

Nincsenek megjegyzések: