Keresés

2015. november 7., szombat

Könyvtárlátogatások II. - Az Egyetemi Könyvtár kincsei

Az őszi félév könyvtárlátogatásai során Bibor Máté kollégánk vezetett több, ritkaságbemutató foglalkozást az Egyetemi Könyvtárban, melyek során  corvinák, nyelvemlékek, kódexek illetve újkori kéziratok és nyomtatványok megtekintésére volt lehetőségük hallgatóinknak. Az egyik csoport megtekintette a digitalizáló és a restaurátor műhelyt is. Az előbbiben Cséka György, az utóbbiban pedig Szalaváry Miklós vendégei voltunk. Ízelítőül és emlékeztetőül hallgatóinknak, az alábbiakban közreadjuk a látogatásról készült fotósorozatot, a megtekintett alkotások adatait s néhányuk internetes elérhetőségét:

Theophrastos növénytani munkája (corvina). Theophrastus Eresius: Historia plantarum. Firenze, Vespasiano da Bisticci műhelye, 1460-1470 körül (a címer: Buda, 1485 után) Jelzete: Cod. Lat. 1. Kinyitva: III verso--1 recto (kettős díszcímlap)
Nagy Sándor viselt dolgai -- Beatrix királyné tulajdonából. Quintus Curtius Rufus: Res gestae Alexandri Magni. Nápoly(?), 1471 és 1475 között. Jelzete: Cod. Lat. 4. Kinyitva: 1 recto (díszoldal)
Esztergomi rítusú misekönyv -- Budán készült reneszánsz kötésben. Missale Strigoniense. Venezia, Johann Hamman, 1. Febr. 1493. Jelzete: Inc. 483. Kinyitva: CXXII verso--CXXIII recto (kánonkép és T-iniciálé)
IV. Miklós pápa oklevele. 1290. augusztus 23. Jelzete: Dipl. Aut. 5
Tertullianus cáfolja, hogy a Biblia Ó- és Újszövetsége között ellentét van – corvina Vitéz János jegyzeteivel. Quintus Septimus Florens Tertullianus: Adversus Marcionem Stoicum libri V. Firenze, 1468 előtt (a címer: Buda, 1485 után) Jelzete: Cod. Lat. 10. Kinyitva: 178 recto (Vitéz János bejegyzése)
Az első magyarországi nyomtatvány. Chronica Hungarorum. Buda, Andreas Hess, 5. Jun. 1473. Jelzete: Inc. 10. Kinyitva: 67 recto (Hunyadi Mátyás uralkodása 1468-ig, kolofon)
Szent Jeromos élete -- A második magyarországi ősnyomda terméke. Laudivius Zacchia: Vita beati Hieronymi. [In Hungaria, typ. Confessionalis, c. 1478--1479] Jelzete: Inc. 862. Kinyitva: 1 recto ("címlap")
A rómaiak tettei és a hét görög bölcs életrajza. Gesta Romanorum -- Historia septem sapientiumNagyvárad, Sztáray Máté, 1474. Jelzete: Cod. Lat. 25. Kinyitva: 82 recto ("hogh yhathnam")
A lövöldi kolostorban Máté testvér által másolt kódex. Nicolaus Kempf O. Carth.: De vera perfecta et spirituali caritate erga proximos. -- De discretione religiosis necessaria. -- [Thomas a Kempis:] De imitatione Christi 1. IV. -- [Pseudo-]Columbanus: De contemptu mundi. -- Tractatus ascetici. Lövöld (ma Városlőd), karthauzi kolostor, 1467. Jelzete: Cod. Lat. 72. Kinyitva: 154 verso--155 recto (kolofon).
A lövöldi kolostorban Máté testvér által bekötött ősnyomtatvány. Aurelius Augustinus: Opuscula. Venezia, Octavianus Scotus, 1483. Jelzete: Inc. 139. Bemutatva: első kötéstábla (1486 -- f[rater] M[athae]us)
A Weszprémi-kódex eredeti kötése. Thomas de Aquino: Summa theologica. -- Reginaldus de Priverno: Supplementum tertiae partis. Párizs, 13. század 2. fele Jelzete: U. Fr. l. m. 71/1. Bemutatva: "Eböl virag vaszarnap estve Nagycsütörtök estve olvasnak"
Weszprémi-kódex. [Magyarország], klarissza kolostor, 1520-as évek vége. Jelzete: Cod. Hung. 8. Kinyitva: 59 recto (Szent Bonaventura elmélkedésének kezdete)
Cornides-kódex. Nyulak szigete, Domonkos-rendi apácák kolostora, 1514--1519. Jelzete: Cod. Hung. 4. Kinyitva: 184 verso (Ráskay Lea datált névbejegyzése)
Pázmány Péter vitairata a szerző saját kezű javításaival és kiegészítéseivel. Pázmány Péter: A setet haynal-csillag-utan budoso luteristak vezetöje… Bechben, Formica Mate, 1627. Jelzete: RMK I. 95:1. Kinyitva: 334 recto (a szerző autográf bejegyzései)
Aranyas-Biblia. Szent Biblia. Az-az, Istennek Ó és Uj Testamentomaban Foglaltatott egész Szent Iras. Magyar Nyelvre Fordittatott KAROLJ GASPAR által. Es mostan Hatodszor e’ kis formában kibotsattatott a’ Belgyiomi Académiákban tanúló Magyaroknak forgolódások által. Nyomtattatott Amstelodámban M. Tótfalusi Kis Miklós Költségével ‘s Betűivel 1685 esztendöben. Jelzete: RMK I. 302. Bemutatva: kötés
Tótfalusi-Zsoltároskönyv. Szent David Kiralynak és Profetanak Szazötven Soltari A’ Francziai Nótáknak és Verseknek módjokra Magyar Versekre fordittattak és rendeltettek, Szentzi Molnar Albert által. Mellyek most e’ kisded formában kinyomtattattak M. Totfalvsi Kis Miklos által Amstelodamban, 1686. esztendöben. Jelzete: RMK I. 308I. Bemutatva: kötés
Tótfalusi-Újtestamentum. A’ mi Urunk Jesus Christusnak Uj Testamentoma. Magyar Nyelvre fordittatott Károli Gáspár által Es mostan Ujonnan e’ kisded formában kibocsáttatott. Amstelodámban M. Totfalusi Kis Miklos által 1687. esztendöben. Jelzete: RMK I. 313:1. Kinyitva: címlap. Jelzete: RMK I. 313:2. Bemutatva: kötés
Zakariás János olaszországi [spanyolországi és perui] utazása levelekben [1749–1756]. Kaprinai István másolata, kézirat, ante 1786. Jelzete: G 689. Kinyitva: 56--57 p. (a székely rovásírás titkosírásként való használata)
Mikes Kelemen: Az iffiaknak kalauzza. "Constanczinapoli Pérában", autográf szerzői kézirat, 1724/1744. Jelzete: A 241. Kinyitva: 295. p. (colofon)
Arany János óravázlata. Nagykőrös, autográf szerzői kézirat, 1850-es évek 2. fele. Jelzete: H 83. Kinyitva: 12--13. p.
A fényképeket Gulyás Katalin, Acsai János, Cséka György, Kiss Attila Csaba és Pintér Károly készítette.

Nincsenek megjegyzések: