Keresés

2022. január 7., péntek

Piacgazdaság és könyvtárügy - vendégünk volt Kóródy Judit


A Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című mesterszakos kurzussorozatot - Kulcsár Szabó Ernőné Gombos Annamária (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár), Rózsa Dávid (Országos Széchényi Könyvtár), Miszler Tamás (pécsi Csorba Győző Könyvtár) és Szóllás Péter (EMMI) helyzetelemzését folytatva - Kóródy Judit, az Infodok Kft., a Magyar Telekom Nyrt. információszolgáltató partnere ügyvezetőjének Infoszabóság című vendégelőadása zárta 2021. december 9-én az MS Teams alkalmazásban. A Kiszl Péter intézetigazgató meghívására érkezett szakértő a nagyvállalati információs igényekből kiindulva a piaci környezetben végzett információszolgáltatás követelményrendszerét ismertette könyvtári megközelítéssel, számos gyakorlati példával kísérve. Kóródy Judit - a hallgatóság kérdéseire is válaszolva - részletesen kitért a könyvtári szolgáltatások kommunikációjára és testreszabására, a kvalitatív és kvantitatív eszközökkel megjeleníthető eredmények közzétételére, a hatékonyság mérésére, de a pénzügyi ismeretek szükségességére is.

A pénzügyi kultúra fejlesztése a könyvtárban - az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-21-5 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával - kiemelt témaként jelent meg a félév további, Kiszl Péter intézetigazgató által jegyzett kurzusain is, így széles hallgatói körben került sor a Személyes pénzügyi döntések közkönyvtári támogatással – az American Library Association Smart investing@your library modellprogramja hazai adaptálásának tudományos vizsgálata témájú kutatás elméleti/nemzetközi szakirodalmi hátterének és módszertanának megvitatására.


A kurzussorozat korábbi vendégelőadásairól blogunkban:
- Piacgazdaság és könyvtárügy - vendégünk volt Kulcsár Szabó Ernőné
- "Oda megyünk, ahol a felhasználók vannak" - vendégünk volt Rózsa Dávid
- A közkönyvtárak világa - vendégünk volt Miszler Tamás
- Piacgazdaság és könyvtárügy - az ágazati irányítás szemszögéből

Nincsenek megjegyzések: