Keresés

2018. február 5., hétfő

Megszólított elődök

A Könyvtári Figyelő 2017. évi 4., közelmúltban megjelent számában ért véget az a másfél évvel ezelőtt indult hatrészes sorozat, melyben Kiszl Péter intézetigazgató és Patkósné Tóth Zsuzsanna intézeti könyvtáros az egykori tanszékvezetőnk, Voit Krisztina hagyatékában fellelt, szakmánk meghatározó személyiségeivel – valószínűleg az 1980-as évek derekán – készült, eddig publikálatlan pályainterjúkat közölte szerkesztés után.

A szerzők az egykori beszélgetések – életrajzi és a tudományos munkásságot érzékeltető bevezetővel, bibliográfiával, valamint a keletkezésük óta eltelt évtizedekre is tekintettel, a befogadást segítő magyarázó jegyzetapparátussal ellátott, némileg átdolgozott – szakmai közösség elé tárását hivatásbeli kötelességünknek érezték. Egyrészt tisztelgésként neves elődeink előtt, másrészt pedig újabb adalékokkal szolgálni a könyvtártörténet számára.

KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: „Szép szellemi szolgálat ez” Marót Miklós (1928-2006). = Könyvtári Figyelő, 26. (62.) évf. 2016. 2. sz. 231-244. p.

KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: Borsa Gedeon, az ízig-vérig bibliográfus. = Könyvtári Figyelő, 26. (62.) évf. 2016. 3. sz. 362-376. p.

KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: A Széchényi Könyvtár nemcsak kenyeret adott nekem évtizedekig, hanem hivatást is” Kozocsa Sándor (1904–1991). = Könyvtári Figyelő, 26. (62.) évf. 2016. 4. sz. 512-522. p.

KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: „Könyvtárosnak való vagyok, ez érdekel engem” Walleshausen Gyula (1923-2010). = Könyvtári Figyelő, 27. (63.) évf. 2017. 1. sz. 68-83. p.

KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: „Harmonikus egységbe olvad itt a józan gyakorlatiasság, az elmélet, a tudományos kutatás és a mások kutatásának a támogatása” Csapodi Csaba (1910-2004) és Csapodiné Gárdonyi Klára (1911-1993). = Könyvtári Figyelő, 27. (63.) évf. 2017. 2. sz. 232-250. p.

KISZL Péter – PATKÓSNÉ TÓTH Zsuzsanna: „Tudatosan vállalta a könyvtárosságot, s évtizedeken keresztül hűséggel szolgálta választott hivatását egyetlen munkahelyén, a Budapesti Egyetemi Könyvtárban” Vértesy Miklós (1907-1991). = Könyvtári Figyelő, 27. (63.) évf. 2017. 4. sz. 563-573. p. On-line elérhető: a szám tartalomjegyzéke.

Az illusztrációnkhoz felhasznált képek forrásai a tanulmányokban megtalálhatóak.

Nincsenek megjegyzések: