Keresés

2018. február 23., péntek

Könyvtárhasználat és fordítástudomány

Napjaink könyvtárhasználati szokásairól - a már rendelkezésünkre álló hálózati technológiák ellenére - szinte nehezebb valós képet alkotnunk, mint fél évszázaddal ezelőtt. A tájékozódási igények rétegzettsége, testre szabhatósága a könyvtári szolgáltatások tervezésekor is számtalan különböző igényrendszer felmérését, együtt látását teszi szükségessé.
A komplex, hiteles kép kialakításához egy-egy szakterület, kutatóközeg speciális igényeinek tükrében a könyvtárhasználat sajátosságait más és más szemszögből, egyedi igényrendszerre szűrten kell vizsgálnunk. Rendkívül értékes tehát minden olyan felmérés, amely a könyvtár és egy tudományterület viszonyáról ad képet, különösen akkor, ha az eredményeket a tudományterület elsimert szaktekintélye adja közre.
Valóságos könyvtár - Könyvtári valóság konferenciáink plenáris üléseire hagyományosan előadásra kérünk föl olyan nagy tekintélyű kutatókat is, akik más szakterületről érkeznek, de tudós kutatóként a könyvtárakkal, információforrásokkal életpályájukon saját, külön történelmet írtak, s tapasztalataikat, kialakult elvárásaikat szívesen megosztják velünk.
A 2017. őszén rendezett VKKV III. vendégeként így hallgathattuk meg Klaudy Kinga professzor asszony Egy új tudományág születésének könyvtári vonatkozásai című előadását könyvtárról, könyvtártudományról a fordítástudomány nézőpontjából. Megtisztelő visszaigazolása konferenciánk inspiráló, interdiszciplináris hatásának, hogy Klaudy professzor asszony a Fordítástudományi Doktori Program hallgatóinak könyvtárhasználati szokásairól felmérést is kezdeményezett, s szíves jóváhagyásával örömmel közöljük e felmérés eredményeiről a Fordítástudomány 2017/2. számában megjelent áttekintését.

- Klaudy Kinga: Pillanatfelvétel a Fordítástudományi Doktori Program hallgatóinak könyvtárhasználati szokásairól. Fordítástudomány XIX. (2017) 2. szám 117–132. (PDF)

Nincsenek megjegyzések: