Keresés

2016. december 9., péntek

Könyvtár az ötvenes években - rendezvényünk videófelvétele

Talán az 1956-os kerek évfordulónak is része lehet abban, hogy rendkívüli érdeklődés kísérte a Rákosi-korszak könyvtárpolitikájáról Intézetünkben rendezett teltházas szakmai programot. A  népkönyvtárak kialakulásának, a könyvtári rendszer országos fejlesztésének és a pártpolitika összekapcsolásának időszaka a könyvtártörténet-írás fontos kutatási területe, s - mint Kiszl Péter intézetigazgató hangsúlyozta - maga a könyvtártörténet is kiemelten fontos a könyvtárosképzésben, hiszen a digitális korszakban is őriznünk kell hagyományainkat, ápolnunk identitásunk alapjait, ezzel is biztosítva tudományterületünk egyedi interdiszciplinaritását. Törekvésünket jól példázza Intézetünk megújult könyvtörténeti szakiránya, kapcsolódó rendezvényeink, hallgatóink OTDK és szakdolgozati témaválasztásai csakúgy, mint történeti kutatásaink nyomtatott és hálózati eredményei. Adekvát helyszínként, nyitott és fogékony közönséggel és a lebonyolításban örömmel közreműködő hallgatókkal köszönthettük november 16-án,  az ELTE BTK Központi Olvasótermében a  kutatási terület legkiválóbb képviselőit, s adjuk közre most a rendezvény videófelvételeit:

Dr. Gáborjáni Szabó Botond könyvtárigazgató
(Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Debrecen)
Az egyházi könyvtárak helyzete (1944-1956) Videó | Prezentáció

Kégli Ferenc ny. osztályvezető, bibliográfus (Országos Széchényi Könyvtár)
A három könyvtári központ (1945-1954)  Videó | Prezentáció

Pogány György ny. könyvtárigazgató (Kármán József Városi Könyvtár, Pilis)
Olvasómozgalmak, olvasói kampányok 1945-1956 között Videó

Pogányné dr. Rózsa Gabriella könyvtárvezető
(Magyar Honvédség Egészségügyi Központ VEIG VELI Tudományos Könyvtár)
A könyvtárosképzés új paradigmája 1945 és 1956 között Videó | Prezentáció

Dr. Sonnevend Péter ny. könyvtárigazgató és ny. főiskolai tanár
Könyvtárpolitikai útvesztők és kényszerpályák a Rákosi-korszakban (1945-1956) Videó | Prezentáció

Dr. habil. Varga Katalin igazgató és tanszékvezető
(OPKM, Pécsi Tudományegyetem Könyvtár- és Információtudományi Tanszék)
Az iskolai és gyermekkönyvtári ellátás "fejlődése" (1944-1956) Videó | Prezentáció


Nincsenek megjegyzések: