Keresés

2016. december 13., kedd

Bibor Máté előadása a kolozsvári REFO500 nemzetközi konferencián


The Challenges and Cultures of Change in Transylvania, 16th to 18th Centuries / Provocările şi culturile schimbării în Transilvania în secolele XVI–XVII / A változás kultúrái és kihívásai a 16–18. századi Erdélyben címmel rendeztek nagyszabású, nemzetközi konferenciát a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen 2016. december 9–10-én. A tudományos tanácskozáson Bibor Máté nem csak részt vett, hanem Humanizmus és religio (Felekezetiség Gyulaffi Lestár írásaiban) címmel előadást is tartott.
Mint referátumában elmondta, Gyulaffi Lestár (1556--1606?) évtizedeken keresztül volt az Erdélyi Fejedelemség magasrangú tisztviselője, történelmi hitelességű jegyzetei irodalmilag sem jelentéktelenek. Írásaiból egy objektivitásra törekvő humanista alakja rajzolódik ki. Tárgyilagos szemléletére jellemző, hogy felekezeti hovatartozását mindeddig nem sikerült megnyugtatóan tisztázni. Ez nem csak az adott korban és a történelmi körülmények miatt meglepő, hanem azért is, mert Gyulaffi számos följegyzésében említ felekezeti szempontból különféleképpen értelmezhető eseményeket, személyiségeket. Az előadás során a KITI tanársegéde Gyulaffi ilyen jellegű megnyilatkozásait elemezte, és ezeken keresztül mutatta be azt a magatartásformát, a felekezeti kérdésekhez való mértéktartó viszonyulást, amely a korban kivételesnek számított, Gyulaffinak viszont a sajátja volt.

- A konferencia programja
- Sajtóbeszámoló:
TV-tudósítás és stúdió-beszélgetés
- illusztráció: Joris Hoefnagel, Clavdiopolis – Coloswar vulgo Clavsenbvrg: Transiluaniae civitas primaria, 1617 (Budapest, ELTE EK)

Nincsenek megjegyzések: