Keresés

2016. november 16., szerda

Vendégünk volt Gulyás Borbála

A Nyitott Napok 2016. november 9-i előadója Gulyás Borbála, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézetének tudományos munkatársa volt.
Az Egy 16. századi kalligráfus, Bocskay György (†1575) című előadás első felében Gulyás Borbála áttekintette a koraújkori kalligráfia mint új művészeti ág kialakulását, bemutatta néhány kiemelkedő képviselőjét, és röviden ismertette a legfontosabb írásmintakönyveket. Ez utóbbiak elterjedtségét jelzi, hogy az 1514-ben megjelent elsőt – három évszázad alatt – ezernél is több követte, és nagyjából minden negyedik német nyelvterületen jelent meg.
Az előadó ebben a kontextusban helyezte el Bocskay György (†1575) pályáját és művészetét. Megtudhattuk, hogy a kiváló kalligráfus előbb (1545–1554) Oláh Miklós magánírnoka, majd (1554-től haláláig) magyar udvari titkár, sőt 1562/1565-től haláláig királyi tanácsos is volt.
Írásmintakönyvek és címereslevelek mellett síremlék-feliratokat (I. Miksa császár, ill. Nádasdy Tamás nádor és felesége, Kanizsay Orsolya) is készített. Egyaránt járatos volt a gótikus és a humanista írástípusokban, kiválóan ismerte kora szakirodalmát, nagy invencióval, virtuóz módon alkotott.

Szakirodalom:
- Gulyás Borbála, Bocskay György = Magyar művelődéstörténeti lexikon, főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, Bp., Balassi, XIII, 2012, 340–342.
- Gulyás Borbála, Egy elfeledett armális a 16. század második feléből: Gersei Pethő János címerbővítő oklevele (1572), Ars Hungarica, 39(2013)/1: Liber decorum. Wehli Tünde köszöntése I., 61–66. [link]
- Gulyás Borbála, Bocskay György kalligráfus oklevelei a Habsburg házassági diplomácia szolgálatában, Ars Hungarica, 39(2013)/Supplementum: Tanulmányok Kelényi György tiszteletére, 54–58. [link]
- Gulyás Borbála, Bocskay György kalligráfus antikva betűs síremlékfeliratai: All’antica reprezentáció I. Ferdinánd bécsi udvarában, Művészettörténeti Értesítő, 63(2014), 265–306. [link]
- Gulyás Borbála, Inscriptions "all'antica" of the Sepulchral Monument of Emperor Maximilian I in Innsbruck by the Calligrapher George Bocskay, Frühneuzeit-Info, 26(2015), 219–227. [link]

- További képek az eseményről
A felvételeket Németh Katalin és Bibor Máté készítette.
- Eseménysorozatunk honlapja: konyvtartudomany.elte.hu/nyitottnapok

Nincsenek megjegyzések: