Keresés

2016. február 15., hétfő

Újrainduló Nyitott Napok

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete (ELTE BTK KITI)
a 2015/2016. tanév tavaszi félévétől kezdődően újraindítja
a Nyitott Napok előadássorozatot.

A Nyitott Napokat az ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszékének egykori vezetője, Voit Krisztina alapította 1995 októberében, aki a következőkben fogalmazta meg a nyilvános előadásfolyam küldetését: „A sorozat célja kettős: egyfelől az egyetemi hallgatóság számára szeretnénk olyan szakmai ismereteket nyújtani, amelyek kiegészítik és tovább bővítik a tantervben szereplő stúdiumok adta tudásanyagot, másfelől a könyvtáros szakma számára felkínálni [...] tájékozódási lehetőségeket.” Hosszú szünet után ennek szellemében indul újra a Nyitott Napok.


A rendezvény helyszíne
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja 
a szorgalmi időszak minden hónapjának egy-egy szerda délutánja, mindig 17:00 órai kezdettel

A 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterének programja
Február 24. 17:00
Kiszl Péter intézetigazgató köszöntője
Megemlékezés Voit Krisztináról
Barátné Hajdu Ágnes és Kiszl Péter (ELTE BTK KITI), Poprády Géza (OSZK)
*
A könyvtáros és orvostudós Semmelweis
Gazda István (Magyar Tudománytörténeti Intézet)

Március 9.
A zágoni parókia könyvtára
S. Sárdi Margit (ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék)

Április 20.
„Papirusz-stílus” a középkori könyvfestészetben. Egy családregény hagyományozódás-történeti konzekvenciái
Boreczky Anna (MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport)

Május 11.
Egy kevéssé ismert közép-európai Habsburg-kódexsorozat magyarországi vonatkozásai.
A Szent Korona legkorábbi ábrázolásai a 16. században
Pálffy Géza (MTA BTK Történettudományi Intézet)

A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára.
 *
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges: http://lis.elte.hu/reg

Nincsenek megjegyzések: