Keresés

2015. július 25., szombat

Intézetünk az MKE Vándorgyülésén

Fotó: OIK
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 2015. július 16-17-én Szolnokon rendezte meg 47. Vándorgyűlését, melynek  nyitó plenáris ülésén adták át a könyvtáros szakma idei kitüntetéseit. A megnyitón tanszékvezetőnk, az MKE új elnöke, Barátné dr. Hajdu Ágnes köszöntötte a részt vevő könyvtárosokat, s Ramháb Mária, dr. Kovács Ilona, dr. Hangodi Ágnes és Mennyeiné Várszegi Judit társaságában öt hazai és egy határon-túli könyvtárosnak adta át az MKE Emlékérmet. Díjat kapott az Év Fiatal Könyvtárosa, egy-egy kolléga Kovács Máté-díjat és Kertész Gyula-díjat kapott. A Vádorgyűlés díjazottjai, előadói és résztvevői között volt és jelenlegi hallgatóink, oktatóink szép számban képviselték Intézetünket, a rendezvény ideális körülményeket teremtett ismerkedésre, kapcsolatteremtésre és szakmai elmélyülésre egyaránt.
A Közkönyvtári Egylet – Gyermekkönyvtáros Szekcióban Kerekes Pál tartott előadást Polcunkon az e-könyv: digitális olvasnivaló a könyvtár falain belül és kívül címmel.
Fotó: OIK
Fodor János a Helyismereti szekcióban tartott nagy érdeklődéssel övezett előadást Könyvtári szereplehetőségek a közösségi médiában címmel. Tavalyi, hallgatóink részvételével végzett kutatásának eredményeire építve bemutatta a követendő gyakorlatot a megosztások megformálásában, s kiemelte az idővel, térrel kapcsolatos bejegyzések mérhető sikerességét. A kínálkozó szereplehetőség háttereként a felhasználók identitásukat védő, biztonságra törekvő magatartását elemezte, kimutatva a helytörténeti tudáskincs megosztásának, s az ezt gondozó intézmények kiemelt fontosságát az - e szempontból is biztonságos - megoszthatóság, valamint a tudásvágyat keltő közvetítő tájékoztatás tekintetében. Az előadást követően Sándor Tibor (FSZEK Budapest Gyűjtemény) felkérte oktatónkat egy helyismereti könyvtárosok számára szervezendő gyakorlati foglalkozás megtartására.
Boda Gáborné Köntös Nelli az Egyetemi Könyvtár képviselőivel, Kálóczi Katalin főigazgatóval és Székelyné Török Tünde osztályvezetővel tartott közös előadást a Vándorgyűlés Bibliográfiai szekciójában, az „Egyetemi könyvtárak minőségbiztosítása: hozzáférés a forrás-leírás korszerű fejlesztő eszközeihez” alcímet viselő programban. A Szabványos bibliográfiai rekordok a minőségi szolgáltatás érdekében – közös katalógusépítés tapasztalatai az ELTE könyvtáraiban című előadás elsősorban arra a kérdésre igyekezett választ adni, hogy a minőségmenedzsment rendkívül szerteágazó eszközrendszere hogyan alkalmazható a formai feltárás folyamatainak fejlesztésére, melyek azok a módszerek és eszközök, amelyek segíthetnek a rekordok, valamint a belőlük épülő katalógusok és bibliográfiai szolgáltatások minőségének javításában. Az előadók részletesen bemutatták az egyetem könyvtári hálózatának jellegzetességeit, a könyvtárak vezetésével és szakmai irányításával kapcsolatos sajátosságokat. A minőség folyamatalapú megközelítéséből kiindulva utaltak a formai feltárásnak a könyvtári munkafolyamatokban betöltött központi szerepére, a rekordok minőségének javítását döntő mértékben befolyásoló bibliográfiai szabványok és szabályzatok jelentőségére, valamint ezek hazai helyzetére.
A Bibliográfiai szekcióban tartott előadást doktori programunk hallgatója Vass Anna Johanna is. Dinamikus partnerség a könyvtárosi közösségben: az RDA fejlesztésének kommunikációja és tréningjei című előadása a szemantikus web új könyvtári szabványával ismertette meg az érdeklődőket.
Tanszékvezetőnk átadja az Év fiatal könyvtárosa díjat volt hallgatónknak, Börzsönyi Nórának
(Fotó: Mándli Gyula)
Barátné Hajdu Ágnes a díjazott kollégák körében
(Fotó: Mándli Gyula)
Érdeklődő közönség Fodor János előadásán
(Fotó: Mándli Gyula)
Szolnoki Főiskola, Aula, a Vándorgyűlés résztvevői
(Fotó: OIK)

Nincsenek megjegyzések: