Keresés

2014. április 12., szombat

Könyvtárhasználati óravázlatok - könyvbemutató

A Kis KTE sorozat 7. kötete hivatalos bemutatóján a Könyvtárostanáros Egyesülete Tavaszi Szakmai Napján Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető asszony mutatta be a Cs. Bogyó Katalin, Eigner Judit és általa szerkesztett Könyvtárhasználati óravázlatok c. kiadványt.

2014. április 3-án az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet - Pedagógiai Könyvtár és Múzeum dísztermében tartott Könyvtárostanáros Egyesülete Tavaszi Szakmai Napján a pedagógus portfólió, ill. a könyvtárostanári portfólió speciális módszertani követelményei voltak programon. A délelőtti elméleti előadások után (dr. Kotschy Beáta, Hock Zsuzsanna) délután 5 csoportban műhelymunkák keretében dolgozták fel a részleteket:1. Gyakorlati tanácsok a kezdéshez (csoportvezető: Eigner Judit)
2. Óra - és fejlesztési tervek (csoportvezető: Hock Zsuzsanna)
3. Kulcskompetenciák - indikátor táblázatának könyvtárostanári szakspecifikus értelmezése (csoportvezető: Nyírő Gizella)
4. A portfólió szabadon választható dokumentumai (csoportvezető: Rónyai Tünde)
5. Csoportprofil és tematikus terv (csoportvezető: Szakmári Klára)

Barátné Hajdu Ágnes bemutaja a művet

A délután zárásaként került sor a témához szorosan kapcsolódó kötet bemutatására. A kiadvány hiánypótló módon és a tervezés időszakában nem sejtett aktualitással jelent meg – hangsúlyozta Barátné Hajdu Ágnes szerkesztő.

A szerzők és szerkesztők csoportja

A könyv két egymástól jól elkülöníthető két részből áll. Az első részben kilenc, a KTE Így tanítom a katalógus használatát c. pályázatára beérkezett óravázlat, míg a második részben a könyvtárpedagógiai-tanár képzés keretében elkészült tizenegy további hallgatói óravázlat jelenik meg, segítve ezzel a könyvtárostanár portfóliójukat készítő kollégákat. A kötetben helyet kapott további három tanulmány is: Cs. Bogyó Katalin Rövid módszertani összegfoglaló és A hallgatói óravázlatokról, ill. Barátné Hajdu Ágnes A könyvtárhasználati órák helye a könyvtárpedagógia-tanárképzésben c. munkája.


Nincsenek megjegyzések: