Keresés

2013. június 2., vasárnap

Sebestyén György Fehér Gáborról, a Könyvtárosok Világnapján

Ez év április 14-kén volt a Könyvtárosok Világnapja, amelynek alkalmából a nyíregyházi Móricz Zsigmond Könyvtár meghívta Prof. Dr. Sebestyén Györgyöt, hogy a világnaphoz kapcsolódó, április 15-kén tartott rendezvényen tartsa meg az ünnepi beszédet.

A Móricz Zsigmond Könyvtár dísztermét zsúfolásig megtöltötte a közönség, az előadót Dr. Kührner Éva könyvtárigazgató és Nagy László volt igazgató mutatta be. Az előadás tárgya Fehér Gábor kéziratos hagyatéka volt, amelyet Prof. Dr. Sebestyén György a könyvtárnak kíván ajándékozni.

Sebestyén professzor nagybátyja, Fehér Gábor (1993-1941) író, költő, tanár emlékét Nyíregyháza születésének 120. évfordulója alkalmából is nagy becsben tartja: nevét utcanév őrzi, az Északi temetőben a családi síremlékét a városi önkormányzat gondozza, a korábbi Geduly Henrik Leánygimnázium jogutódjában, a Zrínyi Ilona Gimnáziumban emléktáblát állítottak tiszteletére.

Ezt az emléktáblát koszorúzta meg Sebestyén professzor, a könyvtár részéről elkísérte B. Mikula Edit igazgatóhelyettes és László Gézáné főkönyvtáros, az ELTE könyvtártudományi PhD program doktorjelöltje. A vendégeket a Zrínyi Ilona Gimnáziumban részéről Huszárné Kádár Ibolya igazgató, Kobzos István nevelési igazgatóhelyettes, valamint a diákok negyedik évfolyama üdvözölte.

Április 16.-án Sebestyén professzor a Móricz Zsigmond Könyvtár vezetői és László Gézáné társaságában tisztelgett Fehér Gábor sírja előtt is.

Nincsenek megjegyzések: