Keresés

2000. február 13., vasárnap

Horváth Péter

Horváth Péter

Budapest, 1937.dec. 24.

Tanulmányok

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, fizikus szak, Budapest, 1961.
 • Műszaki tudomány kandidátusa, 1974, ELTE egyetemi doktor, 1975.

Szakmai tevékenység

 • 2001-2003 A BME-OMIKK tudománytörténeti digitális archívumának és CD-kiadványainak főszerkesztője, a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás című folyóirat elektronikus változatának szerkesztője
 • 1999-nyugdíjas egyéni vállalkozó (könyvtári-informatikai szolgáltatások, kiadói-szerkesztői szolgáltatások /CD-lemezek szerkesztése/, egyetemi és főiskolai oktatás)
 • 1984-2000 A TMB, majd MTA Doktori Tanács Elektronikai és hiradástechnikai szakbizottságának tagja
  1993-1998 OMIKK általános főigazgató-helyettes
 • 1990-1992 OMIKK főigazgató,
 • 1984-1990 OMIKK kiadói igazgató,
 • 1983-1984 OMIKK Magyar Elektronika c. folyóirat alapító felelős szerkesztő,
 • 1980-1982 Medicor Művek Orvostechnikai osztályvezető,
 • (stratégiai tervezés, informatika, együttműködések szervezése),
 • 1970-1979 Medicor Művek fejlesztési osztály vezetője (betegőrző és hemodinamikai készülékek),
 • 1961-1970 Optikai Kutató Laboratórium, majd Elektronikai és Finommechanikai Kutató Intézet, tudományos segédmunkatárs, munkatárs (nukleáris orvosi műszerek, fejlesztése, a radioizotópos keringésvizsgálatok méréstechnikája).

Oktatási tevékenység

 • 2001-2003 ELTE BTK Könyvtártudományi és informatikai Tsz.: nappali és egyetemi szakképzés, előadás: könyvtári és információtudományi alapok; gyakorlat: információkeresésés a hálón; Ph.D. képzés: információtudomány - információtörténet;
 • 2001 SOTE-HIETE Informatikai Tsz: szakképzés, információkeresésés a hálón;
 • 2000-2001 ELTE BTK Könyvtártudományi és imformatikai Tsz.: egyetemi szakképzés, előadás: információkeresésés a hálón;
 • 1999-2000 Károli Gáspár Református Egyetem: információtudomány - információtörténet, könyvtári informatika, előadás;
 • 1997-2002 E TFK Könyvtártud. Tsz.: információkeresésés a hálón, speciális kollégium; hálóoldalak szerkesztése, gyakorlat;
 • 1997 a HIETE-n előkészületben lévő egészségügyi informatikus képzésben a Bevezetés az információtudományba tárgy tantárgyi felelőse;
 • 1997 Károli Gáspár Református Egyetem: számítástechnikai gyakorlat vezetése;
 • 1996-1997 ELTE TTK Könyvtártudományi Tsz.: posztgraduális képzés, előadás, információkeresésés a hálón;
 • 1974-1976 SOTE: speciális kollégium, orvosi méréstechnika;
 • 1972-1975 előadások UNIDO tanfolyamokon:orvosi elektronika.

Publikációk

 • Az információtudomány történeti háttere I-VIII. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás (megjelent a 2001. 4., 5.,. 6-7., 8., 9-10.,11. és a 2002. 1., 3. számban.)
 • Egészségügyi információk megszerzése, feldolgozása és visszakeresése. Könyvfejezet az Egészségügyi informatika c. könyvben. Szerk.: dr. Kékes Ede és mások. Medicina. Budapest, 2000.
 • Gábor Dénes élete és munkássága. CD-lemez a Magyar tudomány és technika nagyjai sorozatban (főszerkesztő és fejezetszerző, OMIKK 2000.)
 • Gábor Dénes emléklemez. CD-lemez (főszerkesztő és fejezetszerző, OMIKK, 2000.)
 • Horváth Péter, Koltay Tibor: Digitális könyvtári projektek. Tanulmány a Neumann ház megbízásából (1998.) http://www. Neumann_haz.hu
 • Horváth Péter: A magyar könyvtári rendszer fejlesztésének stratégiája. MKM pályázat II. díj (nyertes tanulmány, 1996.)
 • Horváth Péter: A magyar könyvtári rendszer fejlesztésének stratégiája. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 43. k. 10. sz. 375. o. (1996.)
 • Horváth Péter: Az elektronikus (digitális) könyvtár fejlesztése. Előadás a DAT-konferencián (Budapest, 1996. okt. 31.)
 • Horváth Péter: Kisérletek hiperdokumentum fejlesztésére. Előadás a Networkshop '98 konferencián (Győr, 1998 április)
 • Horváth Péter: Kisérletek hiperdokumentum fejlesztésére. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 44. k. 11. sz. 411. o. (1997.)
 • Információkeresés a világhálón. Fejezet a Templom egere című könyvben. Szerk.: Bogdányi Gábor (Harmat, 2002.)
 • Információmenedzsment. Posztgraduális egyetemi jegyzet (BME IMVT, 1998.)
 • Koltay Tibor, Horváth Péter: Digitális könyvtárak a világban. Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 45. k. 7. sz 255. o. (1998.)
 • Könyvtári automatizálás. Fejezet a Könyvtárosok kézikönyve IV. kötetében. (Osiris, 2002)
 • Wigner Jenő, Teller Ede. Szócikkek a Magyarok a világ természettudományos és műszaki haladásáért című CD-lemezen (OMIKK- ELTE TTK Oktatástechnikai Csoportja, 1999.)Nincsenek megjegyzések: