Keresés

2000. február 13., vasárnap

Barátné Dr. Hajdú Ágnes

Barátné Dr. Hajdú Ágnes
egyetemi adjunktus

Telefon: 485-5200/2236

Szoba: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 8-as szoba

E-mail: hajdu(a)jgypk.u-szeged.hu

Fogadóóra: Péntek 13.00-15.30


ÖnéletrajzSzemélyi adatok

Név: Barátné dr. Hajdu Ágnes
Szül.: Hódmezővásárhely, 1955. január 19.
Munkahely: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Könyvtártudományi Tanszék
Cím: 6723, Szeged, Szilléri sgt. 12.
Beosztás: tanszékvezető főiskolai tanár


Szakmai képzés, végzettség

1973-1979 ELTE könyvtár-fizika szak
1985 ELTE, egyetemi doktorátus
1995, 1996, 1997, 1998: British Council, menedzsment tanfolyamok különböző részterületeken
1997 ELTE, PhD fokozat
2000 JGYTF orosz szak


Munkahelyek

1979-1986JATE Központi Könyvtár, módszertani munkatárs
1986-1987JGYTF Központi Könyvtár, igazgató
1987-ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék, adjunktus
1989-1990JGYTF Könyvtártudományi Tanszék, adjunktus
1990-1992Somogyi-könyvtár, igazgató
1992-SZTE JGYTFK, Könyvtártudományi Tanszék, adjunktus, 1995-től docens, 1999-től tanszékvezető, 2000-től főiskolai tanár


Oktatott tárgyak

Könyvtári osztályozás - információkereső nyelvek, Kommunikáció és informatika, Könyvtári menedzsment, Adatbázisépítés


Nyelvismeret

angol, orosz


Szakmai szervezetekben való részvétel

Magyar Könyv Alapítvány, kuratóriumi tag 1996-ig
Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság, elnök 2000-től
Országos Kulturális Továbbképzési Akkreditációs Bizottság, elnök 2001-től
A könyvtárosi életpálya stratégiai munkabizottság, tag 2003-tól
MKE elnökségi póttag 2003-tól, alelnök 2007-től
MKE Csongrád megyei szervezet elnökségének tagja 2003-tól
MKE Műszaki Szekció, tag
Csongrád Megyei Könyvtáros, szerkesztő bizottsági tag
ISKO nemzetközi osztályozáselméleti társaság, tag
SZTE JGYTFK Kubatúra Bizottság, elnök 2003-tól
IFLA Knowledge Management Section Standing Commitee, tag 2005. márciustól, titkár 2006. augusztustól
UDC Consortium Advisory Board, tag 2005-től


Külföldi tanulmányutak az utóbbi években

1999 Svédország, Finnország
2000 Olaszország
2002 Spanyolország, Belgium
2003 Dánia, Olaszország, Spanyolország
2004 Spanyolország, Nagy-Britannia, Svédország
2005 Spanyolország, Olaszország, Írország
2006 Finnország, Ausztria, Dél-Korea
2007 Spanyolország


Konferenciák, előadások (a tanulmányutakon kívül) az utóbbi években

1998

 • A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. 1998. április 16-18. Szombathely = Szövegelemzés, tartalomelemzés, tartalmi feltárás: interdiszciplináris kapcsolatok / Barátné Hajdu Ágnes - Koltay Tibor.

2000

 • Felsőfokú iskolarendszerű képzés és továbbképzés - különös tekintettel a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karon, Békéscsaba, 2000. ápr.3.

2001

 • A könyvtárosképzés helyzete és szintjei. IKSZ konferencia. OSZK, Bp. 2001. ápr.3.
 • Az ETO jelene és jövője. KELLO előadássorozat. Kódex könyváruház, Bp. 2001. máj. 17.
 • Az iskolarendszerű képzés és továbbképzés a változó jogszabályok tükrében. OSZK-Könyvtári Intézet, Bp. 2001.máj.23.
 • Igények és kínálat: A képzési piac. Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Sopron, 2001. szept.24-25.
 • A szakfelügyeleti rendszer és az akkreditáció. OSZK-Könyvtári Intézet, Bp. 2001. október 9.

2002

 • Előadássorozat az ETO jelzetszerkesztési szabályainak változásairól, Bp. 2002. június

2003

 • Mire készítik fel a képző intézmények az informatikus könyvtárosokat? A könyvtáros életpálya változásai. Kecskemét, 2003. március 3.
 • Change in the Process of Cognition by Contemporary Information Technology.6th Conference of the ISKO Spanish Chapter, Salamanca, 2003. máj.5-7.
 • General Information Retrieval Language Dictionary in the National Széchényi Library (Hungary). 6th Conference of the ISKO Spanish Chapter, Salamanca, 2003. máj. 5-7.
 • Személyes emlékek Galyasi Miklósról. Előadás Galyasi Miklós centenáriumi emléknapján. Hódmezővásárhely, 2003. június 18.
 • Az információs műveltség átalakítása. Tudásalapú társadalom � információs műveltség. Nemzetközi konferencia. OPKM, Budapest, 2003. október 16-17.
 • Az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzés. Vitanap a könyvtárosképzésről. Informatikai és Könyvtári Szövetség, Budapest, 2003. november 6.

2004

 • UDC adaptation - possibilities and problems. Boras, 2004. április 26-30.
 • Knowledge organization of the Universal Decimal Classification � new solutions, user-friendly methods from Hungary. 8th International ISKO Conference, London, 2004. július 13-16.

2005

 • Norvég nap. MKE. Budapest, 2005. június 24.
 • The human dimension of knowledge organization. 7th Conference of the ISKO Spanish Chapter, Barcelona, 2005. július 6-8.
 • Hungarian new UDC edition. Libraries = A voyage of discovery. World Library and Information Congress. 71st IFLA General Conference and Council. Oslo, 2005. augusztus 11-21.
 • European convergence, formation and labour market in information and documentation. Salamanca, 2005. október 26-28.

2006

 • A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata. SZTE JGYTFK. Szeged, 2006. március 6-8.
 • Pupils in Primaries and Librarians. Two levels of the Information Society in Hungary és Usability and the user interfaces of the classical information retrieval languages. 9th International ISKO Conference. Bécs, 2006. július 3-9.
 • Revision in UDC = 72st IFLA General Conference and Council. Seoul, 2006. augusztus 17-26.

2007

 • Magyarok az Egyetemes Tizedes Osztályozás történetében � tradíciók, kiadások és kutatás. Új utakon a Pedagógusképző Kar. SZTE JGYPK. Szeged, 2007. április 10.
 • Az ETO - kiadás, aktualitások és teendők. Szombathely, 2007. április 5.
 • Heisenberg and the Structure of Concept - Content and Dimension. 8th Conference of the ISKO Spanish Chapter, 2007. április 18-20.
 • Könyvtárosképzés a változó világban. Hódmezővásárhely, 2007. május 11.
 • Az ETO - kiadás, aktualitások és teendők. Szeged, 2007. május 17.
 • Multilevel Education, Training, Traditions and Research in Hungary. UDC Conference. Information Access for the Global Community: an International Seminar on the Universal Decimal Classification. Hága, 2007. június 4-6.


Elismerések

1994, 1997 Pro Sciencia dolgozat irányító tanára
2002 Tudással Magyarországért emlékplakett
2003 Pro Juventute Kiváló dolgozó I.


Jelentősebb publikációk


Könyv, monográfia:

Kurrens időszaki kiadványok a jelentősebb szegedi könyvtárakban, 1980. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Szeged: JATE, 1981. 243 p.

Barátné Hajdu Ágnes: Egy évtized Móra után. A Somogyi-könyvtár története, 1934�1944. Szeged, 1985. 370 p. Disszertáció.

Barátné Hajdu Ágnes: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola oktatóinak tudományos publikációs jegyzéke, 1981�1985. Szeged, 1989. 282 p.

Informatika. 2. Szöveggyűjtemény. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Baja: Eötvös József Tanítóképző Főiskola, 1995. 325 p. Főiskolai jegyzet.

Informatika. 1. Szöveggyűjtemény. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Baja: Eötvös József Tanítóképző Főiskola, 1996. 345 p. Főiskolai jegyzet.

Barátné Hajdu Ágnes: Információkereső nyelvek. 1. Baja: Eötvös József Főiskola, 1996. 81 p. Főiskolai jegyzet.

Barátné Hajdu Ágnes: Információkereső nyelvek. 2. Baja: Eötvös József Főiskola, 1996. 94 p. Főiskolai jegyzet.

Barátné Hajdu Ágnes: Információkereső nyelvek. 1-2. bővített kiad. Baja: Eötvös József Főiskola, 1997. 110 p. Főiskolai jegyzet.

Barátné Hajdu Ágnes: Információkereső nyelvek. 3. Baja: Eötvös József Főiskola, 1997. 84 p. Főiskolai jegyzet.

Barátné Hajdu Ágnes: Információkereső nyelvek. 4. Baja: Eötvös József Főiskola, 1997. 76 p. Főiskolai jegyzet.

Babiczky Béla-Barátné Hajdu Ágnes: Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába. Bp.: Universitas, 1998. 224 p.

Fülöp Géza emlékkönyv. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Bp.: ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék, 1999. 225 p.

Barátné Hajdu Ágnes: A tartalmi feltárás alapjai. Bp.: Könyvtári Intézet, 2001. 35 p. (Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei)

Egyetemes Tizedes Osztályozás. UDC Publ. No. P057. Szerk., bevezető Barátné Hajdu Ágnes. 1/1-2.-2. köt. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár; Könyvtári Intézet, 2005. 536; 554; 843 p.

�Mert a szívnek teljességéből szól a száj.� Könyvtártudományi tanulmányok Hajdu Géza 80. születésnapjára. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Szeged: SZEK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2007. 292 p.


Könyvfejezet, közreműködés:

Barátné Hajdu Ágnes: Egy évtized Móra után = A Somogyi-könyvtár száz éve. Szerk. Péter László. Szeged: Somogyi-könyvtár, 1984, 123-155. p.

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Rövidített kiadás. FID Publ. No. 692. Közreműködött Barátné Hajdu Ágnes. 1-2. köt. Bp.: OMIKK, OSZK KMK, 1991, 387, 499 p., Újabb változatlan kiadások.

Egyetemes Tizedes Osztályozás. Rövidített kiadás. FID Publ. No. 692. Közreműködött Barátné Hajdu Ágnes. 1-2. köt. Változatlan utánnyomás. Bp.: OMIKK, OSZK KMK, 1996, 387, 499 p.

Az ETO helyzete a számítógépes integrált könyvtári rendszerek korában. In: Fülöp Géza emlékkönyv. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Bp.: ELTE Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék, 1999, 31-40. p.

Hajdu Géza: Az olvasókörök városa. Vásárhelyi körök 1945�2000. Bibliográfia: Barátné Hajdu Ágnes. Hódmezővásárhely: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2002. 133-164. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Szabó Sándor munkásságának válogatott bibliográfiája = Emlékkötet Szabó Sándor 70. születésnapjára. Szerk. Hangodi Ágnes, Ládi László. Bp.: ELTE BTK IKI Főiskolai Könyvtár-Informatikai Központ, 2005, 15-18. p.

Barátné Hajdu Ágnes: A percepció lehetőségei az ismeretszervezésben = Emlékkötet Szabó Sándor 70. születésnapjára. Szerk. Hangodi Ágnes, Ládi László. Bp.: ELTE BTK IKI Főiskolai Könyvtár-Informatikai Központ, 2005, 21-35. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Az érzékelés és megjelenítés lehetőségei, különös tekintettel az ETO-ra = In: �Mert a szívnek teljességéből szól a száj.� Könyvtártudományi tanulmányok Hajdu Géza 80. születésnapjára. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Szeged: SZEK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2007. 199-220. p.

A könyvtáros életpálya modell a stratégiák tükrében = Kultúraközvetítés. Szeged: SZTE JGYTFK 2006 [megjelenés alatt]


Cikkek, tanulmányok:

Barátné Hajdu Ágnes: Beszélgetés a magyar irodalomtörténeti tanszék könyvtárosával. Csongrád megyei könyvtáros, 16. évf. 1984. 1-2. sz. 52-56. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Két könyvtárban. Csongrád megyei könyvtáros, 16. évf. 1984. 3-4. sz. 146-148. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Munka egy könyv- és médiatárban. Csongrád megyei könyvtáros, 17. évf. 1985. 3-4. sz. 132-135. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Fordítóiroda Szegeden. Csongrád megyei könyvtáros, 18. évf. 1986. 3-4. sz. 214-216. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Könyvtárfelelős oktató. Csongrád megyei könyvtáros, 18. évf. 1986. 1-2. sz. 59-61. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Nappali tagozatos könyvtárosképzés. Csongrád megyei könyvtáros, 21. évf. 1989. 1-2. sz. 7-13. p.

Könyvekben őrzött múlt a nagy hagyományú középiskolák könyvtáraiban. Kiállítási katalógus. Előszó: Barátné Hajdu Ágnes. Lekt. Barátné Hajdu Ágnes. Szeged, 1991, Somogyi-könyvtár. 46 p.

Barátné Hajdu Ágnes: Felhasználók tanulmányozása Sheffieldi Egyetemen. = Tudományos Műszaki Tájékoztatás, 38. évf. 1991. 8. sz. 358-361. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Egy író-olvasó találkozó ürügyén. Csongrád megyei könyvtáros. 24. évf. 1992. 1-2. sz. 10-11. p.

Barátné Hajdu Ágnes: A könyvtárak helyzete Svédországban, különös tekintettel a területi ellátás problémájára. Szeged, 1993. 16 p. Útijelentés.

Barátné Hajdu Ágnes: A közművelődési könyvtárak fejlesztési, vezetési, finanszirozási kérdései Belgiumban: Együttműködési lehetőségek. Szeged, 1993. 14 p. Útijelentés.

Barátné Hajdu Ágnes: Beszámoló a Magyar Könyv Alapítvány 1993. évi tevékenységéről. Könyvtári és Informatikai Kamara. Hírek, Információk. 1994. 2. sz. 2-3. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Beszámoló a Magyar Könyv Alapítvány 1994. évi tevékenységéről. Könyvtári és Informatikai Kamara. Hírek, Információk. 1995. 2. sz. 2-3. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Összevont könyvtárak, megosztott feladatok Luxenburgban. Szeged, 1995. 13 p. Útijelentés.

Barátné Hajdu Ágnes: Tanulmányúton az USIA-val. Szeged, 1995. 51 p. Útijelentés.

Barátné Hajdu Ágnes-Fejős László: Az ETO Master Reference File (MRF) magyar változatának munkálatai. = Könyvtári levelező/lap, 1997. 5. sz. 10-12. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Születésnap = Könyvtári levelező/lap, 1998. 4. sz. 30-31. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Fülöp Géza (1928-1998) = Könyvtári levelező/lap, 1998. 6-7. sz. 22-23. p.

Barátné Hajdu Ágnes: Egy szép ünnepnap = Könyvtári levelező/lap, 1999. 11. p.

Barátné Hajdu Ágnes-Koltay Tibor: A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása. 1998. április 16-18. Szombathely. = Szövegelemzés, tartalomelemzés, tartalmi feltárás: interdiszciplináris kapcsolatok. szombathely: BDTF, 1999. 2. köt. 427-431. p.

Barátné Hajdu Ágnes: A könyvtár-informatikus szakemberképzés jövője a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2000. 47. évf. 6-7. sz. 282-284. p.

Barátné Hajdu Ágnes: A Fülöp Géza emlékkönyv bemutatása. = Könyvtári Figyelő, 2000. 10 (46). évf. 1-2. sz. 35-37. p.

Barátné Hajdu Ágnes: A Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság eddigi tevékenysége és feladatai. = Könyvtári levelező/lap, 2001. 5. sz. 6-9. p.

Ágnes Hajdu Barát: Change in the Process of Cognition by Contemporary Information Technology = Tendencias de Investigación en Organización del Conocimiento � Trends in Knowledge Organization Research. Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003, p. 351-355.

Ágnes Hajdu Barát: General Information Retrieval Language Dictionary in the Széchényi National Library (Hungary) = Tendencias de Investigación en Organización del Conocimiento � Trends in Knowledge Organization Research. Salamanca, Universidad de Salamanca, 2003, p. 463-468.

Ágnes Hajdu Barát: Knowledge organization of the Universal Decimal Classification � new solutions, user-friendly methods from Hungary = Knowledge Organization and the Global Information Society. Ed. Ia C.McIlwaine. Würzburg, Ergon Verlag, 2004, p. 173-178.

Barátné Hajdu Ágnes: Babiczky Béla = Könyvtári levelező/lap, 2004. 3. sz. p. 13�14.

Barátné Hajdu Ágnes: Babiczky Béla (1919�2004) = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. évf. 2004. 5. sz. 218. p.

Ágnes Hajdu Barát: Knowledge organization of the Universal Decimal Classification � new solutions = Extension and Correction to the UDC. 26. The Hague : UDC Consortium, 2004, p.7-12. (CD-n is)

Barátné Hajdu Ágnes: A tükröző szöveg. Koltay Tibor: Referálás: elmélet és gyakorlat című könyvéről = Szemiotikai szövegtan. Szerk. Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. 16. köt. Szeged: JGYTF K., 2005. (megjelenés előtt)

Barátné Hajdu Ágnes: Az információs műveltség átalakítása = A könyvtár- és információtudományi képzés helyzete és jövője. Tanulmányok. Szerk. Celler Zsuzsanna, Csík Tibor, Cziráky Istvánné. Bp.: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2005, 9-18.

Barátné Hajdu Ágnes: Központban az információ = Könyvtári Figyelő, 2005. 15(51). évf. 4. sz. 847�856. p.

Ágnes Hajdu Barát�László Fejős: New Hungarian UDC edition � Extension and Correction to the UDC. 27. Tha Hague: UDC Consortium, The Hague MMV, 2005, p. 8�12. (CD-n is)

Ágnes Hajdu Barát: The Relationship between Human Perception and Knowledge Organization = La dimensió humana de l'organizació del coneixement - La dimensión humana de la organización del conocimiento - The human dimension of knowledge organization/Ed. Jesús Gascón, Ferran Burguillos, Amadeu Pons. Barcelona : Universitat de Barcelona Departament de Biblioteconomia i Documentació, 2005, p. 286-295.

Ágnes Hajdu Barát: Usability and the user interfaces of classical information retrieval languages = Knowledge Organization for a Global Learning Society. Ed. Gerhard Budin, Christian Swertz, Konstantin Mitgutsch. Würzburg: Ergon Verlag, 2006, p. 115-122.

Barátné Hajdu Ágnes: Az IFLA egyik legfiatalabb szekciója a Tudásmenedzsment Szekció = TMT, 2006. 53. évf. 5. sz. 245-249. p.

Barátné Hajdu Ágnes - Patkósné Hanesz Andrea: A 80 éves Hajdu Géza köszöntése = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2006. 11.sz. 57-58.p.

Barátné Hajdu Ágnes - Patkósné Hanesz Andrea: �Neki életeleme, vezérlő csillaga lett a folytonos szellemi építkezés� - a 80 éves Hajdu Géza köszöntése = Könyvtári levelező/lap, 2006. 11.sz. 17-20.p.

Barátné Hajdu Ágnes - Patkósné Hanesz Andrea: Remények, sors, akarat - Hajdu Géza 80 éves = Csongrád Megyei Könyvtáros 2006 [megjelenés alatt]

Usability and responsibility = Extension and Correction to the UDC. 28. The Hague : UDC Consortium, The Hague MMVI, 2006, p.46-55. (CD-n is)

A magyar ETO-kiadás munkálatai. Hazai és nemzetközi tapasztalatok = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2007. 2.sz. 20-39.p.


Lektorálás:

A könyvtár kezelése. Szerk. Katsányi Sándor. Lekt. Barátné Hajdu Ágnes, Surján Miklós. Budapest, 1990. KMK. 306 p.

Pálvölgyi Mihály: Információfeldolgozás, információkereső nyelvek. Lekt. Barátné Hajdu Ágnes. Szombathely: BDTF, 1998. 327, [5] p.

Könyvtári raktározási táblázatok. Lekt. Barátné Hajdu Ágnes. Bp.: OSZK-KMK, 1998. 97 p.

Koltay Tibor: Referálás: elmélet és gyakorlat. Lekt. Barátné Hajdu Ágnes. Bp.: Könyvtári Intézet, 2003. 80 p. (Továbbképzés felsőfokon)


Nincsenek megjegyzések: