Keresés

2000. február 13., vasárnap

Dr. Kiszl Péter

Dr. Kiszl Péter
egyetemi adjunktus
intézeti titkár

Telefon: 485-5200/2236

Szoba: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., 7-es szoba

E-mail: pkiszl(a)ludens.elte.hu

Fogadóóra: szerda 9:15-10:15 és csütörtök 14:30-15:30 között

Kutatási területek: üzleti információ és a könyvtárak, céginformációs rendszerek, információbrókeri tevékenység, vállalati információgazdálkodás, információ- és tudásmenedzsment, vállalkozói kompetenciák a könyvtárosképzésben

ÖnéletrajzMunkahely, beosztás:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar

Informatikai és Könyvtártudományi Intézet

Könyvtártudományi Tanszék

2001 - 2005. egyetemi tanársegéd

2002 - informatikus könyvtáros szak tanulmányi- és kreditfelelőse

2005 - egyetemi adjunktus

2005 - kifutó főiskolai informatikus könyvtáros képzés megbízott felelőse

2005 - Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézetének megbízott előadója

2005-ben Corvinus Egyetem Üzleti Iskolájának megbízott előadója

2006 - intézeti tanács tagja

2006 - informatikus könyvtáros BA képzés információ- és tudásmenedzsment szakirány felelőse

2007 - intézeti titkár

2007 - kari oktatási és képzési bizottság tagja


Tanulmányok:

1996 - 2001. okleveles könyvtáros kitűnő minősítéssel, ELTE BTK

1998 - 2002. közgazdász kereskedelmi szakon kiváló minősítéssel, Szolnoki Főiskola

2001 - 2004. PhD "summa cum laude" 100%-os minősítéssel,

ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, könyvtártudományi program

A doktori értekezés

 • címe: Könyvtárak az üzleti információk közvetítésében, különös tekintettel a céginformációs szolgáltatásokra
 • témavezetője: Prof. Dr. Sebestyén György tanszékvezető egyetemi tanár, doktori program vezető
 • opponensei: Dr. Kis-Tóth Lajos rektorhelyettes, intézetigazgató főiskolai tanár; EKF és Dr. Pálvölgyi Mihály tanszékvezető főiskolai tanár; BDF


Egyéb képzettségek:

1998 Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL)


Nyelvtudás:

1998 orosz C típusú középfokú állami nyelvvizsga (ÁNYB)

1998 latin nyelvi egyetemi záróvizsga (ELTE BTK)

2000 angol C típusú alapfokú lektorátusi nyelvvizsga (ELTE BTK)

2002 angol doktori nyelvvizsga (ELTE BTK)


Szakmai közéleti tevékenység:

 • 2005 - Magyar Információbrókerek Egyesületének (MIBE) alelnöke,
  "A könyvtáros mint információbróker - térítéses információszolgáltatás a könyvtárban" című akkreditált továbbképzési program felelőse,
  országos szakmai konferenciák szervezője,
  MIBE hírlevél szerkesztője


Egyéb tevékenységek:

 • Sz-44/2004. névjegyzéki sorszám alatt az Oktatási és Kulturális Minisztériumban bejegyzett könyvtári (kulturális) szakértő
 • rendszeres lektori közreműködés a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás című szakfolyóirat számára
 • hallgatók tutorálása


Oktatás és vizsgáztatás, szakdolgozati témavezetés az informatikus könyvtáros szak kifutó főiskolai, egyetemi, valamint BA képzés összes tagozatán, tantárgyak (2001-2007):

Proszeminárium; Dokumentum leírás; Információforrások; Információs rendszerek; Internetes keresési technikák; Vállalkozói, üzleti ismeretek, információforrások; Gazdasági, vállalkozói, jogi ismeretek; Információbrókeri ismeretek, térítéses információszolgáltatások; Könyvtárügyi, könyvtártani szakszeminárium; Tájékoztatási, információforrások szakszeminárium; Könyvtári és informatikai menedzsment, Szakdolgozati szeminárium


Közreműködés tudományos minősítésekben (2006- ):

Doktori (PhD) felvételi, szigorlati, védési bizottságok tagja


Egyéb oktatási tevékenység:

 • 2006 Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) felső- és középvezetői részére Üzleti információ, digitális kompetencia címmel szervezett információkeresési készségfejlesztő tréning előadója, illetve gyakorlatvezetője


Tananyagfejlesztés, akkreditációs munka:

 • 2001 - 2002 közreműködés az informatikus könyvtáros kredites képzés tantervének összeállításában, üzleti információval kapcsolatos új tantárgyak kidolgozása (Vállalkozói, üzleti ismeretek, információforrások, Információbrókeri ismeretek, térítéses információszolgáltatások)
 • 2006 - az informatikus könyvtáros BA és MA szakalapítási konzorcium tagja és a szakindítási tanszéki munkacsoport titkára; két önálló szakirány kidolgozója:
  BA - információ- és tudásmenedzsment
  MA - üzleti információmenedzsment


Külföldi ösztöndíjak, tanulmányutak:

 • 2002 (7 nap) London, Internten Librarian International konferencia és British Library
 • 2005 (7 nap) Prága, Cseh Nemzeti Könyvtár (Magyar Ösztöndíj Bizottság támogatásával)


Hallgatói projektek vezetése:

 • hírszerkesztés a KIT Hírlevél számára
 • közreműködés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Közhasznú Információs Adatbázisának (KIA) építésében
 • ÜzletInfo (Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával)


Sikeres pályázati szereplések:

 • 2002 Elektronikus információszolgáltatás (képzés és számítástechnikai eszközök beszerzése) Informatikai és Hírközlési Minisztérium közreműködő
 • 2005 Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak című kötet megjelentetése Nemzeti Kulturális Alap témavezető
 • 2005 Cseh rövid szakmai tanulmányút (Prága, Cseh Nemzeti Könyvtár) Magyar Ösztöndíj Bizottság témavezető
 • 2006 ÜzletInfo (Üzleti információ az üzleti információról című tájékoztató felület elkészítése) Nemzeti Kulturális Alap témavezető
 • 2006 Szakképzési hozzájárulás számítástechnikai eszközfejlesztésre az üzleti információval foglalkozó kurzusok számára Bains Kavics Kft.témavezető
 • 2007 Kutatók Éjszakája (Több tudás egy csárdában - Az információkutatók éjszakája) Európai Bizottság - Tempus Közalapítvány, Prím Online, Adverticum, Pest Buda Körút Terasz Kulturális Egyesület témavezető


Publikációk


Könyv:

Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak. Az előszót írta: Prof. Dr. Rózsa György, lektorálta: Dr. Pálvölgyi Mihály. Közreadta az ELTE. Budapest, Traduirex. 2005. 235 p. (A kötet megjelenését támogatták: NKÖM-NKA, MIBE)

Recenziók:

 • Árokszállási Gábor: Információbróker a könyvtárakban? = Számítástechnika. 2005. április 13.
 • Janics Edina - Székelyné Török Tünde: Kiszl Péter: Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak. = A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője. 35. évf. 2005. 3. sz. 51-52. p.
 • Kerekes Pál: Információbróker? IT mentor könyvtárak. = Prím Online. 2005. április 13.
 • Információ-bróker szakkönyv magyarul. = SG.hu Hírmagazin. 2005. április 13.
 • Információbróker a könyvtárakban. = Népszava. 2005. április 20.
 • Nagy Zsuzsanna: Üzleti információ - a könyvtárak megújulása: helyzetkép és egy lehetséges út. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 52. évf. 2005. 7-8. sz. 358-359. p.
 • Szivi Józsefné: Üzleti információért is forduljon könyvtárosához! Információ-rendszerező szakmunka a könyvtári információszolgáltatás egy területéről. = Könyvtári Levelező/lap. 17. évf. 2005. 5. sz. 33-34. p.
 • Tóth Máté: Üzleti információ és a könyvtárak. = Könyvtári Figyelő. 2005. 15. (51.) évf. 3. sz. 583-587. p.


Televíziós szereplések a könyv kapcsán:

 • 2005. április 18. Magyar ATV, Más-Nap. Riporter: Ács Mónika
 • 2005. május 2. Magyar Televízió (M2), Záróra. Műsorvezető: Rózsa Péter
 • 2005. május 3. Magyar Televízió (MTV), Napi Mozaik. Műsorvezető: Dióssy Klári, Mann Dániel
 • 2005. május 17. TelePaks, Mozaik. Riporter: Préházi Ildikó

Tanulmányok, folyóiratcikkek:

 1. Beszámoló a DAT 2000 konferencia "Üzleti információk online" című szekcióüléséről. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 48. évf. 2001. 2. sz. 80-84. p.
 2. Bonnier az élvonalban. Koncentráció a hazai céginformációs piacon. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 52. évf. 2005. 3. sz. 122-125. p.
 3. Business - informatikus könyvtáros hallgatóknak. A vállalkozói, üzleti információ oktatása a felsőfokú könyvtárosképzésben. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 51. évf. 2004. 11. sz. 484-494. p.
 4. Céginformáció - dióhéjban. = BOSS Magazin. 3. évf. 2001. 11. sz. 42-45. p.
 5. Céginformációs adatszolgáltatások a hazai könyvtárakban. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 9. évf. 2000. 12. sz. 19-30. p.
 6. Hallgatói projektek az ELTE BTK könyvtártudományi tanszékén. = Könyvtári Levelező/lap. 17. évf. 2005. 2. sz. 10-11. p.
 7. Hogyan tovább? Üzleti információszolgáltatás a magyarországi könyvtárakban. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 51. évf. 2004. 9. sz. 371-378. p.
 8. Információból üzlet. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 54. évf. 2007. 3. sz. 133-135. p. [Információból üzleti érték című kötet ismertetése.]
 9. Az információgazdálkodás kihívásai a globális információs gazdaság korában. = Vezetéstudomány. 36. évf. 2005. 2. sz. 38-46. p.
 10. Internet Librarian International. London, 2002. = Könyvtári Levelező/lap. 14. évf. 2002. 6. sz. 28-29. p.
 11. A jövő információbrókerei: könyvtáros hallgatók felkészítése a vállalkozási tevékenységre. = Információból üzleti érték. Az információbróker környezet és munkája. Szerk. Mikulás Gábor. Budapest, MIBE. 2006. 67-73. p.
 12. A könyvtárosképzés jelene és jövője az átalakuló magyar felsőoktatásban. = Könyvtári Levelező/lap. 19. évf. 2007. 6. sz. 3-6. p.
 13. Lépéskényszerben. Az üzleti információszolgáltatások fejlesztése a hazai könyvtárakban. = A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője. 36. évf. 2006. 2. sz. 3-4. p.
 14. Magyarországi céginformációs rendszerek tipizálása. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 49. évf. 2002. 6-7. sz. 231-247. p.
 15. OVID konferencia a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában. = Könyvtári Levelező/lap. 15. évf. 2003. 3. sz. 22-23. p.
 16. Paks történeti bibliográfiája. = Várossá válni... Várostörténeti tanulmányok. Paks, 1979-1999. Szerk. Kernné Magda Irén. Paks, Paks Város Önkormányzata. 2001. 317-331. p. [Kernné Magda Irénnel közösen]
 17. Rendszerváltás a könyvtárakban. Közkönyvtárak a gazdasági információk közvetítésében. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 47. évf. 2000. 4. sz. 171-181. p.
 18. Üzleti információs ismeretek könyvtáros hallgatóknak. = Könyvtári Levelező/lap. 15. évf. 2003. 7. sz. 21-22. p.
 19. Üzleti információszolgáltatás a magyarországi könyvtárakban! Megjegyzések Mikulás Gábor hozzászólásához. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 52. évf. 2005. 2. sz. 73. p.
 20. Vállalkozói, üzleti információforrások című kurzus az ELTE BTK Könyvtártudományi - Informatikai Tanszékén. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 11. évf. 2002. 5. sz. 28-33. p.


Konferencia előadások:


Interjúk, sajtószereplések:

Szakmai rendezvények szervezése:

Aktualizálva: 2007. december 19.

Nincsenek megjegyzések: