Keresés

2021. május 30., vasárnap

Meghívó - Vass Anna Johanna doktori védése


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskolája nevében
tisztelettel meghívjuk Önt

Vass Anna Johanna
Resource Description and Access. Az RDA hatása a jövő katalogizálási gyakorlatára
című PhD disszertációjának nyilvános vitájára,

amelyet
2021. június 4-én (pénteken) 10:00 órától
tartunk az MS Teams alkalmazásban.

A bírálóbizottság elnöke:
Barátné Dr. Hajdu Ágnes PhD, egyetemi tanár

A disszertáció opponensei:
Dr. Németh Katalin PhD, egyetemi adjunktus
Dr. Dudás Anikó PhD, könyvtárvezető

A bírálóbizottság titkára:
Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD, c. egyetemi docens

A bírálóbizottság további tagjai:
Dr. Kiszl Péter PhD, habilitált egyetemi docens
Dr. Virágos Márta PhD, tudományos főmunkatárs
Dr. Csík Tibor PhD, egyetemi adjunktus

A disszertáció témavezetője:
Dr. Sebestyén György CSc, professor emeritus
*

Nincsenek megjegyzések: