Keresés

2017. szeptember 13., szerda

Nyitott Napok 2017. őszén

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
Könyvtár- és Információtudományi Intézete (ELTE BTK KITI)
az őszi félévben is folytatja a Nyitott Napok előadássorozatot.

A rendezvény helyszíne:
az ELTE BTK KITI tanterme (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)
A rendezvény időpontja:
a szorgalmi időszak minden hónapjának egy-egy szerda délutánja, 
mindig 17:00 órai kezdettel. 
A kb. 50–60 perces, nyilvános előadások végén lehetőség nyílik kérdésekre, vitára. 
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.

A 2017/2018. tanév őszi félévének tervezett programja:

2017. szeptember 27.
Gondolatok a zöld könyvtárról és annak gyakorlatáról 
Dubniczky Zsolt (ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára) 

2017. október 11.
Megemlékezés Soltész Zoltánné Juhász Erzsébetről, halálának huszadik évfordulója alkalmából 
A Berlász Piroska által Soltész Zoltánné hagyatékából az ELTE BTK KITI könyvtárának adományozott dokumentumok bemutatása 

Kiszl Péter intézetigazgató köszöntője 

Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető bevezetője 

"Aurum probatur flamma ..." Emlékek Soltész Zoltánnéról 
W. Salgó Ágnes (OSzK) 

Táblanyomatok, ősnyomtatványok, antikvák és Soltész Zoltánné 
Farkas Gábor Farkas (OSzK) 

2017. november 29.
Furchtbar? fruchtbar! avagy mire jók a hibák... 
Haader Lea (MTA Nyelvtudományi Intézet) 

2017. december 6.
Egyetemes tudás és nemzeti múlt. A könyvtár mint épülettípus klasszifikálódása a 19. században 
Papp Gábor György (MTA BTK Művészettörténeti Intézet) 

*
Beszámolók és képek blogunkban a Nyitott Napok korábbi eseményeiről

Nincsenek megjegyzések: