Keresés

2017. szeptember 12., kedd

A tanulás és a tanítás értékelése

Az ELTE Tanárképző Központja által az Eötvös Kiadó gondozásában megjelentetett Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái sorozat 4., A tanulás és a tanítás értékelése címet viselő lektorált tanulmánykötetében (szerk. Károly Krisztina és Homonnay Zoltán) külön fejezetben olvashatók intézetünk oktatóinak közleményei:

7. Könyvtár és értékelés
Kiszl Péter: Mérés és értékelés könyvtári környezetben 299-315. p.
Barátné Hajdu Ágnes – Németh Katalin: A könyvtárhasználati órák értékelésének speciális módszerei 316-327. p.
Senkei-Kis Zoltán: A könyvtárosképzés értékelése a hallgatók szemével 328-338. p.

A tanulmánykötet-sorozat szerkesztőbizottságának tagjai intézetünk részéről Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető és Kiszl Péter intézetigazgató.

- A kiadvány elektronikus formában letölthető
- A kiadványfejezet előzményeiről blogunkban olvashat


Nincsenek megjegyzések: