Keresés

2017. április 26., szerda

Vendégünk volt S. Sárdi Margit

A Nyitott Napok tavaszi félévének harmadik rendezvényére április 19-én került sor. Vendégünk, S. Sárdi Margit, az ELTE BTK Régi Magyar Irodalom Tanszékének nyugdíjas docense előadásában elmondta, hogy a 17–18. században a középkori eredetű, Istenre hagyatkozó, a gyógyítással szemben szkeptikus szemléletet a fűben-fában orvosságot sejtő empiria térnyerése után fokozatosan kiszoríttotta az okokat fölismerő, hatóanyagokkal operáló orvostudomány és gyógyszerészet. A kialakulóban lévő hivatásos orvostudomány és a hagyományokat őrző népi kultúra között hídként létezett egy közvetítő réteg, az elit laikus gyógyító irodalom. A kéziratos gyógyító könyvek írói papok, nemesek, főrangú férfiak és nők, akik ismerték és felhasználták a régebbi gyógyító és füveskönyvek anyagát, de azokat a saját tapasztalataikkal egészítették ki.
Az előadás emellett vázolta az Intra Hungariam sorozat kiadásának elveit, és fölhívta a figyelmet néhány, a kiadás során elért tudományos eredményre is.


S. Sárdi Margit publikációi a témáról:
- Főrangú hölgyek gyógyfüves könyvei = Áldás és átok, csoda és boszorkányság, szerk. Pócs Éva, Bp., Balassi, 2004 (Tanulmányok a transzcendensről, 4), 203–221.
- Bethlen Kata orvosló könyve, Magyar Könyvszemle, 124(2008), 69–71.
- Mágikus gyógyító eljárások 17–18. századi kéziratos recepteskönyvekben = Mágikus és szakrális medicina, szerk. Pócs Éva, Bp., Balassi, 2010 (Tanulmányok a transzcendensről, 7), 524–545.
- Perinatális tanácsok az elit laikus gyógyító kéziratokban = Minden dolgok folytatása: Tanulmányok Deáky Zita 60. születésnapjára, szerk. Smid Bernadett, Bp., 2016, 381–395.

Gyógyító kéziratok kiadása az Attraktor kiadó Intra Hungariam sorozatában:
- Bethlen Kata Orvosló könyve: Anno 1737, kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2012 (Intra Hungariam, 4).
- Szentgyörgyi János, Testi orvosságok könyve, kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2013 (Intra Hungariam, 6).
- Háziasszonyi fortélyok a 18. században, kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2013 (Intra Hungariam, 7).
- Mindenféle orvosságoknak rend szedése. XVII. századi gyógyító
receptes kézirat,
kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2013 (Intra Hungariam, 8).
- Próbált orvosságok leírva: Válogatás XV–XVII. századi gyógyító receptes kéziratokból, kiad. S. Sárdi Margit, Máriabesnyő, Attraktor, 2013 (Intra Hungariam, 9).
- Csenálossi Ravazdi András, Méhtolmács: 1788, Máriabesnyő, Attraktor, 2013 (Intra Hungariam, 9).

- További fényképek galériánkban.
- Az eseménysorozat honlapja / beszámolók és fényképek a korábbi előadásokról blogunkban

Nincsenek megjegyzések: