Keresés

2016. június 10., péntek

Egy hivatás 120 éve - tiszteletpéldány könyvtárunkban

A Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal 1896 tavaszán kezdte meg működését, melyet 1920 és 1949 között Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság néven folytatott. A teljes állami intézményrendszer átszervezését követően, 1949-től egészen az 1996. évi centenáriumig viselte az Országos Találmányi Hivatal nevet, majd ekkor visszakapta a patinás Magyar Szabadalmi Hivatal elnevezést. 2011. január 1-től az intézmény új neve: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jól tükrözi a jelentősen kibővült feladat- és hatáskört.
A hivatal fennállásának 120. évfordulója alkalmából megjelent, gazdagon illusztrált ünnepi kötet két tiszteletpéldányával gyarapodott intézeti könyvtárunk. A könyv szerkesztője és két fejezetének szerzője intézetünk címzetes egyetemi docense, Tószegi Zsuzsanna.
A könyv hat fejezete Magyarország polgárosodását, a hivatal jogi státuszának kialakulását és fejlődését, az elmúlt évtizedek legfontosabb történéseit, az iparjogvédelem számokban tükröződő eredményeit, a szellemitulajdon-védelmi tevékenységet segítő testületeket, valamint a 120 év alatt az intézmény élén munkálkodó elnökök rövid pályarajzát mutatja be. A könyvet a csaknem 400 képről készült, jól dokumentált képjegyzék, illetve az irodalomjegyzék egészíti ki.

Egy hivatás 120 éve : a Magyar Királyi Szabadalmi Hivataltól a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivataláig. Szerkesztette Tószegi Zsuzsanna. Budapest : Typotex Kiadó, 2016. 276 o.

Nincsenek megjegyzések: