Keresés

2014. október 20., hétfő

Élő, eleven műveltségért - sikeres szakmai napot rendeztünk

Egy bonyolult probléma megoldására, összegző tisztázására aligha vállalkozhat egy szakmai nap, de sikerrel, globális konferencia is csak ritkán. Az Intéztünk által az Országos Könyvtári Napok Okoskönyvtár tematikus napjának keretében szervezett E-book, e-olvasás rendezvény sikerének titka az lehetett, hogy létező szakmai érdeklődést szolgált magas szinten: a problémakör sokszínű, szakértői felmutatásával, a sztereotípiák kontextusának tisztázásával, elméleti és gyakorlati érdeklődést egyaránt kielégítő, kollegiális megközelítésben.
A Kar vezetését képviselve, ám jórészt saját, bölcsész-informatikai kötődésére  hivatkozva hangsúlyozta a kérdéskör fontosságát megnyitójában Orlovszky Géza, majd a digitalizálási projektekben korábban személyesen is részt vett Biró Albert fejtette ki a Könyvtári Napok nyitó satótájékoztatóján  már rendezvényünkre is utaló véleményét: az elektronikus könyvtárat ne csak a kormány digitalizációs programja alapján képzeljék el, hanem az e-könyv kérdéskör felől is.
Kiszl Péter megnyitójában - a közönséget egy 20 évvel korábbi szakmai programunk előadáscímeivel szembesítve - arra mutatott rá, hogy a könyvtárosképzésben már akkor évtizedekkel előre, a most jelenné vált problémák felé tekintettünk. Kritikus társadalmi, tudományos és üzleti problémák kezeléséhez csakis a minőségi képzés folyamatos fejlesztésével, az új elméletek oktatásba illesztésével biztosíthatjuk a mindenkor kompetens szakemberek megnyugtató jelenlétét.
S e problémák összetettségét a kerekasztalbeszélgetés során tapasztalhatta is minden jelenlévő, hiszen Kerekes Pál, - ki aznap reggeli tévés szereplésében a kételkedők meggyőzésére vállalkozva hívta fel a figyelmet rendezvényünkre és az e-bookokra -, szakmai napunk vitájához egy nyíltan e-book ellenes kiáltvány szerzőjét, Békés Mártont hívta meg. Békés, aki harcias, de kikerülhetetlenül jogos érvekkel éltette a nyomtatott könyvet, jó választásnak bizonyult, a vita tétje így az e-könyv jelentőségének bemutatása helyett a szakmai szempontú hozzáállások és elvárások kölcsönös tisztázása lett.
Könyvek, periodikák kiadói oldaláról (Molnár József, Sándor Júlia), a legnagyobb országos és legnagyobb városi könyvtárunk gyakorlata szerint (Dippold Péter, Káldos János) és a tudományos képzés elméleti szemszögéből (Kerekes Pál, Fodor János), bár a vitázó felek az időhatárokon belül egymást meggyőzni csak részben tudták, az egyértelművé vált, hogy a nyomtatott könyv jelentőségében, s jövőben megújuló szereplehetőségeiben senki sem kételkedik. A technológiai változásokra azonban akkor is reagálnia kell könyves-könyvtáros szakmánknak, ha részben azok felelősek a kedvezőtlen társadalmi változásokért, a műveltség, olvasáskultúra módosulásaiért. Szerepünk és viszonyulásunk az e-olvasás korához éppen azért fontos, mert résztvevőként, szolgáltatóként, kutatóként aktívan formálhatjuk az elkerülhetetlenül bekövetkező események hatását. Kerekes Pál szavaival: az e-könyv a jövő élő, eleven, dinamikus műveltségének  eszköze, ezért fontos, hogy ismerjük a jelenben, s képesek legyünk alkalmazkodni további fejlődéséhez.
A szakmai nap második fele az érdeklődők bevonására építve éppen ezt szolgálta: e-könyv kiadók kitelepült standjain konzultálva, e-kiadványok és elérhető készülékek széles skáláját kipróbálva a teltházas esemény 120 résztvevője nyugodt körülmények között ismerkedhetett eszközzel, tartalommal, olvasásélménnyel és kezelési sajátságokkal. Aki izgalomra vágyott, annak műveltséget, könyvtáros tájékozódási kvalitásokat is próbáratévő vetélkedést, s értékes nyereményeket is kínált a program: a letöltési verseny szerencsés résztvevőjének egy új Kindle olvasó tette évekre emlékezetessé e délutánt, de abban joggal bízunk, hogy minden résztvevő értékes, hasznos szakmai eseményként gondol majd vissza rendezvényünkre.

Kapcsolódó linkek:
- A résztvevő szakértők, kiállító e-könyv kiadók részletes megnevezése, felsorolása
Fényképek a szakmai napról - galéria
- Videófelvétel a kerekasztalbeszélgetésről
- Dr. Kerekes Pál interjú  MTVA Médiatár/Ma Reggel/okt.15./1ó25p30mp -

Beszámolók szakmai napunkról:
- Kerekes Pál: Válság vagy megújulás: kulturális és könyvpiaci trendek. IT-Business, 2014. 10. 28.
- Az e-könyv protézis, műláb vagy kultúraközvetítő eszköz? (EDUPRESS)
Beszámoló és statisztikák a szakmai nap interaktív szakaszáról (Könyvkonnektor)
- Pethő Anita: E-könyv - Az átmenet kora? Prae, 2014-10-24
- Fodor János: E-olvasásról a tagadás tükrében. Egy bölcsészkari vita tanulságai. - Könyvtári Figyelő, 60. évf. (2014) 4. sz. pp. 481-485.
- Németh Márton: E-könyvekről sokszemközt. Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének szakmai napja. - Könyvtári Figyelő, 60. évf. (2014) 4. sz. pp. 486–491.
- Boda Gáborné KöntösNelli: Pro és kontra az e-könyvekről: E-könyv, e-olvasás szakmai nap az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetében. - TMT. 61. évf. (2014) 11-12. sz.Nincsenek megjegyzések: