Keresés

2013. december 16., hétfő

Fülöp Géza-emlékülés

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete 2013. december 12-én tudományos konferenciát rendezett egykori tanszékvezetője, Fülöp Géza születésének 85. évfordulója alkalmával az ELTE BTK Kari Tanácstermében.

Borsodi Csaba, az ELTE rektorhelyettese köszöntőjében méltatta a nagy elődöket, köztük kiemelten is Fülöp Gézát, aki múlhatatlan érdemeket szerzett a könyvtárosképzés megújításban.
Kiszl Péter, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatója megnyitójában áttekintette Fülöp Géza életútjának legfontosabb állomásait, ugyanakkor hangsúlyozta kiemelkedő szerepét a mai oktatás szerkezetének kialakításában. Előadásának zárásaként a személyes élmények tükrén át emlékezett meg Fülöp Géza kiváló előadói képességeiről.

Ezt követően Sebestyén György professzor emeritus előadásában ismerhettük meg a Tanár Úr tudományos és tanszékvezetői tevékenységének állomásait. Prezentációjának címe: Fülöp Géza, Kovács Máté tanítványa és utódja volt. Fülöp Géza életművének másik vetületét, a hallgatói tehetséggondozást, pályakövetést, a közéleti szerepvállalásokat és külkapcsolatok kiépítését, Barátné Hajdu Ágnes világította meg személyes hangvételű előadásában.

A konferencia második részében egykori hallgatók, Fülöp Gézához tematikailag köthető előadásokkal tisztelegtek néhai kedves tanáruk előtt. V. Ecsedy Judit, az MTA doktora (OSZK) Ismerjük-e régi nyomdászainkat? címmel idézett fel ismert és kevésbé ismert 16-17. századi nyomdákat, nyomdászokat, és mutatott rá a kor könyvnyomtatás területén megmutatkozó hazai sajátosságaira. Dr. Gazda István, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója, az MTA reformkori kiadói tevékenysége kapcsán számos ellentmondásra világított rá sodró lendületű előadásában. Zárásként Kovács Ilona, az OSZK nyugalmazott osztályvezetője, beszélt legújabb kutatásairól és mutatta be a Rutgers Egyetem Könyvtárában fellelt, a második világháború idején az amerikai hadseregbe behívott amerikai magyar katonák gyakran megrázó leveleiről írt könyvét.

Az emlékülés befejezéséül néhány hozzászólásra, személyes visszaemlékezésre nyílt még lehetősége a kitartó hallgatóságnak.

Kapcsolódó írás:
Kerekes Pál: Az Olvasóról: a könyvközönség természetrajza. ITBusiness, 2013. 12. 17.

Nincsenek megjegyzések: