Keresés

2006. december 9., szombat

tételek - KÖN-101

KÖN 101
Könyvtári és információs alapismeretek a digitális korban
2006. őszi félév

 1. Mi az információ és az informatika? (Tudomány- és technikatörténeti, valamint könyvtártudományi megközelítésben.)

 2. A nyilvános könyvtárak meghatározó szerepe a magyar információs társadalomban – a 1997. évi CXL. törvény, valamint az aktuális könyvtári stratégia vonatkozásai

 3. Könyvtártípusok, a könyvtárak felépítése, az állományfeltáró eszközök típusai és rendszere

 4. Az adatvédelmi biztos jogköre, működése, könyvtári vonatkozású tevékenysége

 5. A globalizáció hatása az információs-, ill. a tudás alapú társadalmakra az ezredfordulót követően

 6. Egy választott könyvtár ismertetése (nagy állományú szak-, köz-, felsőoktatási-, nemzeti-, vagy egyházi könyvtár)

 7. Egy választott hazai elektronikus könyvtár ismertetése

 8. Egy kiemelkedő tudós könyvtárhasználati szokásainak ismertetése

 9. A könyvtárgépesítés jelenlegi helyzetének általános ismertetése, különös tekintettel a hazai problémákra

 10. Szolgáltatóközpontok, tartalomszolgáltatók – nemzetközi és hazai példákkal

AJÁNLOTT IRODALOM

 • Sebestyén György: Légy az információs társadalom polgára. Bp. Eötvös K. 2003.
 • A fenti könyv és a tematika alapján fellelhető nyomtatott szakirodalom, valamint a vonatkozó webhelyeken található online magyarázatok
 • Fülöp Géza: Ember és információ. 2. átdolg. kiad. Bp. Múzsák, 1985.
 • A tanszéki honlapon található elektronikus segédlet címe:
  harleqin.elte.hu/sebestyen/KON101-tetel_adalekok.ppt

Nincsenek megjegyzések: